Tall man syndrome er en form for narcissisme

Måske har du også bemærket, at nogle mennesker bare ikke tåler succes.
Tall man syndrome er en form for narcissisme
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Nogle mennesker synes, de er mere værd end andre, på grund af deres sociale stilling, fysiske egenskaber eller uddannelsesniveau. Denne adfærd udgør en form for narcissisme, der på engelsk kaldes tall man (eller woman) syndrome. Læs videre og find ud af mere om det!

Tall man syndrome har intet med højden at gøre, og det er heller ikke køns-specifikt. Denne betegnelse bruges om mennesker, som begynder at udvise arrogant og klar narcissistisk adfærd, når de når en bestemt status inden for et givent felt.

Betyder det så, at succes uundgåeligt fører til, at man bliver selvisk og nedladende? Svaret er: Selvfølgelig ikke. Det sker ikke for alle mennesker, især ikke hvis man fra naturens side har en venlig, empatisk og medfølende personlighed.

Dette karaktertræk er som regel kun tilstede hos visse personer. De udvikler en arrogant attitude, når de har opnået en højere position.

Man kan således sige, at der hele tiden har været en grundsten, en tendens. Der er også et andet påfaldende aspekt, som du måske selv nogle gange har bemærket: Nogle mennesker kan ikke håndtere succes.

Det er, hvad de gamle grækere kaldte hybris. Det er en adfærd, hvor en person ikke kan kontrollere sine egene impulser, og udviser overdrevent hovmod. Det er som helten, der ender med at undertrykke den uskyldige. Læs videre og lær mere om dette begreb!

“Jeg holder mere af at være bedre end mig selv, end at være bedre end mine ligemænd.”

Samuel Taylor

Plastikfigurer står i netværk

Hvad består tall man syndrome af?

Syndromet er ikke navnet på en psykisk lidelse. Der er jo rigtig mange syndromer derude; begreber, der skal dække over visse adfærdsmønstre. Det er ikke et forsøg på at sygeliggøre i denne overflod af definitioner. Faktisk handler det bare om at påpege en form for adfærd, som er udbredt, og give dem et navn for at holde en form for kartotek over dem.

Første gange, nogen brugte denne benævnelse, var i 2011. En artikel af Dr. Susan Heitlem, professor ved Harvard University og forfatter til flere bøger om klinisk psykologi, beskrev en profiltype, hun ofte stødte på. Det var “the tall man”, en form for narcissisme, der voksede frem sammen med succes.

Samtidig talte forfattere som Jim Collins, en ledelses-guru, også om dette begreb i en af sine bøger, How the Mighty fall: And Why Some Companies Never Give In (Good to Great).

Her bliver det bemærket, hvordan nogle organisationer, som har opnået en status på et bestemt marked, ender med selv at fejle på grund af ringe ledelse, dårlige ledere og den narcissisteske adfærd, mange af dem har. Her er nogle af årsagerne samt de kendetegn, som definerer dem.

Jeg opnåede succes ved at have “overlegne” egenskaber

En stor del af befolkningen opnår succes gennem deres egene bedrifter. De gør det ved indsats, udholdenhed og helt grundlæggende deres egne evner. Andre opnår det ved held eller med lidt hjælp fra deres venner.

Tall man syndrome handler ofte om det sidste tilfælde. Denne type mennesker har allerede en form for arrogance som menige medarbejdere. Men de indoptager en endnu mere skadelig form for arrogance, når de træder ind i en magtposition.

På netop dette tidspunkt begynder de at give udtryk for idéer, såsom at deres stilling skyldes ekstraordinære evner og ikke held. Kun de har fortjent den magtposition, fordi de har deres helt egne  karaktertræk, der giver dem succes.

På længere sigt holder de op med at bemærke behovene hos folk omkring dem. De indtager faktisk en ufleksibel attitude, hvor de ikke lærer, fornyer eller genopfrisker firmaets maskinrum, men blot får det til at stagnere.

Tall man syndrome – “Jeg er den rigeste, mest tiltrækkende og mest magtfulde”

Syndromet viser sig hos mænd og kvinder, som betragter sig selv som bedre end alle andre på grund af deres åh-så særlige egenskaber. Det handler med andre ord ikke kun om forretningsfolk eller ledere af en organisation, som praler af deres succes på jobbet.

Psykologien definerer også dem, der føler sig mere værd, som de, der føler sig mere tiltrækkende, som bedre til sport, rigere, bedre til sociale relationer osv.

Men det har sin pris. Den slags adfærd, hvor en person føler sig overlegen, fordi de har egenskaber, som andre mangler (i deres optik), resulterer i en klart narcissistisk måde at kommunikere og forholde sig til andre på.

Det er netop i det øjeblik, at de begynder at påtage sig et vist adfærdsmønster. Opførslen begrunder de med deres yndlings-mantra: “Jeg er bedre end dig, så jeg har ret”.

Der er også andre: “Det, du laver, har ingen værdi i forhold til det, jeg laver”, “det, du siger eller beslutter, er ligegyldigt i forhold til det, jeg gør eller siger” og lignende. Prisen for disse dynamikker er tydelige.

De ender med at skabe konflikter og fører til dårlige sociale og følelsesmæssige relationer, skadelig omgang med hinanden, følelsesmæssig udmattelse, stress for mennesker omkring dem og så videre.

Kvinde råber af lille mand

Baggrunden for tall woman/man

Mange mennesker kan ikke håndtere succes. Det vrimler med mænd og kvinder, der på et givent tidspunkt har opnået en magtposition. Men ofte falder de på grund af overforbrug, magtmisbrug og narcissistisk opførsel, som forgifter deres nærmiljø, personlige forhold og forretningsprojekter.

En reelt god leder fører sin organisation til en topposition takket være sine usædvanlige menneskelige og forretningsmæssige evner.

Nogle mennesker er nærmest umulige at være i nærheden af på grund af deres oppustede syn på sig selv. Det er let at sætte fokus på deres barndom og den uddannelse, de har fået, hvis man er i tvivl om, hvor sådan en adfærd stammer fra. Der findes børn med kejsersyndrom, der som voksne udvikler tall man syndrome.

Det er de her små børn, som forældrene forguder og føjer i ekstrem grad. Disse unge tyranner har kun lidt eller ingen empati, mens de regerer fra deres herskertrone. De får opmærksomhed og positiv respons for alt, hvad de gør.

Når voksne opdrager deres børn uden at markere nogle klare grænser, så tager det ikke børnene lang tid at blive “tall”. De er jo trods alt narcissister.

Vær opmærksom på dette, og sørg for at opdrage dit barn godt, så vi får et samfund, der er mere tolerant og respektfuldt over for alle.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.