Løgndetektor: Er den effektiv?

På trods af at vi har brugt løgndetektor i mange år, kan vi ikke ignorere det faktum, at der er visse begrænsninger, som reducerer maskinens pålidelighed.
Løgndetektor: Er den effektiv?

Sidste ændring: 02 juni, 2019

Polygrafen, der almindeligvis er kendt som en “løgndetektor”, er et instrument, der har sin oprindelse i det 20. århundrede. Etymologien bag ordet stammer fra poly, der betyder “mange” og graf, der refererer til grafik og skrivning.

Derfor kan vi sige, at polygrafen er en maskine, der er ansvarlig for at generere mange grafer samtidigt. Men hvad måler disse grafer? De bestemmer kun det fysiologiske svar, som intervieweren oplever.

En løgndetektor kommer fra ideen om, at følelser kan manifestere sig i vores krops reaktion. F.eks. hvis jeg føler frygt, vil frygten resultere i sved, øget øget puls og urolig vejrtrækning.

En løgndetektor bruges først og fremmest til mennesker, der mistænkes for at have begået en forbrydelse. Advokater bruger det til at afgøre, om den anklagede fortæller sandheden eller lyver i løbet af deres vidnesbyrd.

En kort historie om løgndetektoren

I 1920’erne begyndte folk at forsøge at skabe en maskine, der kunne opdage bedrageri. Dette var således polygrafens fødsel. William Marston var ansvarlig for at skabe projektet. Han skabte en bedragskurve baseret på forskellige blodtryksmålinger.

Imidlertid accepterede forskere ikke resultaterne af hans løgdetektor som bevis. Faktisk godkendte det videnskabelige fællesskab det slet ikke som en legitim procedure.

Senere byggede Larson, en psykiater og politimand fra Berkeley, en modificeret version af hans forgængers løgndetektor. Med dette ønskede han at modernisere sikkerhedsstyrkerne og undgå den brutalitet, som advokaterne undertiden ville bruge til at få fat i et vidnesbyrd.

Sammen med at måle blodtryk introducerede han også en anden foranstaltning: Åndedrætsrytmen. Han tilføjede dette parameter, med det formål at øge nøjagtigheden af ​​resultaterne. Således begyndte politiet at bruge denne løgndetektor i deres undersøgelser i 1924.

Person anvender løgndetektor

Men denne maskine måtte gennemgå endnu flere udviklinger for at blive, hvad den er i dag. Keeler tilføjede disse fremskridt. Den nye målbare variabel, som Keeler tilføjede, var elektrodermal aktivitet.

Elektrodermal aktivitet handler om det omfang, hvormed vores hud er i stand til at lede elektricitet. Forskere troede, at tvivl, og i forlængelse af dette, løgn, øgede vores huds elektrodermale aktivitet. Denne fysiologiske reaktion er relateret til frygt eller angst.

Hvordan virker en løgndetektor?

Der er to tests inden for en løgndetektor, der hyppigt bruges. Den måde, de hver især arbejder på, er forskellig. Men begge er baseret på formulering af spørgsmål, med det formål at skabe visse følelsesmæssige ændringer hos den mistænkte. Tanken er at få den mistænkte til at manifestere deres følelser gennem deres fysiologiske reaktioner.

CQT (Control Question Test)

Dette er den hyppigst anvendte test. Den indeholder tre forskellige typer spørgsmål, som intervieweren stiller: De irrelevante, relevante og kontrolspørgsmål.

Irrelevante spørgsmål

Dette er spørgsmål, der ikke giver os nogen form for vigtig information. De er generelle spørgsmål og er ikke relateret til den sag, som intervieweren undersøger. Den interviewede person forventes ikke at vise nogen form for ophidselse eller aktivering, når de besvarer disse spørgsmål.

Relevante spørgsmål

Disse spørgsmål er faktisk relaterede til undersøgelsen. De er specifikke spørgsmål om den begivenhed, der hændte. Vi bør forvente, at svarene er negative (for at give et bekræftende svar ville det antages, at de indrømmer fakta). Den skyldige vil opleve et større aktiveringsniveau (både følelsesmæssigt og fysiologisk).

Kontrolspørgsmål

Disse er ekstremt tvetydige spørgsmål. De er meget upræcise. Spørgsmålene er beregnet til at være umulige at besvare på en negativ måde uden at tvivle på selve svaret. De henviser mest til meget fjerne fakta.

De har ikke nogen form for relation til sagen, men de kan henvise til ting, som personen gjorde for længere tid siden, der kunne vise en lighed med den begivenhed, der bliver undersøgt.

For eksempel, hvis forbrydelsen var et mord, spørger intervieweren den interviewede, om de nogensinde har skadet nogen i deres liv. Med dette spørgsmål vil en skyldig og uskyldig person fremvise det samme niveau af ophidselse.

Intervieweren leder efter en uskyldig person til at præsentere et større aktiveringsniveau under kontrolspørgsmål. Fordi disse spørgsmål er mere tvetydige, vil de være bange for at lave en fejl i deres svar.

I spørgsmål, der er mere relevante for sagen, svarer de med mindre aktivering, fordi de ikke har noget at gøre med forbrydelsen. Den skyldige vil dog vise et højere aktiveringsniveau i løbet af de relevante spørgsmål. Dette skyldes, at kroppen reagerer mere på denne type spørgsmål end på kontrolspørgsmålene.

GKT (Guilty Knowledge Test)

Dette er en test af den skyldiges viden. Det refererer til den viden, som den skyldige har om sagen. Intervieweren stiller flere spørgsmål med flere svarmuligheder, hvor kun en af dem er det rigtige svar.

Det menes, at synderen vil vide, hvilken af dem der er det rigtige valg. De vil præsentere en større ophidselse, når intervieweren siger det rigtige svar. Den uskyldige, der ikke kender til sagen, bør dog præsentere det samme niveau af aktivering i hver eneste af mulighederne.

Dette skyldes, at de ikke ved, hvad der er korrekt, fordi de ikke har viden om emnet. På denne måde skal det korrekte svar være fuldt anerkendt af den skyldige. Den uskyldige vil dog ikke vide, hvad han skal vælge.

Resultater fra en løgndetektor

Begrænsninger for en løgndetektor

På trods af at vi har brugt løgndetektor i mange år, kan vi ikke ignorere det faktum, at der er visse begrænsninger, som reducerer maskinens pålidelighed. I 2003 oprettede Det Nationale Forskningsråd en rapport om løgndetektoren.

Det analyserede de psykologiske koncepter, som dette instrument er baseret på. Det ser også på de procedurer, den følger. Dette er forskernes vigtigste konklusioner:

  • Polygrafens præcision. De fysiologiske reaktioner, der måles af maskinen, svarer ikke kun til bedrageri. Det vil sige, at der er et stort udvalg af fysiologiske reaktioner, der kan eksternalisere sig på fysiologisk vis, på samme måde som bedrageri gør. Dette begrænser i høj grad den nøjagtighed, som maskinen har til formål at måle.
  • Teoretiske baser. De videnskabelige teoretiske baser, som polygrafen bygger på, er meget svage. Betegnelser som frygt og ophidselse er ikke ret veldefinerede. På grund af dette er en løgndetektors målinger ikke helt pålidelige, når man generaliserer disse resultater i forhold til andre populationer og grupper. Kort sagt, du kan ikke lave generaliseringer af data taget fra andre mennesker, der ikke er blevet undersøgt.
  • Nøjagtigheden af ​​beviset. Research i undersøgelser passer ikke på testens nøjagtighed. I dette tilfælde er konsekvenserne af at bestemme, hvorvidt en person lyver eller ej, meget vigtig. Denne mangel på realitet kan dog føre til alvorlige problemer, fordi det giver en høj fejlmargin, når vi vurderer uskyldige mennesker.
  • Folk bruger polygrafen, når der ikke er andre stærke beviser for at kriminalisere en mistænkt, så resultaterne af en løgndetektor kan ikke sammenlignes på nogen måde.
  • Der er modforanstaltninger, der gør det muligt at lyve under en løgndetektor. Folk har lært at kontrollere deres fysiologiske reaktioner. De kan manipulere maskinen på en måde, der vil få resultaterne til at komme ud til deres fordel.

Er en løgndetektor effektiv?

Selvom vi blot har fremhævet nogle af maskinens begrænsninger, påpeger rapporten mange flere. Herved kan vi udlede, at polygrafen langtfra er fuldstændig pålidelig. Dette er meget bekymrende, hvis vi tænker på de mange områder, der bruger en løgndetektor.

Sandheden er, at løgndetektoren har flere mangler. Dette bør være grund til alarm, da brug af en metode, der ikke sikrer nøjagtige resultater, kan øge sandsynligheden for at dømme en person, der rent faktisk er uskyldig.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.