Mennesker, der har problemer med at følge regler

Nogle mennesker har alvorlige problemer med at følge regler. Vi undersøger nogle af de underliggende årsager til denne vanskelige adfærd.
Mennesker, der har problemer med at følge regler
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 09 juli, 2023

Det er sandt, at ingen af os rigtig kan lide regler. Faktisk reagerer vi ofte på dem med trods og dristigt oprør. Men nogle mennesker har helt fra barndommen haft alvorlige problemer med at følge regler. De har en tendens til at blive stemplet som vanskelige på grund af deres adfærd og holdninger.

Bag denne type personlighed kan der gemme sig alt fra en kreativ personlighed, der har brug for at bryde reglerne, til en psykologisk tilstand. For eksempel er det at overskride sociale protokoller og retningslinjer et af de vigtigste kendetegn ved antisocial personlighedsforstyrrelse. Der er mange interessante forklaringer på dette personlighedstræk.

Personer, der bryder regler, viser en udpræget følelse af berettigelse. De tror, at de er overlegne i forhold til andre. Derfor har de svært ved at opføre sig ordentligt i meget strukturerede miljøer, hvor der hersker faste regler.

Problemer med at følge regler

Har du svært ved at tilpasse dig arbejdsmiljøet? Gjorde du som barn dine forældre vanvittige ved ikke at adlyde dem? Føler du dig utilpas i sammenhænge, hvor andre forventer, at du lever op til bestemte standarder?

Problemer med at følge reglerne udløses af det næsten vedholdende behov for at udfordre autoriteter. Når disse mennesker bliver opfordret til at overholde bestemte regler eller konventioner, føler de sig utilpasse eller endda vrede.

Det er sandt, at de fleste af os ikke kan lide at føle, at vi er underlagt bestemte betingelser, hverken sociale, arbejdsmæssige eller andre typer regler. De får os til at føle, at vores frihed, potentiale og evne til at handle bliver forbudt. Men forskellen mellem mennesker, der har svært ved at acceptere regler, og dem, der overholder dem, er princippet om høflighed.

Vi ved alle, at for at leve i samfundet skal vi overholde visse retningslinjer og regler. Men der er dem, der overskrider dem og protesterer mod disse usynlige pigtrådshegn. Så hvad ligger der bag disse personligheder? Find ud af det her.

1. En større følelse af berettigelse

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Social Psychological and Personality Science hævder, at de personer, der modsætter sig at overholde regler, ofte har en følelse af berettigelse. De har svært ved at adlyde instruktioner, følge protokoller og tilpasse sig den mest almindelige dynamik i enhver social sammenhæng. Disse personligheder:

 • Finder det svært at integrere sig.
 • Accepterer ikke et nej som svar.
 • Har svært ved at modstå frustration.
 • Tror, at de er mere berettigede og har flere rettigheder end andre.
 • Tager det for givet, at de har større fordele og er mere kompetente end alle andre.
 • Tager mere hensyn til selvet end kollektivet.
 • Har svært ved at følge regler.

2. Regler er uretfærdige (kognitiv ufleksibilitet)

At have svært ved at følge reglerne hænger sammen med den måde, hvorpå individet bearbejder virkeligheden. Nogle mennesker har en ufleksibel og reaktionær mental tilgang. Det får dem til at føle sig utilpasse, når det drejer sig om et direktiv eller mandat, eller endda et simpelt forslag. De afviser dem som uretfærdige retningslinjer, der er meningsløse eller endda skadelige.

Ofte hævder disse personer, at de er frie til at handle, som de ønsker. De oplever vanskeligheder med at integrere og etablere en klar adskillelse mellem det, de mener er bedst, og det, der pålægges dem udefra. De forstår ikke, at vi som sociale væsener har brug for visse retningslinjer for at leve sammen i harmoni og med respekt.

Personer med antisocial personlighedsforstyrrelse har de største problemer med at tilpasse sig normerne.

3. Manglende disciplin i barndommen

Mange mennesker, der har svært ved at følge regler, har haft en opvækst, hvor der ikke var regler eller disciplin. Det betyder, at de, når de når ungdomsårene og voksenalderen, oplever alle deres sociale omgivelser som en trussel. De har også alvorlige tilpasningsproblemer. Det kan resultere i mangler i deres psykosociale liv.

Ifølge tidsskriftet Pediatrics & Child Health giver effektiv disciplin i barndommen et fundament, hvorfra man kan udvikle god selvdisciplin og social tilpasning. De personer, der vokser op uden grænser, bliver til frustrerede individer, der ikke ved, hvad der forventes af dem, og endnu mindre hvordan de skal integrere sig.

4. Oppositionel adfærdsforstyrrelse (ODD)

Oppositionel adfærdsforstyrrelse hos voksne er kendetegnet ved konstant at trodse autoriteter. Det er personer, der er ude af stand til at tilpasse sig et scenarie med regler. Det betyder, at de er ude af stand til at passe et arbejde og har en tendens til at blive socialt udstødte.

En undersøgelse offentliggjort i Journal of Psychiatric Research fremhæver, at denne tilstand begynder at manifestere sig omkring fire til seks års alderen. Den viser sig normalt med følgende karakteristika:

 • Impulsivitet.
 • Udfordrende holdninger til autoriteter.
 • Dårlig følelsesmæssig regulering.
 • Lav grad af personligt ansvar.
 • Ringe modstandsdygtighed over for frustration.
 • Manglende evne til at følge regler.
 • Irritabilitet og humørsvingninger.
 • Risikoadfærd og afhængighed.
 • Definerer sig selv som rebelske og som frie ånder.
 • ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

5. Oprør og kreativitet

Den meget kreative personlighed med oprørske træk viser ofte tydelige vanskeligheder med at acceptere normer. De opfatter dem som noget, der tvinger dem og nedlægger veto mod deres potentiale. Det er personer med alvorlige problemer med at tilpasse sig meget strukturerede og rutineprægede jobs. De keder sig og bliver desperate, begynder at protestere og bliver ofte reaktionære.

I disse tilfælde har de ikke patologiske træk. I stedet har de en personlighedsstil, der er orienteret mod åbenhed, frihed og ønsket om at eksperimentere og gå ud over de etablerede idéer for at udvikle sig som mennesker. De er idealister, som ofte ender med at føle sig frustrerede. Når alt kommer til alt, indebærer en vellykket funktion i samfundet altid, at man overholder visse regler.

6. Antisocial personlighed og problemer med at følge regler

Når vi taler om antisocial personlighedsforstyrrelse, tænker vi ofte på dem, der har begået forbrydelser og har tilbragt tid i fængsel. Men denne tilstand falder inden for et spektrum. Som en undersøgelse fra University of Birmingham (Storbritannien) forklarer, er det faktisk kun halvdelen af de syge, der er blevet dømt for forbrydelser.

Antisocial personlighedsforstyrrelse er en mental tilstand, der består af impulsiv adfærd, høj irritabilitet og ekstremt lav empati. Men det gennemgående træk ved antisocial personlighed er den manglende evne til at acceptere regler. Det er ikke overraskende, at de ramte har svært ved at leve i samfundet.

Dialektisk adfærdsterapi kan være effektiv til at hjælpe personer med at forbedre deres adfærd og forstå værdien af at følge regler.

Sådan håndterer du problemer med at følge regler

Regler er vigtige. Ethvert samfund har brug for at regulere individuel adfærd, så hver person forstår sin rolle og respekterer reglerne for sameksistens. Regler undgår kaos og forebygger anarki og endda voldelig adfærd. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at mange af os anser visse regler for at være uretfærdige.

Men takket være kognitiv fleksibilitet, etiske værdier, høflighed og empati forstår vi vigtigheden af at overholde de juridiske og adfærdsmæssige rammer, der styrer næsten alle sociale scenarier.

Men hvad sker der med de personer, der har problemer med at følge regler? En person, der ofte trodser reglerne, er som regel ekstremt modstandsdygtig over for forandringer. Desuden har disse personer en tendens til at tro, at der ikke er noget galt med deres adfærd.

Nogle anbefalinger, hvis du har svært ved at følge regler

Hvis du har svært ved at følge visse retningslinjer, normer og sociale regler, er her nogle nyttige retningslinjer:

 • Forbedr dine evner til at udøve empati.
 • Forbedr dine sociale færdigheder.
 • Udvikl følelsesmæssig intelligens.
 • Lær dynamikken i gruppearbejde.
 • Få hjælp til at fremme din kognitive fleksibilitet.
 • Prøv at forstå værdien af standarder og deres betydning i samfundet.
 • Prøv dialektisk adfærdsterapi. Det er en effektiv tilgang til at håndtere dysfunktionel adfærd.
 • Tag fat på konsekvenserne af at bryde reglerne. For eksempel straf, ensomhed, uenigheder, konflikter og manglende tilpasning.

Afslutningsvis er regler vigtige i hverdagen, fordi de muliggør en bedre sameksistens, fremmer social samhørighed og formidler personlig selvkontrol. Hvis vi ikke trænes i disse færdigheder fra barndommen, vil vi som voksne have meget svært ved at tilpasse os og nyde et tilfredsstillende psykosocialt liv.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.