3 misforståelser om behandling af depression

3 misforståelser om behandling af depression
Sergio De Dios González

Skrevet og kontrolleret af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 06 oktober, 2022

Der findes en hel del misforståelser omkring behandling af depression. Engang plejede disse misforståelser at blive spredt fra mund til mund. Men i disse tider kommer de fra tilsyneladende faglige online ekspertkilder.

Det er delvist lægemiddelindustriens interesser, der er ansvarlige. De spreder deres ideer ved at sætte lid til samfundets uvidenhed. Folk antager ideerne for at være sandheder uden at stille spørgsmålstegn ved budskabet fra visse autoritetsfigurer.

I denne sammenhæng er fejlagtige ideer og argumenter uden videnskabeligt grundlag ikke ufarlige. På grund af disse misforståelser undlader nogle personer at opsøge psykologisk behandling.

Det skaber også en situation, hvor læger og psykiatere ikke tilbyder behandling. De henviser ikke patienter til dygtige og uddannede psykologer.

Lad os se på tre af de vigtigste misforståelser om behandling af depression.

Fortvivlet kvinde med hænder for ansigt har brug for behandling af depression

3 misforståelser om behandling af depression
1. Psykoterapi kan ikke helbrede depression

Webstedet DMedicine, en del af avisen El Mundo, siger (citatet er oversat), “der er ingen undersøgelser, der viser, at psykologiske teknikker kan helbrede alvorlig depression. […] I tilfælde af alvorlig depression er farmakologisk behandling den eneste behandlingstype, der har vist sig at være effektiv.”

Det er interessant, at vi med en lille litteratursøgning finder mange videnskabelige studier, der modsiger den ovenstående udtalelse.

Og det inkluderer ikke engang primære studier. Vi taler kun om meta-analyser. Dette er studier, der indsamler data fra forskellige primære studier. Derefter bruger de statistiske teknikker til at analysere resultatet af sammenligning af flere undersøgelser.

Meta-analyse om behandling af depression

Disse typer studier er meget værdifulde til at drage generelle konklusioner. De omfatter mange forskellige delresultater i stedet for et enkelt resultat.

Eksempler på disse meta-analyser, der viser effektiviteten af psykoterapi til behandling af depression, inkluderer Cuijpers og Berking et al. (2013) eller en nyere undersøgelse af Johnsen og Fribourg (2015).

I den sidstnævnte, analyserede forskere mere end 43 forskellige studier. De fandt ud af, at 57 % af patienterne kunne betragtes som “helbredt” af deres depression efter afslutning af kognitiv adfærdsterapi.

Kognitiv adfærdsterapi er den mest almindelige form for psykologiske terapi. Det er også den type, som forskere har studeret mest. Derfor bærer den sådan vægt i meta-analyser.

Ikke desto mindre viser undersøgelser, at andre typer terapi er effektive til behandling af depressionAmerican Psychology Association (APA) bekræfter, at følgende typer terapi er effektive:

Behandling af depression: sværhedsgrad

En anden almindelig misforståelse omkring behandling af depression er, at psykoterapi kun er effektivt til milde eller moderate depressioner. Ikke alvorlige depressioner.

Imidlertid afviser Driessen, Cuijpers, Hollon og Dekler (2010) denne idé med deres meta-analyse af 132 undersøgelser. De kunne ikke bevise, at graden af depression havde indflydelse på forskellene mellem personer, der gik i terapi, og kontrolgruppen.

Med andre ord var interaktionen mellem sværhedsgraden af depression og fordelene ved psykoterapi ikke signifikant forskellig fra nul (der var ingen forskellig effekt af terapi afhængig af grad af depression).

I lyset af disse resultater kan vi se, at opfattelsen af effektiviteten af psykoterapi til behandling af depression ofte er ukorrekt. Idéen om, at psykoterapi er ubrugelig til alvorlig depression, er også forkert.

Et andet beslægtet spørgsmål er spørgsmålet om medicin. Det kan være nyttigt i tilfælde af alvorlig depression. Det kan hjælpe patienten med at normaliseres nok til at kunne starte på terapien med et mere afbalanceret sind.

Druknende mennesker tager hænderne op og beder om behandling af depression

2. Psykoterapi er mindre effektiv end medicin

I studiet af Cuijpers, Berking, et al. (2013), som vi nævnte før, findes der endnu flere data. Deres meta-analyse indeholder mindst 20 undersøgelser, der sammenligner effektiviteten af forskellige behandlinger af depression. De sammenligner medicin med kognitiv adfærdsterapi.

De fandt ud af, at forskellen i effektivitet var næsten nul. Desuden var der ingen forskel mellem effekt af adfærdsterapi og den anvendte medicin.

Det er vigtigt at afklare dette punkt. Undersøgelser, der sammenligner resultaterne af interpersonel terapi med lægemiddelterapi, viste en forskel. Medicinbehandlingerne viste sig at have bedre effekter end interpersonel terapi.

Under alle omstændigheder skal vi tage disse undersøgelser med et gran salt. Der findes langt færre studier af interpersonel terapi end af kognitiv adfærdsterapi.

Idéen om, at psykoterapi er mindre effektiv end lægemiddelbehandling, er en misforståelse.

3. Behandling af depression tager lang tid

For det første, så afhænger “lang” eller “kort” af, hvor vi estimerer midten til at være. I øjeblikket er tidsrammen for de tidligere nævnte terapier 16-20 sessioner over 3-4 måneder. Selvfølgelig findes der altid tilfælde, hvor psykoterapi kan tage mindre eller mere tid.

I hvert fald tager ingen af de terapierformer, vi har nævnt, længere end 6 måneder. Hvis patienten ikke når deres mål i løbet af denne tid, skal terapeuten revurdere situationen. Ikke alle psykoterapier virker for alle patienter under alle omstændigheder.

På den anden side er ikke alle psykologer skabt ens. Ligesom kirurger og operationer, har ikke alle psykologer de samme evner. De vil ikke behandle lidelserne fra samme vinkel hver gang.

Studierne anslår, at den gennemsnitlige varighed af succesfuld kognitiv adfærdsterapi er 15 sessioner (Cuijpers, Berking, et al., 2013).

Men vi skal adskille tilbagefald fra disse tilfælde. Tilbagefald kan ske af mange grunde, som ikke altid er relateret til psykoterapi. Blandt de forskellige årsager til tilbagefald finder vi:

  • Traumatiske begivenheder
  • Destruktiv familiedynamik
  • Vaner, der fører til isolation og social marginalisering

Der findes flere misforståelser om behandling af depression, end vi har nævnt her. Psykologer er gode til at undersøge og udvikle effektive typer terapi. Men vi er ikke gode til at forklare dem for offentligheden. Vi har stadig meget arbejde at gøre på den front.

Referencer:

Cuijpers, P, Berking, M. et al. (2013). A meta-analysis of cognitive behavior therapy of adult depression, alone and in comparison with other treatments. Candian Journal of Psychiatry.

Cuijpers, P., Hollon, S.D. et al. (2013). Does cognitive behavior therapy have an enduring effect that is superior to keeping patients on continuing pharmacotherapy? A meta-analysis. BMU OPen, 3.

Sanz, J. y García-Vera, M.P. (2017). Ideas equivocadas sobre la depresión y su tratamiento (II). Papeles del psicólogo. Vol. 38.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.