Marasmus: Vigtigheden af omsorg i den tidlige barndom

Kan mangel på omsorg i den tidlige barndom forårsage alvorlige psykiske konsekvenser? Ja, det kan det. Læs med her for at lære mere!
Marasmus: Vigtigheden af omsorg i den tidlige barndom
Cristina Girod de la Malla

Skrevet og kontrolleret af psykolog Cristina Girod de la Malla.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Omsorg og tilknytningsbånd er nødvendige for den rigtige udvikling hos enhver baby. Af den årsag kan separation fra tilknytningsfigurer (afhængigt af tidspunktet og varigheden) være ret ødelæggende. Derfor vil vi kigge nærmere på vigtigheden af omsorg i den tidlige barndom.

René Spitz studerede psykiske forstyrrelser hos børn på institutioner og hospitaler, der var adskilt fra deres mødre. Han fandt ud af, at marasmus kan forårsage død i alvorlige tilfælde.

De bånd, børn etablerer med deres familie og miljøet i løbet af deres tidlige barndom, betinger den måde, hvorpå de relaterer til andre og verden.

John Bowlby analyserede udviklingen af dette bånd mellem mor og baby. Ligeledes beskrev Mary Ainsworth de forskellige tilknytningsmønstre. I denne artikel vil vi gennemgå deres arbejde såvel som Spitz’ opdagelser.

Tilknytning og omsorg i den tidlige barndom: Definition, vigtighed og mønstre

Tilknytning er et stærkt, kærligt bånd, etableret mellem barnet og tilknytningsfiguren (som regel moren). Dette driver dem, som en konsekvens heraf, til at blive sammen. Det er særlig vigtigt i henhold til at fremme udforskningen af miljøet og for at facilitere læring, såvel som at fremme korrekt fysisk og mental udvikling.

John Bowlby studerede udviklingen af tilknytningensbåndet og stadierne af dets udvikling. Det er ikke før stadie 3, hvilket er fra 7 måneder, at tilknytningen i sig selv er skabt. Det er her, separationsangst og ubehag ved fremmede begynder at opstå.

I de to tidligere stadier kan børn have en præference for den ene omsorgsperson eller den anden. Dog protesterer de ikke over separationen.

Ydermere designede Mary Ainsworth en laboratoriesituation, som hun kaldte for den underlige situation. Dette gjorde det muligt for hende at studere hullerne mellem børn og deres tilknytningsfigurer på en kontrolleret måde.

Hun observerede børnenes adfærd, når de stod over for en separation eller en genforening. Som et resultat var hun i stand til at beskrive tre tilknytningsmønstre:

  • Gruppe A. Usikker undgående/afvisende/flygtig form for tilknytning.
  • Gruppe B. Sikker tilknytning.
  • Gruppe C. Usikker ambivalent/immun form for tilknytning.

Disse tilknytningsmønstre anses for at være universelle, og de fremkommer i forskellige kulturer. Senere identificerede hun en fjerde form for tilknytning, som er den disorganiserede/disorienterede form for tilknytning (Gruppe D).

Babyhånd oven på voksenhænder

Separation fra tilknytningsfigurer: De kortvarige effekter

Hvis man adskiller børn fra deres tilknytningsfigurer, før de er 6 måneder, ser det ikke ud til, det forårsager mange problemer. Grunden til dette er, at tilknytningen ikke er komplet endnu. Mellem 6 måneder og 2 år er børn dog særligt sårbare over for separationsangst.

Bowlby studerede effekterne af kortvarig separation og udviklingen af angst-depressive symptomer. Derved beskrev han tre faser:

  • Protest-fasen: Den varer mellem en time og en uge. Den begynder, når børn bliver opmærksomme på, at de er alene. Karakteristiske former for adfærd i denne fase er en aktiv kamp for at få tilknytningsfiguren tilbage, kaldetegn (gråd, skrig) og afvisning af hjælp fra andre folk. Hvis et møde finder sted, vil tilknytningsadfærden blive mere intensiv.
  • Den ambivalente eller fortvivlede fase. Børn udviser øget angst og håbløshed, og de kan have en regressiv adfærd. Før mødet kan de virke uinteresserede eller endda fjendtlige.
  • Tilpasningsfasen. Børnene tilpasser sig den nye situation og kan blive i stand til at skabe et bånd med de nye omsorgspersoner.

Langvarige effekter af separation: Anaklitisk depression, hospitalisme og marasmus

Børn, der mislykkes i at tilpasse sig dette tab, kan stå over for alvorlige konsekvenser. For eksempel intellektuel retardering, problemer med socialisering og endda død.

Faktisk studerede Spitz, at tidlig separation fra moren kan forårsage forskellige psykogene sygdomme. 

Han baserede sine studier på direkte observation af institutionaliserede børn eller børn, der var hospitaliserede i lange perioder ad gangen. Ydermere lavede han en sammenligning af udviklingen mellem to forskellige typer af børn: Dem, der voksede op i institutioner, og dem, der voksede op i kvindefængsler med deres mødre.

Delvis emotionel berøvelse (mellem tredje og femte måned) er årsagen til anaklitisk depression. Symptomerne kan forsvinde efter få måneder, efter genoptagelse af den kærlige relation, uanset om det er med moren, med en anden tilknytningsfigur eller når de bliver adopterede og skaber nye bånd.

Faktisk er der mange folk, der kender dette som hospitalisme-syndom. Det skyldes, at det blev observeret hos børn, der var blevet forladt ved døren hos en institution, der kunne tage sig af dem (blandt andet hospital, børnehjem eller kloster).

Termen hospitalisme beskriver de omfattende fysiske og psykiske forstyrrelser hos børn, der er blevet forladt eller hospitaliseret i lange perioder ad gangen.

I dette miljø og under disse omstændigheder bliver de depressive symptomer ofte kroniske. Som et resultat er der en høj risiko for, at kognitive og sociale problemer vil udvikle sig. Blandt de vigtigste ændringer beskrevet af Spitz har vi:

  • Forsinkelse i kropslig udvikling.
  • Forsinkelse i manuelle færdigheder.
  • Mindre brug af sproget.
  • Lav resistens over for sygdomme.

I tilfælde af at den kærlige berøvelse er total, kan billedet udvikle sig, indtil det forårsager marasmus. Tro det eller ej, det kan forårsage død hos barnet. Faktisk er børn med marasmus ekstremt tynde, og de har ernæringsmæssige og emotionelle mangler. 

Lille baby på blåt tæppe

Mangel på omsorg i den tidlige barndom: Hvorfor kan marasmus have døden til følge?

Marasmus har en medicinsk betydning: En form for ekstrem fejlernæring, der opstår før 18-måneders-alderen, fordi moderen stopper med at give babyen mad. Den næringsmæssige mangel er så alvorlig, at det kan føre til døden, hvis det ikke behandles i tide, og hvis der er andre associerede komplikationer.

Dog har forskere observeret, at den næringsmæssige mangel ikke var den eneste årsag. Faktisk opdagede de, at det totale fravær af omsorg hos babyer også kan forårsage marasmus. Oftere end ej, har institutionaliserede børn aldrig haft en mulighed for at skabe et bånd.

Forstyrrelser af gråd, tomme blikke, mangel på reaktionsevne over for miljøet, lange perioder med søvn og et totalt tab af appetit er alle handlinger, der følger gråd, agitation og andre udviklingsmæssige forsinkelser. Det er som om, at barnet gradvist forsvinder.

Takket være Spitz’ studier, skete der en forbedring af forholdene ved hospitalisering og institutionalisering af børn. Hans arbejde viste, at institutionaliserede børn har brug for at få mere end blot deres madbehov dækket. Faktisk beviste han, at der for disse børn var andre lige så vigtige behov, der kunne forhindre deres udvikling, hvis de blev neglegeret.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.