Somatoforme lidelser: Symptomer og behandling

Denne type sygdom er meget udbredt i vores samfund. Vi skal dog ikke være bekymrede. I nogle tilfælde er de fysiske symptomer et produkt af en mental tilstand.
Somatoforme lidelser: Symptomer og behandling

Sidste ændring: 13 februar, 2019

Somatoforme lidelser kaster lys over vanskeligheden ved at adskille de effekter, som kroppen og sindet har på en persons helbred. Den stærke forbindelse mellem disse to dimensioner forhindrer diagnosticering og behandling af denne type sygdom.

Før vi fortsætter, er det vigtigt at differentiere dem fra psykosomatiske lidelser. Selvom begge typer har et psykologisk udgangspunkt med fysiske symptomer, inkluderer psykosomatiske lidelser skader i det fysiologiske system, mens somatoforme lidelser ikke har vist fysisk, organisk sygdom. 

Derfor er der tale om en somatoform lidelse, når der er fysiske symptomer uden organiske eller fysiologiske sygdomme. Ydermere, omfatter denne symptomalogi visse psykologiske konflikter.

Folk, med denne type sygdom, gør deres symptomer til centrum for al opmærksomhed i deres liv. Deres ubehag kan endda opsluge dem i deres hverdagsaktiviteter. I mange tilfælde er deres bekymring dog ikke proportionelle i forhold til deres egentlige symptomer.

Overdreven symptomforstørrelse

Som tidligere nævnt, viser patienter med somatoforme lidelser fysiske symptomer, men oprindelsen er psykisk. De kommer med stor bekymring, angst og vanskeligheder i hverdagen. Følgende punkter opsummerer deres kliniske billede:

  • Overdreven bekymring over deres symptomer og/eller intense emotionelle forstyrrelse.
  • Tilbagevendende, konstante og tvangsmæssige tanker om symptomernes mulige alvorlighed.
  • Ekstrem angst for deres helbred og deres symptomers katastrofale konsekvenser.
  • Uforholdsmæssigt meget tid og penge brugt på sundhedsproblemer.
Kvinde med bøjet nakke er bekymret over somatoforme lidelser

Afhængighed

Folk kan udvikle en afhængighed af andre på grund af de nærmest kroniske fysiske symptomer og troen på, at deres sorg vil medføre katastrofale konsekvenser. Patienterne skaber et behov for konstant hjælp. På den ene side kaster de ansvaret fra sig, og på den anden side kræver de voldsom opmærksomhed, hjælp og støtte fra menneskerne omkring dem.

Derudover har de tendens til at blive vrede, når de føler, at de ikke får den tid eller opmærksomhed, de mener, de fortjener, eller når deres behov ikke tildeles nok vigtighed.

De kan opleve stærk følelsesmæssig ustabilitet, der i alvorlige tilfælde kan føre til selvmordsforsøgSom du kan læse, kan somatoforme lidelser være meget alvorlige, hvis de ikke opdages tidligt nok.

Svær at opdage

Hvad er diagnosen for en række sygdomme, der ikke viser tegn på fysisk sygdom? Svaret på dette spørgsmål ligger i sygdommenes psykiske aspekt. For at stille en diagnose skal der derfor “ikke være bevis på noget kropsligt, der kan forklare symptomerne” ifølge DSM-IV.

Alligevel skal læger ikke diagnosticere det som en mental sygdom, selvom de ikke finder nogen fysisk årsag til symptomerne. Først skal de lave en række nødvendige tests.

Nogle mennesker kan også have en overdreven reaktion, fordi de har en lav smertetærskel i forhold til andre. Det betyder naturligvis ikke, at de har en mental sygdom. For at kunne diagnosticere denne type sygdom, skal lægen først afvise muligheden for andre fysiske eller organiske sygdomme.

Mand oplever fysiske smerter som følge af somatoforme lidelser

Typer af somatoforme lidelser

For at kunne karakterisere somatoforme lidelser skal vi lægge mærke til den reaktion, patienten har på deres symptomer. Med andre ord, angst, bekymring, og hvordan det påvirker dem i hverdagen. Derved kan vi skelne mellem de forskellige sygdomme (DSM-IV og ICD-10):

  • Somatisering: Det opdages normalt først efter flere år. Symptomerne kan komme alle steder på kroppen, men det mest almindelige er i maveregionen (smerte, meteorisme, opkast, kvalme osv.) og hudproblemer (brændende fornemmelser, kilder, rødme). I nogle tilfælde er der også tegn på depression og angst.
  • Udifferentieret: Karakteriseret ved flere fysiske lidelser, der er skiftende og vedvarende, men som ikke har en forklaring. Det betyder, at deres symptomer ikke er nok til at kunne stille diagnosen for somatisering.
  • HypokondriEn af de mere kendte typer af somatoforme lidelser. De primære symptomer er bekymring og angst for at udvikle eller have en eller flere alvorlige, progressive sygdomme. Patienten kategoriserer ofte normale eller hyppige fornemmelser som ekstraordinære fænomener.
  • Konvertering: Symptomerne viser sig i organer, der er forbundet med det autonome nervesystem (hjerte-kar, mave og vejrtrækning). De kan også vise sig i en kombination af objektive tegn på hyperaktivitet (hjertebanken, sved, rødme og rystelser) og andre subjektive og uspecifikke tegn.
  • Smerte: Karakteriseret ved intense smerter, der primært kommer frem ved konflikter eller andre problematiske situationer.
  • Andre: Sanselige forskelle fra somatoforme lidelser og relaterede problemer eller stressende situationer. Eksempelvis episoder med hysteri eller skæren tænder.

Kognitiv adfærdsterapi

Selvom der findes undersøgelser om farmaceutisk behandling af smerter, er der ikke nok videnskabelig bevis til at kunne give korrekte terapeutiske anbefalinger. Patienter bør dog søge psykoterapeutisk hjælp og specielt kognitiv adfærdsterapi. Dette kan hjælpe med at reducere smerter og angst i forbindelse med deres symptomer.

En anden effektiv behandling kan være et fokus på kognitive adfærdsterapi og interpersonel terapi. Denne kombination dækker patienternes to primære karakteristika: Overdreven evaluering af eget helbred og den dårlige måde, hvorpå de kommunikerer med andre om deres problemer.

Denne type sygdom er meget udbredt i vores samfund. Vi skal dog ikke være bekymrede. I nogle tilfælde er de fysiske symptomer et produkt af en mental tilstand. Som vi nævnte i artiklens begyndelse, er det et resultat af forholdet mellem sind og krop. Det spørgsmål, vi står tilbage med, er: Hvor går grænsen, der adskiller fysiske og mentale symptomer?


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.