Sensorisk berøvelse og dets skræmmende effekter

Sensorisk berøvelse, især i en periode på mere end 48 timer, kan have en kæmpe effekt på opfattelse, kognition og følelser. Eksperter har bevist, at social berøvelse har lignende effekter.
Sensorisk berøvelse og dets skræmmende effekter
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 06 december, 2019

De første undersøgelser af sensorisk berøvelse daterer tilbage til 1950´erne. Det er dog muligt, at der var hemmelige undersøgelser, selv før det årti. Forskere fra McGill University i Montreal, Canada var de første til at udføre relaterede eksperimenter med frivillige.

I sin mest grundlæggende form er sensorisk berøvelse delvis eller total begrænsning af stimuli påført en eller flere sanser. Det betyder at blokere synet, hørelsen, berøring eller det hele på én gang. Personer har brugt disse typer af handlinger til terapeutiske eller forskningsrelaterede formål, samt til tortur.

Personer begyndte desværre at blive interesserede i sensorisk berøvelse på grund af den sidstnævnte anvendelse. Efter Anden Verdenskrig var der rapporter om fanger, der ville tilstå uden at blive slået. Det var nok tortur for deres fangevogtere at berøve dem deres sanser for stimuli fra omgivelserne til at producere store ændringer i deres viljestyrke.

Bekmret mand sidder med hovedet bøjet

Eksperimenternes omstændigheder

I princippet anvendte eksperimenterne kun tre typer af eksperimentale omstændigheder vedrørende sensorisk berøvelse. Dette er i det mindste tilfældet for de studier, vi kender til.

Det første er Bexton, Heton og Scotts studie, som daterer tilbage til 1954. Som det andet har vi Wexler, Mendelson, Liederman og Solomons studie fra 1958. Det tredje er Shurleys studie fra 1960.

  • Første situation. Den sensoriske berøvelse er ikke absolut. Den frivillige ligger på en seng indeni et isoleret, men oplyst rum. De bærer mørke briller, handsker og nogle kapsler lavet af pap på deres hænder. De bliver der i to til seks dage.
  • Anden situation. Den frivlige lægger sig på en madras indeni en kapsel, som begrænser deres bevægelser. Denne kapsel er et rum med bare vægge og en minimal mængde af lys. De bliver i denne situation i 36 timer.
  • Tredje situation. Forskerne sætter den fuldstændig nøgne frivillig ned i en vandtank. De bærer en maske, som tillader dem at trække vejret, men ikke at se eller høre noget. De rører ikke ved bunden af tanken. Den frivillige bliver i denne situation, så længe de kan holde det ud.

Sensorisk berøvelse og opfattende processer

Eksperimenterne, som forskerne udførte, evaluerede for det første, hvor vidt disse tilstande ændrede de opfattende processer. De konkluderede, at det gjorde det. Oplevelsen involverede mere end noget andet stærke visuelle forstyrrelser. Den frivillige vil se statiske genstande som værende i bevægelse og ændre form eller størrelse.

De vil se ting, såsom at væggene bevæger sig og bordene går. De har også et større niveau af visuel følsomhed. Efter flere dage opfatter de stimuli langsommere. De ender med at se lige linjer som “S´er”. De oplevelser også hallucinationer.

På samme tid er der også en generaliseret disorientering med hensyn til berøring og opfattelsen af tid og sted. I et af eksperimenterne viste forskerne, hvordan effekterne af social isolering er lig dem af sensorisk berøvelse.

Kognitive effekter

Mange af de frivillige indikerede, at de ønskede at bruge deres tid i eksperimentet til at tænke over nogle personlige problemer, som de ikke havde haft tid til.

I begyndelsen var de i stand til at gøre det, men som tiden gik, blev det sværere og sværere at koncentrere sig om deres tanker. Efter en bestemt mængde af tid var de ikke engang i stand til at tælle til 30.

Forskerne fandt frem til, at personernes evne til at huske og bevare information blev forbedret efter eksperimenterne. På samme tid blev evnen til at abstrahere, generalisere og foretage matematiske begrundelser mindsket.

Overraskende nok bliver evnen til at lære forbedret hos personer, som gennemgår sensorisk berøvelse, frem for dem, der ikke gør det. Deres motorik blev dog markant forværret, især efter at have været frarøvet stimuli i 48 timer eller mere.

Forvirret kvinde kæmper mod sensorisk berøvelse

Nogle interessante konklusioner om sensorisk berøvelse

Simpelt sagt viste alle eksperimenterne, at det er muligt at inducere tilstande af pseudopsykose gennem sensorisk berøvelse. Det er midlertidig psykose. Vi tilføjer præfikset “pseudo”, fordi når eksperimentet er slut og deltageren vender tilbage til sit normale liv, genfinder de også alle deres normale evner.

Et af de mere interessante resultater var, at såkaldte “normale” mennesker oplevede hallucinationer under sensorisk berøvelse. Hos de personer, der var diagnosticeret med skizofreni, havde hallucinationerne dog tendens til at forsvinde.

På samme måde fandt forskerne frem til, at personligheden for hver person spiller en rolle i, hvordan de vil opleve sensorisk berøvelse. Alle de frivllige gør en indsats for at tilpasse sig til omstændighederne, men en god del af dem har tendens til at fokusere på fortiden og gå ind i en depression.

Næsten alle de frivllige blev meget mere suggestible. Det får effekterne af psykologisk tortur i denne tilstand til at være endnu mere dybtgående, samt effekterne af psykologisk terapi.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Ardila, R. (1970). Privación sensorial. Revista Interamericano de Psicologia, 4, 253.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.