Hybris syndrom: Når magt korrumperer

Hybris syndrom blev først beskrevet af den tidligere politiker, David Owen, og psykiateren, Jonathan Davidson. Det er forbundet med overdreven magt, og symptomerne aftager som regel, når individet ikke længere har denne magt. 
Hybris syndrom: Når magt korrumperer
Cristina Roda Rivera

Skrevet og kontrolleret af psykolog Cristina Roda Rivera.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Folk, der lider af hybris syndrom, ændrer deres personlighed, når de befinder sig i en lederstilling. Det kan ske inden for forretningsverden, politik eller ethvert andet felt, hvor der eksisterer hierarkier.

Faktisk udviser folk med hybris syndom ekstrem stolthed, overdreven selvtillid og total foragt for andre. Disse karaktertræk fører til impulsiv og ofte destruktiv adfærd.

Der er ingen evidens, der peger på en videnskabelig forklaring på hybris syndrom. Med andre ord viser hjernen hos en person med hybris syndrom ikke nogen fysiologiske forandringer. 

Hybris syndrom er ikke en lidelse i sig selv, ej heller er det en undertype af narcissistisk personlighedsforstyrrelse. I stedet manifesterer det sig i positioner med ekstrem magt, og det udvikler sig ikke på samme måde, som en personlighedsforstyrrelse gør.

Arrogant mand

Hybris syndrom og magt

Termen hybris (ὕβρις, hýbris) er et græsk koncept, der betyder “overdreven”. Det er det modsatte af alvor og moderation. Grækerne beskrev en hybristisk person som en overdrevet stolt person og en, der behandlede andre respektløst og uforskammet. Derfor nyder personen at bruge sin magt på den måde.

David Owen, en minister for James Callaghans arbejderparti, og psykiateren, Jonathan Davidson, har undersøgt hybris syndrom. Owen argumenterer for, at folk ofte anser hybris syndrom for at være en naturlig (eller i det mindste en slags forventet) udvidelse af den selvtillid og ambition, som enhver, der ønsker magt, er nødt til at have.

Mens mange mener, at arrogance ofte er et uheldigt træk hos ledere, mener de også, at en vis grad af arrogance simpelthen er den pris, man er nødt til at betale, for godt lederskab.

Magt er et stærkt stof, og det er ikke alle ledere, der har en stærk nok karakter til at modarbejde det. At gøre dette kræver en kombination af almindelig fornuft, humor, anstændighed og skepticisme.

Kynisme er også vigtigt, fordi det hjælper dig med at se magt som det, det er: En priviligeret mulighed for at påvirke og ofte afgøre udfaldet af de situationer, der sker omkring dig.

Mere specifikt beskrev Owen hybris syndrom som en unik og tilegnet personlighedsforstyrrelse, der kun udvikler sig, efter en leder har haft magt i en bestemt tidsperiode. Det er også vigtigt at bemærke, at det kun er gældende, når der ikke er nogen historik med psykiatriske lidelser.

Symptomer på hybris syndrom

Her er et udvalg af David Owens liste med 14 symptomer på hybris syndrom:

  • Brugen af magt for selvforherligelse.
  • Et næsten besat fokus på personligt omdømme.
  • Overdreven selvtillid, ledsaget af foragt for råd og kritik fra andre.
  • Mangel på kontakt med virkeligheden.
  • Taler som en messias.
  • Hæmningsløse og impulsive handlinger.
  • Hybristisk inkompetence, hvor suveræn overselvtillid fører til manglende opmærksomhed på detaljer.

Da Owen og Davidsom undersøgte disse symptomer, bemærkede de, at de ofte overlappede dem hos andre personlighedsforstyrrelser, særligt narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

7 ud af de 14 symptomer er også symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Ydermere deler hybris syndrom 2 symptomer med antisocial personlighedsforstyrrelse og teatralsk personlighedsforstyrrelse.

Berømte tilfælde

Owen og Davidsom analyserede den psykologiske profil af britiske premiereministre og præsidenter i USA fra de sidste 100 år for at finde eksempler på hybristiske træk.

De fandt ud af, at 7 præsidenter fra USA viste tydelige tegn på arrogance. De 2 Roosevelts, Woodrow Wilson, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon og George W. Bush. Den eneste præsident, de mente havde dette syndrom, var dog George W. Bush.

Blandt premiereministrene fra Storbritannien, mente Owen og Davidson, at Herbert Asquith, David Lloyd George, Neville Chamberlain, Winston Churchill, Anthony Eden, Margaret Thatcher og Tony Blair udviste overdreven stolthed og arrogance.

For dem var det dog kun David Lloyd George, Neville Chamberlain, Margaret Thatcher og Tony Blair, der kunne krydse alle boksene af ved hybris syndrom.

Portræt af mand

Det er ikke kun politikere, der lider af det

Premiereministre og præsidenter var nemme at studere, på grund af den omfattende biografiske information, der er tilgængelig om dem. Hybris syndrom påvirker dog ikke udelukkende politikere. Faktisk handler det om magt. Derfor kan alle i en magtposition, såsom en administrerende direktør i et stort firma, også lide af dette syndrom.

Den store Bertrand Russell skrev om dette fænomen om, hvad der skete med den mentale stabilitet hos et individ, når vedkommende er i en magtposition. Han beskrev det kausale link mellem magt og atypisk adfærd. Han kaldte det “beruselsen af magt”.

Dette fører til idéen om, at hæderlige, moralske folk kan blive korrupte efter år med ophobet magt. Det er derfor, det er så vigtigt for medlemmer af udviklede samfund, at de holder disse folk under kontrol med systemer, der begrænser den magt, som en person kan besidde.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.