Sådan kan du forbedre dine interpersonelle relationer

Mellemmenneskelige relationer kan altid forbedres. Idéen er, at forbindelserne og interaktionerne skal være til gavn for alle parter. Hvordan opnår man det? Tag anbefalingerne i denne artikel til efterretning.
Sådan kan du forbedre dine interpersonelle relationer
Sofía Gimbert

Skrevet og kontrolleret af psykolog Sofía Gimbert.

Sidste ændring: 04 juli, 2023

Der er visse tips til at forbedre dine interpersonelle relationer, som du kan anvende for at etablere sundere bånd. Faktisk hævder en guide udgivet af National University of Costa Rica, at gode relationer hjælper med at identificere og opbygge identitet.

Som mennesker er vi på grund af vores sociale natur nødt til at forholde os til andre. Disse forbindelser skal udvikles inden for en sund ramme. Ud fra dette faktum vil vi dele nogle praktiske anbefalinger for at fremme den måde, du forbinder dig med andre på.

Tips til at forbedrie dine interpersonelle relationer

Det kræver visse færdigheder at opbygge sunde og meningsfulde relationer. Derfor er det ikke altid let at gøre. For at forbedre kvaliteten af dine interpersonelle relationer vil vi foreslå nogle teknikker til at skabe mere meningsfulde og varige bånd.

1. Øv dig i empati

Empati er evnen til at sætte sig i en anden persons sted og forstå, hvordan vedkommende har det. Det er en vigtig ingrediens i at opbygge eller forbedre varige interpersonelle relationer. Denne evne bidrager til følelsesmæssig tilnærmelse til andre og til at forstå andres behov og bekymringer.

For at øve empati er det vigtigt at lytte aktivt og være opmærksom på ansigtsudtryk, kropssprog og tonefald. Du skal prøve at forstå, hvordan den anden person har det, ikke bare hvad vedkommende siger. Stil åbne spørgsmål for at få flere oplysninger, og vis interesse for det, den anden person fortæller dig.

Et kapitel i bogen Nonviolent Communication: A Language of Life (2015) står der, at når nogen lytter til os uden at dømme eller forsøge at forme os, føles det godt. Det er det, empati handler om.

2. Kommunikér effektivt for at forbedre dine interpersonelle relationer

Effektiv kommunikation er evnen til at formidle dine tanker og følelser klart og direkte, samt forstå andres. Det hjælper dig med at forebygge misforståelser og problemer i dine relationer.

At kommunikere effektivt betyder at tale i en rolig tone og ikke bruge passiv-aggressiv kommunikation. Det er vigtigt at lytte aktivt, stille spørgsmål for at afklare enhver forvirring og være opmærksom på din nonverbale kommunikation.

3. Vær assertiv

Assertivitet er at udtrykke sine behov og meninger klart og direkte uden at krænke andres rettigheder. Det er en ideel egenskab til at etablere sunde grænser i dine relationer og undgå unødvendige konflikter.

For at være assertiv er det vigtigt at tale i første person og fokusere på dine egne følelser og behov i stedet for at bebrejde eller kritisere. På samme måde hjælper det at øve sig i effektive kommunikationsteknikker. For eksempel at bruge “jeg” i stedet for “du”, at praktisere ikke-voldelig kommunikation og at have et selvsikkert kropssprog.

4. Lær at tilgive, hvis du vil forbedre dine interpersonelle relationer

Tilgivelse er en vigtig del af et sundt forhold. Når man lærer at tilgive, slipper man desuden for vrede og bitterhed og kan opbygge stærkere og mere repræsentative bånd.

For at lære at tilgive er det vigtigt at acceptere sine egne følelser og anerkende den smerte, den anden person har forvoldt dig. Prøv at se tingene fra den anden persons perspektiv, og forsøg at forstå, hvorfor han/hun handlede, som han/hun gjorde. Tilgiv derefter personen, og giv slip på din smerte og vrede.

5. Anvend konfliktløsning i samarbejde

Konflikter er en naturlig del af ethvert forhold. Nøglen til at håndtere dem ligger i at finde løsninger, der opfylder begge parters behov og er gensidigt acceptable. Dette faktum bekræftes i bogen The Seven Principles For Making A Marriage Work (1999).

Forfatteren, John Gottman, understreger vigtigheden af at være fleksibel og villig til at gå på kompromis for at finde en løsning, der fungerer for alle.

Samarbejdsbaseret løsning indebærer, at man arbejder sammen og finder et resultat, der er acceptabelt for begge parter.

6. Acceptér og fejr jeres forskelligheder

Vi er alle forskellige. Faktisk er det disse forskelle, der gør os alle unikke og specielle. Derfor er det en fordel at acceptere og fejre det, der adskiller dig fra andre, for at forbedre dine interpersonelle relationer.

Du skal have et åbent sind og være villig til at lære. Prøv at forstå og respektere andres perspektiver og erfaringer, også selv om du ikke deler dem. Anerkend og værdsæt andres unikke styrker, og find måder at arbejde sammen på for at nå fælles mål.

Det tager tid at forbedre dine interpersonelle relationer, men det er det hele værd

Sunde, meningsfulde relationer er afgørende for dit følelsesmæssige og mentale velbefindende. Men det er ikke let at opbygge disse forbindelser. Det er vigtigt at vide, hvordan man kommunikerer for at udtrykke sine meninger og følelser, mens man lytter til og forstår andres perspektiver.

Empati, selvsikkerhed, tilgivelse og viden om, hvordan man løser problemer, samt accept af, at andre tænker anderledes, er afgørende, hvis du ønsker at have stærke og varige interpersonelle bånd.

Disse relationer vil gavne dig og bidrage positivt til livskvaliteten for personerne omkring dig. Der er ingen tvivl om, at det kræver tid, indsats og dedikation at opbygge og forbedre sine interpersonelle relationer. Men resultaterne vil være uvurderlige.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Goleman, D. (2013). Focus: The Hidden Driver of Excellence. Bloomsbury Publishing.

  • Gottman, J. M. (2015). The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country’s Foremost Relationship Expert. Harmony

  • Rosenberg, M. B. (2015). Nonviolent Communication: A Language of Life: Life-Changing Tools for Healthy Relationships. PuddleDancer Press.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.