Daglige udfordringer for personer med skizofreni

Det første skridt til at forstå de daglige udfordringer for personer med skizofreni er at være opmærksom på kompleksiteten af ​​lidelsen, under hensyntagen til positive og negative symptomer. Det er også vigtigt at lytte til dem, der lider af skizofreni.
Daglige udfordringer for personer med skizofreni
Cristina Calle Guisado

Skrevet og kontrolleret af psykolog Cristina Calle Guisado.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Listen over daglige udfordringer for personer med skizofreni er lang og omfatter biologiske, psykologiske og sociale problemer. Ud over at leve med deres symptomer, bliver personer med skizofreni også mødt med misforståelse og social stigmatisering.

Alle, der har en lidelse, møder udfordringer i deres daglige liv. Dog må man, når man har en psykisk lidelse, også leve med andre ting som social stigmatisering og misforståelser.

I en  spansk dokumentar med titlen “Follow the Challenge of Schizophrenia”, interviewede Eduard Punset neuropsykiateren Maria Ron. I dette interview foreslog hun en anden metode, så personer med skizofreni kunne forstå og leve med deres lidelse.

symptomer ved skizofreni illustreres af kvinde

Dokumentaren er især kritisk overfor emner som diagnose og etiketter, generaliserede farmaceutiske behandlinger, socialt stigma, samt manglen på terapeutiske alternativer, som ville kunne hjælpe patienten med at blive reintegreret i samfundet.

Eksperterne mente, at det ikke bør ses som et individuelt problem, men som et samfundsproblem istedet. Endvidere hævder de, at dette er alt for komplekst til at blive reduceret til en simpel diagnose.

“Skizofreni kan ikke forstås uden at forstå fortvivlelse”

-Ronald Laing-

Typer af symptomer

Ifølge professor, Maria Ron, er skizofreni karakteriseret ved symptomer, som manifesterer sig forskelligt og i perioder fra patient til patient. Der er to typer symptomer:

  • Positive symptomer. Disse kan være hallucinationer, tankeforstyrrelser osv.
  • Negative symptomer. Denne type symptomer har at gøre med social opførsel og humør. Fordi de påvirker sådanne vigtige områder, har de en særlig påvirkning på patienter med skizofreni. Nogle af symptomerne er: Apati, glædesløshed, nedsat social lyst, depressive tanker, manglende motivation, problemer med at blive ved en tanke og tale, samt uopmærksomhed mod sociale eller kognitive outputs.

Overordnet set er receptpligtig medicin effektivt til at behandle positive symptomer, men er ikke særligt brugbare til de negative symptomer. Personer med skizofreni oplever de største fordele, når deres behandling er multidimensionel, idet man kombinerer medicin med terapier såsom kognitiv stimulering, musikterapi, afslapningsteknikker osv.

En håndfuld piller til personer med skizofreni

Vi bør ligeledes understrege vigtigheden af at tilpasse behandlingen til den enkelte patients behov. Der er, når det kommer til stykket, ikke nogen samlet præsentation af skizofreni; alle patienter oplever det forskelligt. Derfor er der heller ingen “one-size” tilgang til behandling.

Risikofaktorer

Genetisk disposition er en af de vigtigste risikofaktorer. Der er andre ting, som spiller ind, som feks.;

Det er vigtigt at lytte til personer med skizofreni

Mange mennesker og projekter arbejder på at fortælle offentligheden om skizofreni og hjælper patienten med at komme tilbage til samfundet. De hjælper endvidere med at yde hjælp for de negative symptomer ved sygdommen (de er mere resistente overfor medicin).

I Spanien hedder et af disse projekter Radio Nikosia. Dets mission er at opfordre til åben og ærlig dialog omkring skizofreni.  Radioprojektet tilbyder et sikkert sted, hvor patienter og andre, som er påvirket af denne lidelse, kan føle sig som en del af noget, bryde fri af “psykisk syg” mærkatet og  føle sig ønsket og forstået.

Det giver samtidig patienterne mulighed for at vise, at de er andet end deres sygdom. 

Maleri af kvinde, der oplever kognitive forstyrrelser ved skizofreni

Nogle personer, som lever med skizofreni, kritiserer standardiseringen af diagnose og medicin. Professionelle behandlere bruger ofte ens kriterier og behandler patienterne ens uden at tage hensyn til køn, alder, vægt og andre faktorer.

Mange personer med skizofreni tror, at de er farlige, selv om al data viser, at disse patienter sjældent begår kriminalitet. Ofte vil man trække skizofrenien frem, hvis ikke man kan finde andre motiver for en kriminel handling.

Når det er sagt, er nogle kriminelle handlinger et resultat af skizofreni. Eller for at sige det på en anden måde; patienter med skizofreni, som begår kriminalitet, har ofte samtidigt paranoide hallucinationer. De føler sig truet af en fare, som de tror er reel. Dog er dette et relativt sjældent fænomen.

Daglige udfordringer for personer med skizofreni

Personer med skizofreni mener, at nøglen til at finde en kur er ved at gå til problemets rod. Desværre fokuserer den meste behandling på at lindre pludseligt opståede symptomer. Målet bliver simpelthen at berolige patienten og sørge for, at vedkommende ikke generer andre.

Patienter med skizofreni opfordrer det medicinske samfund til at lytte og arbejde sammen med dem for at skabe en skræddersyet behandling for den enkelte patient.

Det første skridt til at forstå de daglige udfordringer for personer med skizofreni er at være opmærksom på kompleksiteten af ​​lidelsen, under hensyntagen til positive og negative symptomer. Det er også vigtigt at lytte til dem, der lider af skizofreni.

Ensom kvinde i sollys

Som konklusion kan tværfaglige og multidimensionelle behandlinger være meget mere effektive, når der er tale om denne lidelse. Forhåbentlig ville denne form for tilgang give alternativer til behandling udelukkende med medicin og derved kunne imødekomme alle patientens behov.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.