Instinktive mennesker: Når instinktet dominerer fornuften

At være os selv, lytte til vores hjerter og ikke ignorere vores følelser. Der er en vis romantik i instinktive menneskers adfærd.
Instinktive mennesker: Når instinktet dominerer fornuften

Sidste ændring: 10 august, 2022

Instinktive mennesker opfattes ofte som attraktive på grund af oprigtigheden i deres ord og handlinger. De er oprigtige og forvrænger ikke deres følelser og er normalt mere beslutsomme, da de ikke behøver at hæmme deres adfærd så meget.

Desuden lader de sig rive med af deres følelser på en lidenskabelig måde og med færre filtre. Men selv om det kan virke fascinerende, har det også en anden problematisk side.

At være overdrevent instinktiv definerer en type profil, hvor instinktet og begæret styrer. På det mentale plan er tiden mellem input og beslutningstagning reduceret. Desuden gælder det, at jo mere intens ønsket, impulsen eller den indre motivation er, jo mindre har den reflekterende del at sige. Det er derfor almindeligt at fortryde ting senere.

Psykologien har interesseret sig for dette adfærdsmønster i årtier. Tidligere var disse instinktive reaktioner med til at fremme vores overlevelse. Faktisk er den instinktive reaktion stadig til stede i vores hjerneprogrammering. Nogle gange kan det dog ofte skabe problemer at lade os rive med.

Instinktive mennesker overreagerer ofte. Dette kan sætte deres sociale relationer i stå

Mand med skæg

At være ekstremt instinktiv har både fordele og risici. Det er vigtigt, at personen ved, hvordan man kan udvikle en mere reflekteret tilgang.

Hvordan er instinktive mennesker?

At være instinktiv drejer sig om en persons dybeste følelser, de følelser, der udspringer fra deres dybeste dybder. Det drejer sig om deres indre instinkter og repertoiret af tilstande som smerte, sult, begær, frygt osv.

Dr. George Loewenstein, en psykolog ved Carnegie Mellon University (USA), har brugt meget tid på at studere disse “indre” faktorer. Hans forskning hævder, at de fleste af os ofte udviser instinktiv adfærd.

En mavefornemmelse er en fornemmelse, der tilskynder os til at gøre noget, som ikke altid er styret af fornuften. Det er den automatiske mekanisme, der får os til at stille vores sult, skrige, når et sår gør ondt, og føle frygt, når vi føler os truet osv. Det er naturlige og forståelige adfærdsmønstre.

Der opstår imidlertid et problem, når vi overlader kontrollen over vores mentale og ikke-mentale handlinger til følelser, som har en masse energi forbundet med dem. Det sker, når vi f.eks. lader os rive med af de indre signaler fra en hjerne, der er afhængig af tobak, spil, onlineshopping, alkohol, usund mad og endda et afhængigt og skadeligt forhold.

Nogle mennesker er mere instinktive end andre. Selv om denne profil har visse positive og interessante træk, har den også en mere problematisk side. Vi beskriver den nedenstående.

De mest instiktive mænd og kvinder har sværere ved at forudse, hvordan deres fremtidige reaktioner vil være i bestemte situationer.

Intuitioner og fornemmelser: Den instinktive stemme

University of California (USA) har gennemført forskning vedrørende forholdet mellem fænomenet intuition og instinktiv adfærd. Faktisk er dette et teoretisk område, som journalist og forfatter Malcolm Gladwell har behandlet i sin bestseller Intuitive Intelligence (2005).

Mange gange, når man er tvunget til at træffe en beslutning, vælger man den hurtigste vej i stedet for at analysere hver enkelt variabel. Intuitioner og fornemmelser er genveje i tankegangen, der gør det muligt for dig at reagere hurtigt på hverdagens krav. Det er ikke kun din tidligere erfaring, der dikterer din adfærd under disse omstændigheder.

Faktisk er det dine instinktive følelser, såsom frygt, lidenskab eller nysgerrighed, der driver dig til at handle på dine dårligt gennemtænkte beslutninger. Derfor lader instinktive mennesker sig konstant rive med af deres intuition.

Problemer med adfærdskontrol

Den person, der har alvorlige vanskeligheder med at kontrollere sine følelser og impulser, har alvorlige problemer med at regulere sin adfærd. Dette gør den uforudsigelig. Ikke engang de kan forudse deres fremtidige adfærd. Faktisk er det nogle gange nok med blot en misforståelse på arbejdspladsen, for at få dem til at overreagere, hvilket fører til mange negative konsekvenser.

Dette er ikke kun komplekst for dem, der er en del af personens omgivelser. Individerne selv har det også dårligt. At være klar over, at de ikke har fuld kontrol over deres adfærd, skaber følelser af rastløshed og ubehag hos dem.

Instinktive mennesker og lidenskabelig adfærd

At være instinktiv kan være en fordel for en kunstner, der ønsker at bryde rammerne. Det betyder, at man lever og udtrykker sig ud fra sine dybeste følelser. Det har vakt interesse på mange faglige områder.

Når den instinktive personlighed føler passion for noget (eller nogen), udviser de på den anden side en intens motivation, der er orienteret af begær.

Men ved at undgå fornuftens filter og refleksionsmekanismerne overdriver de ofte og træffer dårlige beslutninger og begår fejl, og de oplever, at deres forventninger stadig ikke opfyldes. Desuden er de normalt meget følelsesladede, og det kan undertiden føre til depressive eller maniske tilstande.

Trist kvinde skjuler ansigt bag hænder

Når vi handler på impulser og kun er drevet af intense følelser, er vi mere tilbøjelige til at begå fejl.

Faren ved at handle imod sig selv

Som nævnt opfattes insinktive mennesker ofte som attraktive på grund af deres autenticitet, passion og den overdrevne og sprudlende entusiasme, de viser, når noget interesserer dem. Et aspekt, som de imidlertid også udviser, er fortrydelse, modsigelse og opfattelsen af ikke at have kontrol over deres eget liv.

Det er virkelig almindeligt at høre sætninger som “Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde dette”, “Jeg forstår ikke, hvorfor jeg nogle gange opfører mig sådan her”, “Jeg kan ikke kontrollere mig selv, når dette sker” osv. Faktisk fører instinktive menneskers følelser ofte til, at de opfører sig på en måde, der går imod dem selv.

Velvære ligger i den form for adfærd, hvor følelser og fornuft altid optræder i konsensuel harmoni. Det er den eneste måde, vi er i stand til at træffe gode beslutninger på. Kun på denne måde kan vi skabe relationer, nå mål og opfatte os selv på en mere positiv måde.

Afslutningsvis bør vi nævne, at vi alle kan udvise instinktive reaktioner på visse tidspunkter. Faktisk er det almindeligt at være mere opmærksom på instinkt og umiddelbare ønsker end på fornuften. Derfor er det helt acceptabelt, at det sker lejlighedsvis, men ikke hele tiden.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Dhaliwal, G. Going with Your Gut. J GEN INTERN MED 26, 107–109 (2011). https://doi.org/10.1007/s11606-010-1578-4
  • Loewenstein, G. (1996). Out of control: Visceral influences on behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65, 272-292.
  • Metcalfe, J., & Mischel W. (1999). A hot/cool-system analysis of delay of gratification: Dynamics of willpower. Psychological Review, 106, 3-19.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.