Personligheden forklaret: Personlighedspsykologi

Hvad er personlighed? Hvordan definerer personlighedspsykologi det? Hvad består personligheden af? Disse spørgsmål og mange andre vil vi besvare i denne artikel
Personligheden forklaret: Personlighedspsykologi

Sidste ændring: 16 marts, 2021

Vi er alle unikke individer, og vores psykologi er lige så individuel og særegen som vores personlighed. Alt, vi oplever, efterlader et mærke, og nogle efterlader mere end andre. Og vi ved, at vores personlighed består af genetiske, arvelige og miljømæssige komponenter. Personlighedspsykologi er den disciplin, som studerer personligheden.

Men hvad er personlighed? Hænger den for eksempel kun sammen med vores adfærd eller også med vores indre verden (tanker og erindringer)? Faktisk hænger det sammen med alt dette og meget mere.

“Alle vores oplevelser smelter sammen med vores personlighed. Alt, som nogensinde er sket for os, er en ingrediens.”

-Malcolm X-

Mand med forskellige ansigtsudtryk illustrerer personlighedspsykologi

Hvad er personlighed?

Vi forstår muligvis begrebet, personlighed, på forskellige måder. Dog forstår vi det som regel som et hypotetisk konstrukt af den måde, folk opfører sig på. 

Derfor omfatter personlighed en række karakteristiske træk. Derudover omfatter det den måde, du føler eller tænker på, og er gennemgående hele dit liv. Det skyldes alle dine forskellige oplevelser, især dem i barn- og ungdommen.

Bermúdez foreslog en af de mest komplette definitioner af begrebet personlighed i 1996.

Han hævdede, at “personlighed er en relativ stabil organisation af strukturelle og funktionelle karakteristika, medfødt og erhvervet under dets særlige udviklingsbetingelser, der udgør det ejendommelige og definerende adfærdssystem, som hver enkelt står over for forskellige situationer med”.

Men hvad er personligheden til for? Ud over at definere dig selv som den unikke person, du er, og hjælpe dig med at opbygge din identitet, er personlighed det, der gør det muligt for dig at tilpasse dig dit miljø med succes. Den har med andre ord tilpassende karakteristika.

Personlighedspsykologi

Personlighedspsykologi er det felt, hvor man studerer effekten af individuelle forskelle i personlighed og adfærd. Mere specifikt studerer denne gren af psykologien personlighed, og hvordan individer varierer i deres personligheder (individuelle forskelle).

Vi anser den amerikanske psykolog, Gordon Allport (1897-1967), for at være en af de mest betydningsfulde forfattere indenfor denne særlige disciplin. Allport skrev The Personality (1936).

Faktisk mener vi, at Allport er en af grundlæggerne af denne gren indenfor psykologien. Han lagde særlig vægt på individets unikke karakter. Derudover anså han den nutidens kontekst for at være mere vigtig end fortidens.

Hvilke dele består personligheden af?

Personlighedspsykologer hævder, at personlighedsbegrebet sammensætter to store grupper af adfærd eller karakteristika. Disse indebærer:

 • Manifesteret adfærd. For eksempel hvad du gør eller hvordan du opfører dig.
 • Privat oplevelse. For eksempel dine ønsker, minder, tanker, behov, meninger osv.

Derfor er din personlighed en særskilt konstruktion, som betyder, at du er unik og uforenelig. Alligevel er det også sandt, at der findes specifikke personlighedsmønstre. Disse er de tendenser, som personer har til at opføre sig på en bestemt måde. Disse mønstre indeholder personlighedsforstyrrelser.

Selvom du har dine egne særlige karakteristika, deler du mønstre med andre. Disse mønstre kaldes kendetegn. Personlighedspsykologi studerer nøje disse mønstre.

Hvordan studeres personlighedspsykologi?

Der er tre modeller, man kan studere personlighed på. Disse modeller fokuserer på at studere adfærd for at etablere en hypotese. Det er, fordi man kan lære meget om, hvordan et menneske er, ud fra deres adfærd. De tre modeller er:

 • Internalistisk. Personlige variabler bestemmer, hvordan du opfører dig.
 • Situationsbestemt. Ydre omstændigheder bestemmer, hvordan du opfører dig.
 • Interagerende. Interaktion mellem personlige variabler og kontekster bestemmer, hvordan du opfører dig.

Personlighedstræk og fem-faktor modellen

Træk er det sæt af almindelige karakteristika, som former en særlig personlighedstype. Eksempler på personlighedstræk er positivitet, glæde, åbenhed, pessimisme og introversion.

Vi mener, at en af de vigtigste modeller indenfor dette felt er Raymond Catells Big Five Model. Catell hævder, at der er fem hovedfaktorer indenfor personlighed, og hver faktor indeholder et antal personlighedstræk. De fem faktorer er:

 • Ekstroversion (modsat introversion).
 • Neurotisk (modsat følelsesmæssig stabil).
 • Samvittighedsfuld (modsat uansvarlighed).
 • Åbenhed overfor nye oplevelser (modsat rigiditet).
 • Venlighed (modsat ufølsomhed).

Nogle gange kalder vi disse faktorer og deres modsætninger for noget andet, men de har stadig den samme betydning. Derudover kan du beskrive alle menneskers personlighed ved hjælp af disse fem faktorer og deres tilhørende træk.

Personlighedsforstyrrelser

Som vi diskuterede tidligere, er din personlighed unik. Dog går visse mønstre nogle gange igen hos personer. Disse skaber forskellige personlighedstyper. Til tider udviser personlighedstyper ekstreme, dysfunktionelle, utilpassede eller normalt afvigende træk. Disse træk kaldes personlighedsforstyrrelser.

For at blive diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse må personen lide eller have problemer med at fungere. De forskellige personlighedsforstyrrelser kan ses i DSAM og ICD-10.  Alt efter karakteristika kan personlighedsforstyrrelser inddeles i tre grupper: A, B og C.

 • A. Paranoid, skizoid og skizotypisk personlighedsforstyrrelse.
 • B. Antisocial, borderline, histrionisk og kompulsiv personlighedsforstyrrelse.
 • C. Undgående, afhængig og obsessiv-kompulsiv personlighedsforstyrrelse.

Kvinde tager sig til kind

En sidste bemærkning om personlighedspsykologi

Din personlighed er noget, som skabes over tid, især i barndommen og ungdommen. Dog kommer der et tidspunkt i livet, hvor din personlighed stabiliseres og forbliver på denne måde. Psykolog, Luis Muino, forklarer, at du kan ændre små ting ved din personlighed, men den er, hvad den er.

Din personlighed har en genetisk base, men den er også opbygget af læring, kontekst, relationer og dine levede oplevelser. Faktisk indeholder din personlighed alt det, du er indeni, samt hvordan du opfører dig udadtil.

“Personlighed begynder, hvor sammenligningen ender.”

-Karl Lagerfeld-


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • American Psychiatric Association (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). Editorial Panamericana.
 • Bruno, D. S. (2021). Hacia la integración del enfoque de rasgos y la perspectiva situacional. Revista Electrónica de Psicología Política, 19(47). https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/166588
 • Bermúdez, J. (2003). Psicología de la personalidad. Teoría e investigación (vol. I y II). Madrid: UNED
 • Boyle, G., Stankov, L., Martin, N., Petrides, K., Eysenck, M., & Ortet, G. (2016). Hans J. Eysenck and Raymond B. Cattell on intelligence and personality. Personality and Individual Differences103, 40-47. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916302872
 • Cloninger, S. (2003). Teorías de la personalidad. Pearson Education.
 • Dweck, C. (2017). From needs to goals and representations: Foundations for a unified theory of motivation, personality, and development. Psychological review124(6), 689-719. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Frev0000082
 • Gordon, A. (1985). La personalidad: su configuración y desarrollo. Herder.
 • Librán, E. C. (2015). Manual de psicología de la personalidad. Club Universitario.
 • Lim, A. (2023). Big Five Personality Traits: The 5-Factor Model Of Personality. SimplyPsychology. Consultado el 24 de julio de 2023. https://www.simplypsychology.org/big-five-personality.html

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.