7 holdninger, intolerante mennesker har tilfælles

7 holdninger, intolerante mennesker har tilfælles

Sidste ændring: 30 marts, 2018

Hvordan ser du dig selv? Er du nogensinde stoppet op et øjeblik og tænkt på, hvordan andre ser dig? For der er visse fælles holdninger, intolerante mennesker plejer at dele, og det er muligt, du og jeg også deler disse. Har du lyst til at finde ud af det?

Det er ikke nemt at være en helt og aldeles tolerant person. Så derfor bliver vi nogle gange overrasket over, at vi ikke er så tolerante, som vi tror. Men vi arbejder ikke altid nok på at være tolerante mennesker til, at vi virkelig kan kalde os selv tolerante. Som Jaime Balmes siger: “du er ikke tolerant, hvis ikke du kan tolerere intolerance.” Så tolererer du intolerance?

Tolererer du intolerance?

Før vi kommer for langt ind i det, er her en enkel øvelse, som er foreslået af Pablo Morano, en ekspert i personlig udvikling. Denne øvelse består af en række af spørgsmål, som kan give os en god fornemmelse af, hvor vi er på denne intoleranceskala.

Kvinde med hånden oppe symboliserer intolerante mennesker

Er du en person, som afviser det, der er anderledes? Siger du med det samme nej til udefrakommende, underlige ideer og ender endda med at se ned på dem? Er du en person, som bliver irriteret, når folk med en anderledes holdning end dig, synes at have bedre mulighed for at udtrykke sig selv? Synes du, at alle burde tænke på samme måde som du?

Hvis du har svaret ja til et par af disse spørgsmål, betyder det, at du besidder en vis grad af intolerance. Vi snakker her i grader og niveauer, for i de fleste tilfælde, hvis vi tegner en linje mellem “tolerance” og “intolerance”, falder vi ind et sted under det.

Det vil sige, at de rette svar på disse spørgsmål ikke alle bærer den sammen vægt eller viser den samme retning. Vi har alle en vis grad af tolerance og intolerance afhængig af omstændighederne og vores personlighed.


“Tolerance er en kilde til fred og intolerance er en kilde til tumult og konflikt.”

Pierre Bayle


Holdninger, som intolerante mennesker deler

Uafhængigt af andre personlige karaktertræk er der visse holdninger, som intolerante mennesker ofte har. De viser visse tilbøjeligheder, som altid hænger sammen med deres ubøjelige måde at tænke på. Vi vil understrege et par af de mest påfaldende her…

Fanatisme

Generelt udviser en intolerant person fanatisme, når de forsvarer deres overbevisning og standpunkter. Uanset om det er i en politisk eller religiøs diskussion, er de næsten ude af stand til at argumentere eller diskutere ting uden at tænke for ekstremt. De tror, at den måde, de ser ting på, er den eneste rigtige måde. Faktisk vil de prøve at påtvinge deres overbevisning over på andre.

Ubøjelig mentalitet

Intolerante mennesker er bange for alt, som er anderledes. Det er derfor, deres mentalitet er ubøjelig. Det er svært for dem at acceptere, at andre kan have anderledes filosofier og perspektiver. Derfor distancerer de sig selv fra alt, som ikke stemmer overens med deres måde at tænke på. De tolererer det ikke, og det kan endda gøre dem urolige.

At være en bedrevidende person, som alligevel ikke rigtig ved det hele

Intolerante mennesker tror, at de skal forsvare sig selv overfor andre mennesker, som er eller tænker anderledes. Så de pynter på sandheden, opdigter noget, præsenterer teorier og lader, som om de ved det hele omkring et emne, de egentlig ikke ved noget om.

De accepterer eller lytter ikke til synspunkter udover deres egne, og de tror, at deres lukkede væremåde er berettiget. De kan endda finde på at være aggressive eller fornærme andre, hvis de føler, at de bliver skubbet ind et hjørne eller ikke har flere argumenter.

Kvinde, der ikke vil lytte, er eksempel på intolerante mennesker

Deres verden er simpel og mangler dybde

Intolerante mennesker ser verden som et meget mere simpelt sted, end den er. Fordi de ikke lytter til andre, lukker de ikke andre holdninger og måder at se tingene på ind. Så deres verden er sort og hvid.

Det betyder, at de tænker ting som: “Du er enten med mig eller imod mig”…”Noget er enten smukt eller grimt”…”Rigtigt eller forkert,” uden at indse, at der kan være en masse grå mellem det. De har behov for sikkerhed og tryghed, også selvom det ikke er ægte. 

De holder sig til deres rutiner

De kan normalt ikke lide noget, som er uventet eller spontant. De holder godt fast i deres rutiner og de ting, de kender godt og som giver dem tryghed og ro. Ellers bliver de stressede eller ekstremt nemt frustrerede.

De oplever vanskeligheder i deres forhold

Intolerante menneskers mangel på empati kan være årsag til, at de får nogle alvorlige problemer socialt. De har behov for at korrigere, dominere og altid påtvinge deres holdninger. På den måde omgiver de sig med passive mennesker eller mennesker med lavt selvværd. Ellers ville deres interaktion med andre ende med at blive umulig eller alt for kompleks.

De plejer at blive ekstremt jaloux

En intolerant person har svært ved at acceptere andres succes, fordi den succesfulde person altid vil være på et andet niveau, og som følge deraf har de svært ved at acceptere det. Og hvis den person har en meget åben og tolerant måde at tænke på, vil den intolerante person føle sig usikker. Deres uro og bekymring bliver større, fordi de synes, det er fejlagtigt. Og inderst inde er de nok jaloux.


“Fjenden er ikke fundamentalisme, men intolerance.”

-Stephen Jay Gould- 


Dette er holdninger, intolerante mennesker har tilfælles, i større eller mindre grad. Kan du identificere dig med nogen af dem? Hvis du kan, så sæt en stopper for det i dag. Tro på os – du vil blive et gladere menneske, og dit liv vil være mere berigende.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.