Sådan kan vi forklare andres adfærd

Mennesker har en naturlig tendens til at have dobbelstandarder, når det kommer til at forklare deres egen og andres adfærd.
Sådan kan vi forklare andres adfærd

Sidste ændring: 24 juli, 2019

Selv om det er svært at tro, og selv om du oplever det i andre, men ikke i dig selv, er det en meget almindelig vane at have dobbeltstandarder, når det kommer til at forklare din egen og andres adfærd.

Mennesker har en tendens til at fremhæve den indflydelse, en situation har på deres egne handlinger. Men når det kommer til at forklare alles andre menneskers adfærd, er det en anden snak. De har en tendens til at påpege deres evner og personlighedstræk.

Således kan du have en opfattelse af, hvordan en situation påvirker dine egne handlinger, især når den nævnte situation er uventet. Men det er sværere for os at forstå, når det samme sker for andre mennesker.

Det lyder lidt barnligt, når vi sætter det i det perspektiv. Men det er noget, du sandsynligvis er uvidende om: En stille bias. I psykologi kaldes dette skuespiller-tilskuer bias.

Den mest understøttede forklaring på dette fænomen er, at du har et andet perspektiv, når du handler, end når du observerer. Med andre ord, er det, du ved, og det, du føler, forskellig afhængigt af en given situation. Det er de betingelser, som du retfærdiggør eller tilskriver din adfærd med.

Du ved, at du ikke altid handler på samme måde, og at dine handlinger er styret af omstændighederne. Men når det kommer til denne forståelse for andre, har du ingen oplysninger om, hvorvidt de altid handler på denne måde eller ej.

Når du gør noget, er din opmærksomhed desuden rettet mod situationen. Når det er en anden person, der gør noget, er din opmærksomhed rettet mod dem. Det er det, vi kalder en grundlæggende tilskrivningsfejl. Derfor ændrer dit perspektiv sig.

Sådan forklarer du din partners adfærd

Disse forklaringer er meget interessante, når det kommer til romantiske forhold. Socialpsykologiens forskningsresultater vil virkelig få dig til at tænke to gange, før du forsøger at forklare andre menneskers adfærd.

Det viser sig, at din tendens til at forklare din egen adfærd eller din partners adfærd afhænger mere af, om du har det godt i forholdet eller ej, rettere end den virkelige årsag bag adfærden. Det er ret almindeligt for et par at pege på hinanden, når noget ikke fungerer i forholdet.

Finchan og Bradburys undersøgelse viser, at hvis forholdet er tilfredsstillende for dig, vil du sandsynligvis prøve at retfærdiggøre din partners positive adfærd via interne og kontrollerbare årsager. Tilsvarende vil du forbinde deres negative adfærd med eksterne og ukontrollable årsager.

Når dit forhold ikke går godt, har du tendens til at bytte om på disse tilskrivninger. Så hvis det ikke fungerer mellem jer to, tror du, at deres gode adfærd er forårsaget af eksterne faktorer. Du tænker, at deres dårlige adfærd er forårsaget af interne faktorer.

Par smiler til hinanden

Tilskrivning af adfærd på et socialt niveau

Når du forsøger at forklare, hvorfor nogle grupper opfører sig på en bestemt måde, sker der også noget meget interessant. Disse grupper kan variere fra raceminoriteter og de fattige til de arbejdsløse. I bund og grund har din forklaring på disse fænomener mere at gøre med dine værdier, ideer og politiske præferencer end virkeligheden.

De forklaringer, du bruger for at forstå andre folks adfærd, når du tænker på dem som grupper, afhænger hovedsageligt af, hvor meget du kan relatere til dem. Medlemmer af en gruppe opfatter andre mennesker, der er mere relaterbare for dem, med mere positive attributter end dem, de ikke kan forholde sig til.

At forklare andres adfærd

Furhan og Reichers undersøgelser viste, at konservative og liberale forklarer negative sociale fænomener som fattigdom eller rigdom på forskellige måder.

Konservative hævder således, at velhavende mennesker er velhavende, fordi de sparer penge og arbejder hårdt. Liberale ser imidlertid de rige som grusomme og hensynsløse.

Når det kommer til fattige mennesker, forklarer sidstnævnte deres situation som følge af ulighed mellem ressourcer og muligheder. Den første gruppe forklarer imidlertid fattigdom som manglende ambition eller dovenskab.

Venner taler over kaffe

I tilfælde af protester oplyser konservative mennesker, at folk protesterer på grund af visse patologiske træk, mens liberale siger, at sociale forhold gør, at folk protesterer.

Som konklusion kan det siges, at den virkelighed, du opfatter som værende sand, har meget mere at gøre med det, du projekterer på andre, end på sandheden i sig selv. Husk det, når du forsøger at forklare andres adfærd.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.