Posttraumatisk vækst: lær af din smerte

Posttraumatisk vækst: lær af din smerte

Sidste ændring: 02 november, 2017

Når livet går godt, så vær taknemmelig og glæd dig over det. Når det er surt, så vær taknemmelig og forsøg at udvikle dig. Taknemmelighed over alle omstændighederne, både de gode og de dårlige, er grundstenen for at føle sig hel og finde sand lykke. Selv situationer, som kan være årsag til smerte, fortjener taknemmelighed, da de danner grundlag for intellektuel, følelsesmæssig og spirituel vækst. Det kaldes posttraumatisk vækst.

Smertefulde og hårde situationer er energirig grobund for personlig udvikling. Lidelse kan sætte en betydningsfuld forandring i gang og skabe en forbedret version af dig selv. Dette kaldes posttraumatisk vækst.

“Meningen med livet er at give livet mening”

Ken Hudgins

Hvad er posttraumatisk vækst?

I midt 90’erne forskede Richard G. Tedeschi og Lawrence G. Calhoun i posttraumatisk vækst ved brug af et posttraumatisk indeks. Det viste sig, at 90% af de mennesker, som havde haft en traumatisk oplevelse – og den smerte det indebærer -har mindst ét tegn på posttraumatisk vækst.

Kvinde fyldt med misundelse kigger ud af vindue

Tedeschi og Calhoun definerede posttraumatisk vækst som en positiv psykologisk forandring, der opstår af modgang og udfordring. Den har til formål at opnå et bedre funktionsniveau.

Traumer udfordrer en persons evne til at tilpasse sig, blive klogere på verdenen og se smerte og tab i øjnene. Disse omstændigheder medvirker til en voldsom personlig forandringsproces.

De fem søjler i det posttraumatisk indeks er:

  • Et ønske om at være åben overfor nye muligheder, som ikke var tilgængelige eller synes mulige før.
  • En større følelse af tilknytning til andre, manifesteret i en forøgelse af empati overfor andre menneskers lidelse.
  • En større fornemmelse af selvtilstrækkelighed. Følelsen af, at hvis de har kunnet overvinde dette, kan de overvinde alt.
  • En øget taknemmelighed for livet generelt, såvel som at værdsætte ting, som før blev taget for givet.
  • En dybere følelse af spirituel forbindelse eller mening, hvilket kan omfatte et skift i eller en redefinition af ens trossystem.

Årsager til posttraumatisk vækst

Posttraumatisk vækst forekommer, når en person prøver at tilpasse sig de meget negative omstændigheder, som til sidst kan føre til en høj grad af angst.

Vækst sker ikke som en direkte konsekvens af traumer, men som en konsekvens af en kamp med et traumes eftervirkning. Denne påvirkning er afgørende for at fastsætte graden af posttraumatisk vækst.

Nogle forhold er indikative for posttraumatisk vækst og er forbundet med et bedre niveau af tilpasning efter at havde været udsat for et traume. Spiritualitet har vist sig at korrelere med posttraumatisk vækst. Faktisk er den dybeste tro på det spirituelle et resultat af et traume.

Social opbakning er en veldokumenteret aflastning for psykisk sygdom og stress. Når vi snakker posttraumatisk vækst, handler det ikke kun om, at man tidligere har været udsat for et højt niveau af social opbakning, men der er også neurobiologisk evidens, som bakker op omkring, at social opbakning kan regulere en potentielt patologisk respons på stress.

Det viste sig også, at evnen til at acceptere situationer, som ikke kan ændre sig, er altafgørende for at kunne tilpasse sig. Dette er en betydningsfuld indikator for posttraumatisk vækst.

Blomst, der vokser og udvikler sig

Tilkald din indre superhelt

Vi kender alle historierne om folk, som er blevet stærkere og har fundet meningen med livet efter en forfærdelig tragedie. Faktisk er det på den måde, at de største helte fra virkeligheden og fiktionen er blevet til.

For eksempel, hvis man skrev en liste med fiktive superhelte, ville de fleste nok inkludere Superman, Batman og Spiderman. Batman og Spiderman fører korstog mod kriminaliteten, da deres elskede bliver myrdet. Superman bliver ramt af en anden slags tragedie, men hans filmkarakter giver os meget mere at snakke om, hvis vi tænker på historien om skuespilleren, som først havde rollen som Superman.

Christopher Reeve, den første Superman på film, blev ramt af lammelse efter en rideulykke, en tragedie, som fik ham til at overveje at begå selvmord (åh, livets ironi). Men Reeve tilkaldte sin indre Superman, og med samme målbevisthed, som hans filmkarakter også udviste, blev han en af de største foretalere for mennesker med rygmarvsskader.

Dette er bare et af de mange eksempler på, hvordan en alvorlig begrænsning, sygdom eller tab kan føre til en indre revolution. Disse tragiske begivenheder er som jordskælv, der kaster med indholdet i dit hoved. Men med denne nye livserfaring kan du sætte det hele tilbage på plads igen og med meget mere sikkerhed.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.