Oprindelsen bag uddannelsespsykologi

Læs om de primære navne indenfor denne videnskab og bestemte begyndelsespunkter, som prøver at forklare, hvorfor vi lærer på den måde, vi gør.
Oprindelsen bag uddannelsespsykologi
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 13 april, 2023

Aristoteles sagde engang, at “Uddannelsens rødder er bitre, men dens frugt er sød”. Mange ting har ændret sig siden dengang. Vi kan dog sige, at denne sætning var nøjagtig og stadig er betydningsfuld for uddannelsespsykologi i dag.

Uddannelsespsykologi udviklede sig gennem årene som en kombination af pædagogik og psykologi. Interessen i at finde et psykologisk grundlag for uddannelse opstod for nogle år siden. Uden dette videnskabelige grundlag ville det være umuligt at anvende psykologiske principper til uddannelse.

Oprindelsen bag uddannelsespsykologi

Vi er ikke sikre på, om uddannelsespsykologi eksisterede for århundreder siden. Græske tænkere, såsom Aristoteles og Plato, etablerede grundlagene for en kognitivistisk tilgang til at hjælpe med at afgøre menneskelig adfærd.

Aristoteles mente faktisk, at uddannelse var regeringens ansvar overfor sine borgere. Plato lagde også vægt på vigtigheden af dyd og etik. Disse er de første oprindelser af uddannelsespsykologi.

Flere århundreder senere fortsatte St. Thomas Aquinas med disse teorier om menneskelig læring. Han så det som en proces med at tilegne sig intellekt og viden på en gradvis måde.

Renæssancen og humanisme

Under renæssancen opstod idéen om erfaringsbaseret læring. Andre forfattere dukkede op, såsom Juan Luis Vives, som bliver set som faderen til moderne psykologi. Han anvendte idéer såsom motivation, læring og undervisningstempo.

Senere dukkede forfattere, såsom Juan Huarte de San Juan, op med teorier om differentiel psykologi for personer, der viser forskellige evner. Hans studier af uddannelsesmæssig vejledning bekræftede eksistensen af forskellige evner og varierede temperamenter.

Det er her, metafysik og psykologi delte sig. Det var et andet nøglepunkt i historien om uddannelsespsykologi.

En ny videnskab

Et andet historisk øjeblik i uddannelsespsykologi var, da rationalisme udviklede sin logik fra forfattere såsom Descartes og hans strikse metodologi.

Andre forfattere såsom Comenius  etablerede, at der er fire grundlæggende uddannelsesmæssige karaktertræk. Disse er baseret på naturloven, uddannelsesmæssig cyklisk orden, induktiv metode og den aktive og pragmatiske undervisningsmetode.

Så kom Locke  og Hume, som prøvede at redde værdien af erfaring over logik og begrundelse. Til dette skal al viden komme før erfaring. Uddannelse skal derfor stile mod disciplin, som udvikler sindet.

Andre såsom Rousseau introducerede en naturalistisk tilgang, som stilede efter at hjælpe personer med at nå deres reneste tilstande med en uddannelse, som vejledte på en naturlig måde.

John Locke

Videnskabelig psykologi

Og nu kommer vi til de moderne tider, hvor vi har forfattere såsom Herbart. Han etablerede, at lærere skal kende de uddannelsesmæssige mål for at kunne være gode undervisere.

Så kom Pestalozzi, som tog naturalisme til det næste trin og observerede, at studerende havde brug for samfund for at kunne udvikle sig. Dette markerede et vigtigt øjeblik i uddannelsespsykologi.

Nu kommer til vil Dewey, som anså aktiv skole som en nødvendighed for at renovere uddannelse med tre vigtige aspekter. Disse aspekter er attituden overfor barnet, at gøre den studerende til den primære akse i aktiv uddannelse og vigtigheden af indholdet af undervisningen.

“Uddannelse er ikke forberedelse til livet; uddannelse er selve livet.”

-John Dewey-

Moderne uddannelsespsykologi

Nu vil vi tale om mere moderne forfattere, som har udviklet moderne psykologi i det seneste århundrede. Det hele begyndte i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede med forfattere såsom Galton, Hall, Binet, James og Cattell.

Senere kom andre specialister såsom Thorndike også til, som talte om læring og overførsel af viden.

Efter dem kom Watsons behaviorisme, Gestalt og psykoanalyse. De foreslog, at vores adfærd er påvirket af elementer, som er udenfor vores bevidsthed.

Så har vi Skipper og Becker og deres adfærdsforstærkende tilgang.  Senere kom Piaget, Goodnow, Bruner og humanister såsom Maslow, Rogers og Allport.

Jean Piaget er en vigtig mand indenfor uddannelsespsykologi

Med det afslutter vi vores anmeldelse af oprindelsen bag uddannelsespsykologi. Vi nævner de primære navne indenfor denne videnskab og bestemte begyndelsespunkter, som prøver at forklare, hvorfor vi lærer, som vi gør.

“Den eneste person, der er uddannet, er den, som har lært, hvordan man lærer og ændrer sig.”

-Carl Rogers-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.