Hvad handler interaktiv læring om?

Interaktiv læring bliver langsomt mere magtfuldt. Gennem traditionelle og innovative værktøjer er det et eksempel på mange ting, som nye strømninger og ressourcer kan bidrage med til uddannelse. 
Hvad handler interaktiv læring om?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og kontrolleret af psykolog María Alejandra Castro Arbeláez.

Sidste ændring: 17 juli, 2023

Mange psykologer, biologer og matematikere beskæftiger sig med læringsprocessen, og de har allerede gjort et bidrag i forsøget for at forbedre den generelle forståelse af denne proces. Læs med for at finde ud af mere om interaktiv læring. 

Lad os starte med at definere læring og interaktion. Ifølge ordborgen refererer det første koncept til “tilegnelse via praksis af vedvarende adfærd” og det andet refererer til en “handling, der udføres mellem to eller flere objekter, folk, stoffer, kræfter og funktioner”. Men hvad er interaktiv læring helt præcist?

Barn med store briller og mange spørgsmål

Interaktiv læring

Det består af dynamisk læring, der typisk er associeret med bevægelser. Dets primære karakteristika er, at det bidrager med motiverende aktiviteter, der opmuntrer en person til at være aktiv og fordybe sin viden. Til dette er adskillige aktører og elementer nødvendige:

 • Underviser. Fungerer som en leder, der motiverer til læring. 
 • Studerende. De forbliver aktive under læring.
 • Sted. Det kan for eksempel være et klasseværelse, men også et andet sted. Det vigtige er, at stedet bidrager til læring.

I interaktiv læring kan man inkludere adskillige værktøjer til at hjælpe med at opnå en række mål. For eksempel er et gentagende et at blive ved med at lære. På den måde undgår man overspringshandlinger.

Sådan underviser man interaktivt

Det er vigtigt, at konstant dialog er grundlaget for aktiv læring. Idéen er, at underviseren bliver mere involveret i læringen på en global måde. Med andre ord skal underviseren ikke kun holde sig til det teoretiske.

I samspil med miljøet og målene skal underviseren: 

 • Planlægge læringsprocessen.
 • Gribe ind for at motivere til læring og vejlede studerende.
 • Holde opsyn med de studerendes arbejde.
 • Være åben for dialog.
 • Generere positive forventninger omkring det indhold, de omtaler.
 • Være innovativ, når det kommer til læringsprocessen.
 • Være dynamisk og på linje med pensum.

Derved fungerer underviseren som en facilitator for læring. Til dette, foruden de førnævnte karakteristika, skal de kende og håndtere sig selv godt. I denne form for læring, tæller følelser, kognition og adfærd derfor også. Faktisk skal denne person sætte et eksempel. De underviser, og de studerende værdsætter, gentager og genskaber det, de har lært.

Ydermere bliver interaktiv læringsintelligens anset for at være omfattende. Derved er det eneste mål ikke udviklingen af intellektuel efterstræbelse. Det kræver kunstneriske, kulturelle, empatiske og selvregulerende færdigheder. Underviseren er en guide og skal være opmærksom på og hjælpe med at fremme disse færdigheder. Fantastisk, ikke?

Interaktiv læring

Når det kommer til interaktiv læring, har den studerende en aktiv rolle. Derfor kan de deltage i alle aktiviteter. De kan eksempelvis lave en præsentation. Ydermere får de feedback. Det er ikke blot fra underviseren, men også fra deres klassekammerater, og endda fra dem selv. De kan arbejde i:

 • Et omvendt klasseværelse. Her kan de udvikle virtuelle og ansigt-til-ansigt-strategier. Ydermere kan den studerende udvikle adskillige færdigheder, der vil gøre det muligt for dem at lære omfangsrigt.
 • Aktiviteter, der fremmer kompetence-læring. Det består af at lære trin for trin, indtil de udvikler visse kompetencer. 
 • Interaktion med ressourcer. Teknisk eller ej, består det af, at en studerende relaterer til adskillige værktøjer, der faciliterer læring. For eksempel kan vedkommende deltage i en session med brainstorming i en virtuel og delt omgivelse, lave en præsentation og lære gennem lege.
Børn, der sidder ved computere

Afsluttende bemærkninger

Der er mange steder dedikeret til uddannelse, der anvender interaktiv læring. Det, der er vigtigt er, er, at du kigger på dem, hvis du gerne vil være en del af denne model. Den bliver stærkere og rigere ved hvert teknologisk fremskridt. Det er ikke blot tilstede i grundskolen, men det fremgår også i højere uddannelser.

Der er blevet foretaget studier omkring virtualitet inkorporeret i læring. I en artikel udgivet i tidsskriftet, Media and Education, antyder Arenas Márquez, Domingo Carrillo, Molleda Jimena, Ríos Martín og Ruiz del Castillo (2009), at det ikke er nok at overføre de klassiske materialer til en hjemmeside.

Man er også nødt til at tilpasse dem til det nye sted. Derved handler det ikke blot om at blande ting, men nærmere en form for læring, der er innovativ, men rettet, under opsyn og med en stærk teoretisk base.

Kort sagt lægger interaktiv læring vægt på et forhold bygget i adskillige miljøer, hvor undervisere, studerende og klassekammerater bliver involveret på en dynamisk og bevidst måde. Det er en måde, hvor hver deltager bidrager med noget. Det handler om mere end klassiske læringsmodeller, hvilket integrerer dem i et innovativt udspil.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Márquez, F.J.A., Carrillo, M. Á. D. Jimena, G.M. Martín, M. Á.R. & del Castillo, J.C.R. (2009). Aprendizaje interactivo en la educación superior a través de sitios web. Un estudio empírico. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación (35),127-145.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.