Har du hørt om hvid kittel blodtryk?

Når vi taler om hvid kittel blodtryk, handler det om en klinisk diagnose af forhøjet blodtryk i medicinske omgivelser, mens patienten har normalt blodtryksmålinger alle andre steder. Det er skabt af psykologiske årsager.
Har du hørt om hvid kittel blodtryk?
Francisco Pérez

Skrevet og kontrolleret af psykolog Francisco Pérez.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Hvid kittel blodtryk er, når en persons blodtryk er højere end normalt, når det måles i et klinisk miljø (hos lægen, i en klinik, på sygehuset osv.). Men måler man deres blodtryk alle andre steder, vender det tilbage til det normale.

Selv om hvid kittel blodtryk har været kendt i mange år, så er der stadig en del, som er uklart. Men lad os starte med at se på nogle af de vigtigste koncepter, som kan hjælpe os til at forstå fænomenet med hvid kittel blodtryk.

Hvad er blodtryk?

Blodtryk er den kraft, som blodet strømmer med ud i arterierne. Dette tryk er en uundværlig del af blodcirkulationen gennem blodårerne og giver ilt og næring til alle organer i kroppen. Det sørger for, at kroppen fungerer på rette vis.

Blodtryk har to komponenter:

 • Systolisk blodtryk: Den maksimale værdi af blodets tryk under systole (når hjertet trækker sig sammen). Det henviser til den effekt af trykket, der presses ud gennem blodårerne, når blodet pumpes fra hjertet.
 • Diastolisk blodtryk: Den minimale værdi af blodets tryk, når hjertet er i diastole eller mellem hjerteslag. Det afhænger især af den perifære vaskulære modstand (gennemstrømningen af blod i de perifære arterier.)
Kvinde får målt blodtrykket

Unormalt blodtryk

Folk kan have følgende mangler eller dysfunktioner i forbindelse med blodtryk:

 • Forhøjet blodtryk: En forøgelse af blodtrykket, enten systolisk eller diastolisk. Forhøjet blodtryk sammen med højt kolesterol og rygning er de gængse (og undgåelige) årsager til hjerte-karsygdomme.
 • Formindsket blodtryk: Et fald i blodtrykket til under de normale værdier. Personen har en tendens til at blive træt og svimmel meget let.

Hvid kittel blodtryk

Som vi beskrev, sker hvid kittel blodtryk for folk, når de er på hospitaler eller andre medicinske steder, som klinikker. Vi kan definere hvid kittel blodtryk som en angivelig reaktion, når patienten befinder sig foran en læge. Reaktionen er en kompleks og stereotyp reaktion på en følelsesmæssig stimuli. Det føles som en trussel.

Denne reaktion består af et forhøjet blodtryk og hjertebanken, når lægen begynder at tage patientens blodtryk. Lægens tilstedeværelse under aflæsningen afløser den.

Interessant er det, hvis en ven eller et familiemedlem eller patienten selv måler blodtrykket, for så reagerer de ikke sådan. Sygeplejersker kan også afløse den, men ikke så ofte. Omgivelserne, hvor man tager blodtrykket, spiller altså en rolle, som vi nævnte tidligere.

En træt kvinde taler med lægen

Hvad er kriterierne for en diagnose med hvid kittel blodtryk?

The European Society of Cardiology (ESC) foreslår følgende diagnostiskekriterier for hvid kittel blodtryk:

 • Blodtryksmålinger over 140/90 mmHg i klinikken tre gange efter hinanden.
 • Mindst to blodtryksmålinger udenfor klinikken under 140/90 mmHg.
 • Fravær af skader på specifikke organer.
 • Et gennemsnitligt ABPM på mindre en 135/85 mmHg. ABPM står for ambulatorisk blodtryksmåling.

Hvilke karakteristika har folk med hvid kittel blodtryk?

Patienter med tendens til at lide af hvid kittel blodtryk kan have følgende karakteristika:

 • Blodtryksmåling i klinikken på 140/90 mmHg til 159/99 mmHg.
 • Kvinder
 • Ikke-rygere.
 • For nylig diagnosticeret med forhøjet blodtryk.
 • Fravær af venstre hypertrofi ventrikel. Venstre hypertrofi ventrikel er, når hjertet er forstørret og dets vægge er tykke. Det er generelt en konsekvens af forhøjet blodtryk.

Hos en person med forhøjet blodtryk pumper hjertet blodet hårdere, fordi det cirkulerer med højere tryk. Over tid (normalt år) vil hjertemusklen blive større (hypertrofi) for at kunne være i stand til at pumpe blodet hurtigere med hvert hjerteslag.

for lavt blodtryk gør dig træt

Hvad er årsagerne til hvid kittel blodtryk og hvid kittel effekten?

Indtil nu har ingen kunnet give en klar angivelse af, hvilke mekanismer der kunne forklare dette fænomen. Men vi har nogle ledetråde, som vi her vil forklare.

Forhøjet blodtryk i kliniske omgivelser på grund af en advarselsreaktion

Alle vores hjerter slår hurtigere og vores blodtryk stiger, når vi opfatter noget som en trussel (stress). For folk med hvid kittel blodtryk er denne trussel og stressfyldte stimulus det kliniske miljø.

Det giver dem de samme fysiske forandringer som ved en stressreaktion. I dette tilfælde er det hverken kolesterol eller nogen anden fysisk årsag, som forårsager blodtryksforhøjelsen. Årsagen er selve det, at man stresser.

Så dette er en effekt, der skyldet en betinget respons til et klinisk eller hospitalslignende miljø og ikke den “hvide kittel” i sig selv. Vi forstår en betinget respons som en automatisk reaktion eller respons indlært inden en stimulus. Det har fået navnet “betinget,” fordi det sker efter en betinget handling overfor noget: Man forbinder stimulus med noget andet.

Hvad er betinget respons?

Et berømt eksempel på betinget respons er Pavlovs hund. Hunden lærte at savle, når den blev udsat for en unaturlig stimulus, som man normalt ikke forbinder med mad: Lyden af en klokke. Den fik denne respons, fordi den forbandt lyden af klokken med mad i dens mund.

Kroppen viser betingede respons efter betingede stimuli. I det tilfælde, vi her har fat i, er det klinikken eller hospitalets omgivelser og ikke den hvide kittel. Responsen er en forstærket aktivitet i sympatiske nervesystem og en nedsat aktivitet i det parasympatiske nervesystem.

Det sympatiske nervesystem kan skabe nervøsitet, uro, stress osv. Det parasympatiske nervesystem er ansvarlig for det modsatte. Det er ansvarlig for følelser som ro og afslappethed.

Med hvid kittel blodtryk er der en større aktivitet i det sympatiske nervesystem. Det forårsager en øget hjertebanken og højere blodtryk. Men evidens indikerer, at hovedårsagen til den forøgede aktivitet i hjertet er den nedsatte aktivitet i det parasympatiske nervesystem.

Hvid kittel effekt mod hvid kittel blodtryk

Udtrykkene hvid kittel effekt og hvid kittel blodtryk er ikke det samme. Hvid kittel effekten henviser til en midlertidig blodtryksstigning, som sker på grund af en alarmreaktion. Det kliniske miljø er især det, som trigger denne alarmreaktion.

Når vi taler om hvid kittel blodtryk, handler det om en klinisk diagnose af forhøjet blodtryk i medicinske omgivelser, mens patienten har normalt blodtryksmålinger alle andre steder. Hvid kittel effekten er ikke forbundet med det basale niveau af blodtrykket og kan ske for patienter med eller uden forhøjet blodtryk.

Som vi kan se, er hvid kittel blodtryk generelt skabt og kontrolleret af psykologiske faktorer. Grundlæggende stiger personens blodtryk og hjertebanken, når de bliver udsat for betinget stimulus som et hospital eller et klinisk miljø. Derfor kan man også behandle det psykologisk.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.