Kurt Lewin og udviklingen af feltteori

Kurt Lewin sagde, at du kan forklare alle dine handlinger med en simpel kendsgerning: Vi ser specifikke stier og måder at aflaste bestemte spændinger. Vi tiltrækkes af de handlinger, vi ser som måder at lukke spændingen ud på.
Kurt Lewin og udviklingen af feltteori

Sidste ændring: 25 januar, 2019

Nogle år tilbage, før der var en gren af ​​psykologi kaldet socialpsykologi, så folk vores adfærd som intet andet end reaktioner. Behaviorisme var den populære teori på det tidspunkt, og forskerne brugte den til at forsøge at forklare vores adfærd. Undtagen Kurt Lewin.

Når nogen slår dig, er din reaktion at beskytte dig selv ved at aflede eller undgå det næste slag. Så ifølge dette tankemønster var stimuli og association, hvad der formede vores adfærd.

Men det stimulus-respons forhold var for simpelt. Behaviorisme overså vores opfattelser og endda vores tanker. Det lavede ikke forbindelsen mellem, at adfærd er resultatet af en interaktion mellem en person og deres miljø.

Den ene person, der indså det, var Kurt Lewin. Denne psykolog kom op med feltteorien, blandt andre teorier. De sætter fokus på folks interaktion med deres omgivelser. Hans forskning var så vigtig, at han nu ses som en af ​​socialpsykologernes fædre.

Kurt Lewins liv

Kurt Lewin blev født i Preussen, det vi nu kalder Polen. Senere flyttede hans familie til Tyskland, hvor han studerede medicin og biologi. Til sidst begyndte han at interessere sig mere for psykologi og filosofi.

Under Første Verdenskrig blev Kurt såret, da Tyskland sendte ham i kamp. Da han kom hjem, begyndte han at arbejde på Berlins Institut for Psykologi. Kurt besluttede at forlade Tyskland, da nazisterne begyndte at få magt. Han endte med at bosætte sig i USA, hvor han underviste på et par forskellige universiteter.

Han havde været i kontakt med ideologier, der lignede socialisme, marxisme og kampen for kvinders rettigheder. Disse idéer førte ham til en konklusion: Psykologi kunne bidrage til at gøre samfundet mere ligestillet. Derfor forsøgte han at finde ud af at forstå, hvilke faktorer der virkelig spillede en rolle i vores adfærd.

“Hvis du virkelig vil forstå noget, så prøv at ændre det”

-Kurt Lewin-

Energi felt illustreret med lys og farver

Med et mål om at undersøge menneskelig adfærd, søgte Kurt Lewin inspiration i teorier om relativitet og kvantefysik. Han fandt en teori, der kunne virke for ham: Feltteori. For at gøre denne teori til en del af psykologi besluttede han at studere adfærd, men uden at adskille det fra sin naturlige kontekst.

Derfor fokuserede han på at studere grupper. Hans forskning satte præcedens for, hvad der senere ville blive socialpsykologi og organisationspsykologi. Hans eksperimenter drejede sig om gruppepsykologi, dynamikken i organisatorisk forandring og lederskab.

Feltteori ifølge Kurt Lewin

Ud fra feltteori i fysik etablerede Kurt Lewin to grundlæggende betingelser for hans feltteori.

  • Den første er, at en adfærd sker gennem en helhed af samtidige fakta.
  • Den anden siger, at disse sameksisterende fakta har karakteristika for et “dynamisk felt”. Det betyder, at tilstanden af hver enkelt af områdets dele afhænger af alle de andre.

I fysik er et felt et område af rummet, hvor der er egenskaber, der opstår som fysiske mængder (temperatur, energi osv.). Lewin brugte begrebet “energi felt” fra fysik i sin feltteori for at forklare de miljømæssige faktorer, der spiller en rolle i menneskelig adfærd.

Ifølge ham er adfærd ikke afhængig af fortiden eller fremtiden. Det afhænger faktisk af alle aktuelle fakta og begivenheder, og hvordan en person ser dem. Fakta er sammenkoblet, og de udgør et dynamisk energifelt, som han kaldte livsrummet.

Livsrummet

Livsrummet eller det psykologiske energifelt er omgivelserne, der omfatter en person og deres opfattelse af deres umiddelbare virkelighed. Dybest set er det et subjektivt, personligt rum.

Det er som en opsummering af, hvordan du ser på verden med alle dine mål, muligheder, frygt, oplevelser og forventninger. Men dette felt har også visse grænser, der især kommer fra omgivelsens fysiske og sociale karakteristika.

Newtons vugge

Kurt Lewins feltteori undersøger vores adfærd med en fornemmelse for total perspektiv. På den måde ender vi ikke op med en analyse med alt delt op hver for sig. Det psykologiske felts indflydelse på vores adfærd er enorm. Lewin selv sagde, at hvis der ikke er ændringer i feltet, vil der ikke være nogen ændringer i adfærd.

Lewin mente, at psykologi ikke skulle fokusere på at studere mennesker og deres omgivelser, som var de to adskilte stykker. I stedet mente han, at vi må se på den måde, de påvirker hinanden i realtid.

Hvis der ikke er nogen ændringer i feltet, vil der ikke være nogen ændringer i adfærden.

Relevante variabler

Ligesom med et energifelt, påvirker hver del de andre dele. For at forstå vores opførsel skal vi huske alle de variabler, der spiller en rolle i det i realtid. Dette gælder både på det individuelle niveau og gruppeniveau.

Vi kan heller ikke analysere disse elementer individuelt. Vi er nødt til at fokusere på at studere, hvordan de interagerer, for at få et komplet billede af, hvad der præcis sker. Lewin kom op med tre nøglevariabler for at forklare denne ide. De er:

  • Energi: Hvad der forårsager handlinger og motiverer dem. Når der er behov, vises et energifelt, og det vil føre til en handling. Alle disse handlinger har et resultat, enten positivt eller negativt. Resultatet af disse handlinger fører også til andre handlinger (positive) eller giver bagslag (negativ). Den adfærd, der kommer fra alt dette, reagerer på den psykologiske blanding af forskellige energier.
  • Spænding: Forskellen mellem en persons mål og deres aktuelle tilstand. Spændingen er intern og skubber på for at du skal reagere på dine intentioner.
  • Behov: Det, der giver den motiverende spænding en start. Når en person har et fysisk eller psykologisk behov, vil en intern spændingstilstand opstå indeni dem. Denne spændingstilstand gør, at systemet (personen) ændrer sig for at forsøge at komme tilbage til sin oprindelige tilstand og tilfredsstille dens behov.

Kurt Lewin siger, at feltteorien viser, hvad hver persons mulige og umulige adfærd er. En bevidsthed om livsrummet hjælper os med at lave en logisk forudsigelse om, hvad en person vil gøre.

Hver enkelt adfærd, eller i hvert fald hver eneste forsætlig adfærd, har en motivation. Der er spændinger, der skubber til det, energier, der bevæger det, resultater, der styrer det, og alt dette har et mål.

Hippocampus i hjernen

Motivationer

Kurt Lewin sagde, at du kan forklare alle dine handlinger med en simpel kendsgerning: Vi ser specifikke stier og måder at aflaste bestemte spændinger. Vi tiltrækkes af de handlinger, vi ser som måder at lukke spændingen ud på.

Kurt Lewin mente, at disse handlinger skal have et positivt resultat. Det er derfor, du føler energi, der presser dig til at udføre det. Og så må andre handlinger have den modsatte virkning. De vil øge din spænding, og så vil de have afstødende virkning.

For at forstå alt dette bedre er her et eksempel på et behov, vi alle har: Behovet for anerkendelse. Når du begynder at føle dette behov, vækker det en motivation for at få anerkendelse i et område, der interesserer dig. Denne motivation vil have et positivt resultat og føre dig til at handle med det formål at få anerkendelse.

Motivationen ville vække en spænding mellem din nuværende situation og dit behov for anerkendelse. Så vil det føre dig til at tænke på mulige handlinger for at få den anerkendelse. Og afhængig af hvilket område, du gerne vil anerkendes i, vil du gøre, hvad end du synes giver dig de bedste chancer for at få det.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Caparrós, Antonio (1977). Historia de la psicología. Barcelona: Círculo Editor Universo.
  • Díaz Guerrero, Rogelio (1972). La evolución psicológica según Kurt Lewin: Dos conferencias.
  • Fernández, Alejandra (1993). Kurt Lewin (1890-1947): Una evaluación actual de su significación para la psicología. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Lewin, Kurt (1988). La teoría del campo en la ciencia social. Barcelona: Paidós.
  • Lewin, Kurt (1997). Resolving social conflicts: Field theory in social science. Washington, DC: American Psychological Association.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.