Hvordan man bliver bedre til at diskutere

Er det muligt at argumentere, uden at komme op at skændes?
Hvordan man bliver bedre til at diskutere

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Vi er vokset op i en kultur med konstante diskussioner, hvor vi ofte bliver i dårligt humør over alt, og vi accepterer ikke forskellige meninger. Der er behov for, at vi bliver bedre til at diskutere.

Vi diskuterer om noget næsten hver dag, og vi gør det ofte mere end én gang. Som det første om morgenen, dikuterer vi med postbudet, der har parkeret foran vores garage.

Om middagen, diskuterer vi med vores børn, fordi de sidder med telefonen under frokosten. Dernæst, kan vi diskutere med vores ven, der har glemt at ringe til os. Og, for at lave en krølle på halen, ender vi med at skændes med vores partner om aftenen, før vi går i seng.

Det er sandt, at det tager meget af vores tid at diskutere, men er det faktisk brugbart? Er det godt eller dårligt at have så mange uoverensstemmelser? Er det muligt at diskutere, uden at komme op at skændes?

Det bringer os tættere på andre, når vi diskuterer

De fleste folk tror, at diskussioner involverer skænderi med den anden person, og at det går ud over uenigheder og råb, ydmygelse, disrespekt eller at diskvalificere hinanden. Dog, hvis man tager højde for Merriam Websters definition af ordet, kan vi tydeligt se, hvad konceptet indebærer:

  • At give grunde for eller imod noget.
  • At overveje fordele og ulemper af noget.
  • Bevise (eller forsøge at bevise) ved at give årsager.
samtale over en kop kaffe

På den måde, involverer diskussioner to folk, der konfronterer et problem på en detaljeret måde. De lytter til hinandens stillinger, og de gennemgår de modsatte synspunkter.

Som du kan se, har konceptet om at argumentere ikke noget at gøre med nogen former for fjendtlig konfrontation. Går man tilbage til ordets kernedefinition, betyder det, at argumentere, at udveksle og diskutere meninger om et bestemt emne, i en indsats for at kommunikere hos parterne, der er involveret.

“Mange råber og argumenterer, indtil den anden forbliver tavs. De tror, de har overbevist den anden, Og, de tager altid fejl.”

-Noel Clarasó-

At blive bedre til at diskutere indebærer at håndtere vores forskelligheder

Så, er diskussioner fordelagtigt for vores forhold? Generelt, undgår vi at have konfrontationer med andre. Ikke desto mindre, kræver menneskelige relationer interaktion, og det betyder, at hvert individ har sin egen måde at tænke på og reagere. 

Ofte, kan det skabe et problem, da vi nemt kan falde i et mønster af at forvente, at andre agerer og tænker på samme måde, som vi selv gør.

Forventninger til andre folks adfærd, såvel som valide vurderinger i henhold til, hvad der er rigtigt og forkert, leder os til ikke-konstruktive konfrontationer. 

At forvente at andre agerer på den måde, vi vil have dem til, eller simpelt at vente på, at andre ændrer deres synspunkt, skaber et disrespektfuldt kommunikationsmiljø, hvilket kun gør forhold mere komplicerede.

Dette er sandt, fordi i stedet for at acceptere, hvem end der er foran os, kræver vi, at den anden person er og opfører sig i henhold til vores egne overbevisninger. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er noget i vejen med at have en anden mening.

Fordele ved at diskutere på en passende måde

Det er vigtigt at understrege de to primære fordele, der kommer ud af at diskutere, i henhold til den givne definition. De er følgende:

  • Undgå social isolation: At diskutere betyder, at man etablerer kommunikation, og alle typer for kommunikation skaber ligeledes en relation. Vi er sociale væsener, og, derfor, har vi brug for relationer med andre, så vi kan være emotionelt sunde. Ydermere, har vi ret til at udtrykke vores meninger og blive respekteret for dem.
  • Beriger vores synspunkt: At argumentere på en flydende måde, gør det muligt for os at åbne vores sind. At dele forskellige meninger, foruden at skabe afstand, sætter os i modpartens sko, og giver os et andet perspektiv. Selvom det ikke nødvendigvis betyder, at andre vil ændre deres mening, kan det, at dele disse forskelle, bringe os tættere sammen, og gøre det lettere at nå til enigheder. For at kunne forstå modpartens stilling, sammen med alle følelserne og attituderne det medfører, kræver det et signifikant niveau af personlig vækst.

“Lad os altid være opmærksomme på modsigelser uden stædighed, og vær modsigende uden irritation.”

-Marcus Tullius Cicero-

par der er i gang med at diskutere

Hvordan formår man at blive bedre til at diskutere?

De fleste problemer i vores relationer skyldes mangel på viden om hinandens måder at være på. At diskutere gør det muligt for os at skabe plads til forskellige meninger og perspektiver.

Det er ikke altid nemt at håndtere folk, der er uenige med vores måde at tænke eller opføre os på. Det vigtigste ligger i at vide, hvordan vi udtrykker vores tanker, og hvordan vi håndterer vores følelser, der opstår i konflikter.

Når vi diskuterer, er det essentielt at undgå at være passiv eller aggressiv i vores respons, såvel som at respektere og at blive respekteret. Dette kræver en konstant indsats for at skabe sunde grænser med dem, som vi har relationer med.

Men, igen, hvordan kan vi udtrykke vores synspunkt, mens vi respekterer den andens? Der er tre primære aspekter, som vil få dig til at blive bedre til at diskutere:

Aktiv og gensidig lytning for at blive bedre til at diskutere

For at opretholde en dialog, er det afgørende, at man lytter. At afbryde, dømme, diskvalificere og afvise det, som den anden føler, eliminerer helt muligheden for at forstå dem. På grund af dette, er det vigtigt at være opmærksom på kropssproget, da den emotionelle ladning af beskeder ofte bliver transmitteret gennem vores gestikulationer.

Uoverensstemmelser mellem verbalt og non-verbalt sprog kan give os meget information. Desuden, er det vigtigt at få vores sind til at tie stille, når nogen taler til os. Vi bør undgå at tænke på, hvad vi vil svare, når de engang er færdig med at tale. Det vil afholde os fra, fuldt ud, at lytte til deres besked.

Gennemslagskraft

Gennemslagskraft er evnen til at udtrykke vores overbevisninger, uden hverken at fornærme den anden person eller indordne sig deres vilje. Det indebærer en direkte og balanceret udtrykkelse af vores tanker og følelser, gennem selvtillid, og uden at lade andre følelsesmæssige stadier (såsom angst, vrede eller skyld) begrænse os.

At have gennemslagskraft kræver, at man responderer ved at forsvare sin ret, uden at påtage sig en passiv, aggressiv og/eller en respektindgydende attitude

Empati

Det er evnen til at opfange, dele og forstå, hvad den anden person tænker eller føler. Empati gør det muligt, at dyb kommunikation kan finde sted. Såvel som at skabe forbindelse til den personlige tilstand hos dem, der deltager i diskussionen.

På den måde, vil man forebygge selviske og polariserede indstillinger, da man værdsætter, hvad den anden føler.

maleri af mørk og lys person der deler hjerte i hjernen som symbol for at blive bedre til at diskutere

Uden tvivl, er løsningen for konflikter i relationer ikke at undgå at diskutere, men at være i stand til at håndtere forskelligeheder gennem moden konfrontation. Det første trin er at antage, at vi ikke har den absolutte sandhed, og at vi ikke er fuldstændig korrekt i nogen former for fakta eller situation.

“Formålet med at argumentere, eller at diskutere, bør ikke være sejr, men nærmere fremgang.”

-Joseph Antoine René Joubert-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.