Tanker ødelægger, men de heler også

Tanker ødelægger, men de heler også

Sidste ændring: 10 september, 2017

Sundhed og sygdom ses i dag som en kompleks balance i samspillet mellem krop og sind, mellem organismen og tankerne. Lidt efter lidt udvikler vi reduktionistiske synspunkter, der fjerner vigtigheden af den subjektive verdens indflydelse på vores krop og som følge heraf det subjektive syn på sygdom og helbredelse.

Konventionel medicin er gradvist ved at blive opmærksom på sine grænser. Det 20. århundrede var præget af et paradigme, hvor ideen om “kropsmaskinen” dominerede. Set ud fra dette synspunkt var organismen en enhed af forskellige stykker. Sygdom var en dysfunktion i en af disse dele, både i de funktionelle og strukturelle dele.

“Hvis du ikke handler, som du tænker, ​​vil du ende med at tænke, som du handler”
-Blaise Pascal-
 

Men takket være fremskridt indenfor konventionel medicin har det været muligt at bevise, at den indre dimension har en stærk indflydelse, direkte eller indirekte, på tilstanden af ​​en persons helbred. Desuden er denne indflydelse endnu mere markant på den opfattede tilstand af en persons helbred. Det er derfor, at tanker – med deres indflydelse – gør os syge og dræber, men de helbreder også.

Farmakologisk medicin og tankernes medicin

Bruce Lipton har en PhD. i cellebiologi og er forfatter til flere bøger. Han er gået i dybden med emnet om sundhed, sygdom og tankers indflydelse på disse processer. Hans opdagelser og konklusioner er virkelig interessante.

Lipton påpeger, at farmakologisk medicin har fejlet. Dette skyldes det faktum, at al kemisk medicin forårsager virkninger, der er så negative eller endda mere ugunstige end selve sygdommen. Han forsikrer, at mange af disse lægemidler kan føre til en persons død med tiden.

Han har også hævdet, at det naturlige miljø i cellen er blod, og at ændringer i blodet bestemmes af nervesystemet. Samtidig er nervesystemet det naturlige miljø for tanker og følelser. Derfor er det, fra Liptons synspunkt, tanker og følelser, der gør os syge. Og som følge heraf er det også dem, der har muligheden for at hjælpe med helbredelsen.

Tankens kraft på kroppen

Det er ikke kun Bruce Lipton, men også mange andre forskere, som tillægger stor kraft til vores tanker i sygdoms- og helbredelsesprocessen. Selv de mest dygtige læger ved, at hvis nogen lider af noget slemt, er der større chance for helbredelse, hvis de er omgivet af kærlighed og tillid.

Dette er ikke flyvsk viden, og det er heller ikke noget overnaturligt. Forklaringen på kraften i vores tanker er også et spørgsmål om kemi. Når en person oplever en behagelig tilstedeværelse eller nyder en positiv stimulans, udskiller hjernen dopamin, oxytocin og en række stoffer, der sørger for et godt helbred for kroppens celler. Det modsatte sker, når der er en negativ stimulus, der forårsager frygt, vrede eller andre ødelæggende følelser.

Organismen udfører en gigantisk opgave hver dag. Den producerer milliardvis af nye celler for at erstatte dem, der dør. Den er også nødt til at forsvare sig mod tusindvis af patogener, der truer dens sundhed. Hvis din krop føler, at den skal kæmpe mod stærkt negative stimuli fra miljøet hver dag, vil den bruge al sin energi på dette. Konsekvensen: man bliver lettere syg.

Et sted mellem forudindtagethed og energi

Placeboeffekten er blevet undersøgt i forskellige sammenhænge, og resultaterne kaster lys over dens indflydelse på vores kropslige opfattelse. Faktisk virker flere af de lægemidler, der er på markedet i dag, kun lidt bedre end placebo. Disse placeboer er et ubestrideligt bevis for, at vores tankers indflydelse – i dette tilfælde af placeboeffekten og vores forventninger – kan være utrolig kraftfuld. Man tror på, at det vil helbrede en, og symptomerne svinder ind.

Kvantfysik har fremhævet betydningen af energi, som er den endelige sammensætning af materien. Alt og alle er energi i sin mest primitive fysiske form. Derfor orienterer nye lægemidler sig mere mod at afbalancere energien end mod kemisk at ændre kroppen. De udspringer fra idéen om, at sygdomsprocesserne bliver sat i bevægelse af energibalancer.

Disse ubalancer opstår ofte som et resultat af at være programmeret til at tænke negativt, hvilket starter i barndommen. Måske har man overbevist sig selv om, at man skal tænke på en anden måde, men alligevel stopper noget dybt nede én i at gøre det. Så det, der skal ændres, er ikke ens bevidste tanker. Men al den ubevidste programmering, som vi har båret rundt på siden vores tidligste leveår. Dette er måden at skabe forandringer på, der fremmer mental sundhed og derved fysisk sundhed.

Note: Med denne artikel har vi på ingen måde til hensigt at undergrave vigtigheden af farmakologi, når det kommer til at bekæmpe ødelæggende sygdomme, såsom kræft. Faktisk kan vi sige, at det for øjeblikket er ekstremt vigtigt. Det, vi ønsker at påpege, er, at mental sundhed og psykologisk velvære er to elementer med en stærk indflydelse på behandling. Og de kan ændres for enten at forbedre eller forværre diagnosen.

Billeder af Marcel Caram


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.