Effekten af et mentalt godt helbred i kampen mod kræft

Effekten af et mentalt godt helbred i kampen mod kræft

Sidste ændring: 07 maj, 2018

Vi er alle klar over den skade, kampen mod kræft har på vores fysiske helbred. Ved diagnosticeringen udarbejdes en behandlingsplan for at tackle og overvinde den. Men folk tænker ofte ikke på betydningen af den psykologiske trivsel under processen.

At lide af en sygdom som kræft kan påvirke udviklingen af psykologiske lidelser. Personer med kræft har større risiko for at lide af visse psykologiske og følelsesmæssige lidelser end andre. Men hvilke faktorer, relaterede til kræft, spiller en rolle for det mentale helbred?

“Det vigtigste ved sygdomme er aldrig at miste håbet.”

-Nikolai Lenin-

Psykologiske lidelser og kampen mod kræft

Generelt set påvirker hospitalindlæggelserne udviklingen af lidelser. De mindsker også fysisk funktionsdygtighed og får folk til at føle sig som en byrde for andre. Men ikke kun det, for det samme sker med den første tilpasning til behandlingen, patientens tidligere stressoplevelser og opfattelsen af social støtte.

Kvinde tager sig selv til hoved i kampen mod kræft

Specifikt har patientens alder og sygdommens tilstand også en vigtig rolle at spille, når det gælder depression. Andre faktorer omfatter fysiske bivirkninger fra behandlingen, en forhistorie med psykologiske problemer og en opfattelse af, at den sociale støtte er lav.

“Kræft kan fjerne alle mine fysiske færdigheder. Men den kan ikke røre mine tanker, den kan ikke røre mit hjerte og den kan ikke røre min sjæl.”

Jim Valvano

Der er også risiko for selvmordstanker. Risikoen stiger, hvis patienten er i et senere stadie af sygdommen og ikke har en god prognose. Tilstedeværelsen af depression, følelsen af hjælpeløshed og øgede fysiske symptomer, en forhistorie med psykiske lidelser og selvmordsforsøg er også risikofaktorer.

En højere forekomst af angstlidelser er også blevet konstateret hos patienter med kræft. Hvis man er ung, har tendens til at blive angst og oplever personlige problemer, spiller det også en rolle i at øge risikoen for angstlidelser. Imidlertid kan fysiske faktorer have sammen virkning på sygdommens tilstand, behandlingsproblemer, tilbagefald, afvisning af lægemidler og uhåndterlig smerte.

Piller til hjælp i kampen mod kræft

Betydningen af psykologisk trivsel i kampen mod kræft

Da kræftpatienter oplever en højere risiko for mentale (og fysiske) helbredsproblemer, er det vigtigt at være opmærksom på mulige problemer. Ud over de lidelser, vi har nævnt, er det almindeligt, at følelsesmæssig bekymring, angst og sorg kan forekomme.

Men hvordan påvirker psykologiske problemer dit generelle helbred? Der er en øget risiko, fordi de kan være den direkte årsag til forskellige former for fysiske komplikationer. For eksempel kommer depression sammen med en forringelse af sunde livsstilsvaner og kan ende med at være årsag til, at patienten opgiver behandlingen. 

“Kræft er en sygdom, hvor patienten kan bidrage med en stor hjælp selv, hvis han eller hun holder sin moral og sit håb oppe.”

-George Carman-

Generelt set kan disse yderligere vanskeligheder medføre til, at patienter har behov for flere medicinske ydelser. De påvirker også, hvor godt patienterne overholder behandlingsplanen i kampen mod kræft. De kan gøre det sværere for dem at træffe beslutninger. De kan være mere utilfredse med den lægelige hjælp, de modtager, eller kræve for meget.

Derfor er det nyttigt at være opmærksom på kræftpatienternes mentale helbred. Hvis nogen relaterede advarselstegn forekommer, anbefaler vi at konsultere en psykolog, som specialiserer sig i dette område. Der er ingen bedre, som kan vurdere patienten eller planlægge et terapimøde, som vil hjælpe dem med at opretholde et stærkt mentalt helbred. Som vi har set, kan dette have en meget positiv indvirkning på prognosen.

Sløjfe viser støtte i kampen mod kræft

Særligt kan patienten aktivt lære omkring strategier, der kan hjælpe med at håndtere situationen, og måder at ændre sin adfærd på. På denne måde vil han eller hun kunne konfrontere alle følelserne, der opstår, på en mere tilpasningsdygtig måde og regulere dem bedre. Dette har vist sig at forbedre overholdelsen af behandlingen. Og dette fører igen til bedre kliniske resultater, og dermed kan en forbedring af patientens livskvalitet opnås med et psykologisk indgreb i kampen mod kræft.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.