Gerald Patterson og hans forældertræningsmodel

Pattersons tvangsteori hjælper os med at forstå, hvordan forældres attituder påvirker deres børns adfærd. Af denne grund er forfatterens forældertræningsmodel nødvendig i familier, hvor negativ forstærkning kontrolleres.   
Gerald Patterson og hans forældertræningsmodel
Alicia Escaño Hidalgo

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alicia Escaño Hidalgo.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Gerald Patterson skabte en forældertræningsmodel, efter han havde præsenteret sin tvangsteori. Med den sidstnævnte havde han til formål at forklare den måde, hvorpå en persons miljø påvirker starten af forstyrrende adfærd. Tro det eller ej, men de fleste psykologiske problemer, der observeres i børn og teenagere, er forbundet med deres miljø.

Nogle af de faktorer, der har stor indflydelse på et barns adfærd, er skole, deres kammerater og deres familie (især deres forældre). De former dybest set barnet med tiden. Som en konsekvens af dette lærer børn ved at bruge deres væremåde som et eksempel på, hvordan de også selv skal være.

“Forskellen mellem straf og disciplin er et magtfuldt barn.”
-Danny Silk-

Familiemodeller har alt at gøre med adfærds- og forstyrrende lidelser. Faktisk er det ret almindeligt at finde antisocial adfærd i familierne til børn, der udvikler denne form for adfærd. Dette kan til gengæld påvirkes af deres socioøkonomiske status, konflikter mellem forældrene, dårlige opdragelsesevner eller endda forsømmelse.

En af de vigtigste variabler har at gøre med måden, hvorpå forældrene giver ordrer til deres børn. Når vi evaluerer en familie efter at have opdaget, at deres barn lider af adfærdsproblemer, så vil vi højst sandsynligt finde meget kritiske forældre, som har en tendens til at give ordrer på en forvirrende, ydmygende eller vred måde.

To forskellige former for ordrer: Alfa og beta 

Alfa-ordrer er klare, gennemførlige og forbundet med barnets motoriske færdigheder. Det kan for eksempel være, når man beder dem om at tage sko på eller sænke stemmen.

Beta-ordrer er til gengæld vage, spredte og svære at adlyde. Dette gør det helt sikkert svært for barnet at lære specifikke adfærdsmønstre forbundet med lydighed. Nogle eksempler på beta-ordrer er: “Opfør dig ordentligt” og “lad være med det”. Barnet vil måske tænke: “Hvad er ‘ordentligt’?” eller “hvad mener du?”.

Pige, der krammer mor, kan analyseres med forældertræningsmodel

Gerald Pattersons tvangsteori

Pattersons tvangsteori forklarer, hvordan et barns familiemiljø er i stand til at påvirke deres adfærd. For at kunne dette har forfatteren brugt en simpel, men effektiv metode. Han analyserede en video nøje, der viste et barns adfærd i skolen og det samme barns interaktion med forældrene derhjemme.

Hans teori forklarer, hvordan antisociale mønstre manifesterer sig i familiedynamikker. Patterson bemærkede, at børn, som anvender aggressiv adfærd såsom raserianfald, får, hvad de vil have.

Som følge af dette bliver disse adfærdsmønstre positivt forstærket, når barnet får, hvad de gerne vil have. Men der er også negativ forstærkning. Barnet føler sig mindre angst, når de får, hvad de vil have, og de undgår at stå over for uønskede situationer.

Når det er sagt, så kan børn bruge modstræbende adfærd til deres egen fordel. Navnet på dette forløb hedder tvang. Den forklarende rolle om negativ forstærkning er ret mærkbar i tvangsforløb, der eksisterer i forælder-barn-forhold.

Forældre skal ikke altid give efter for deres børns ønsker. Selvom det måske giver begge parter øjeblikkelig tilfredshed, så kan det blive et alvorligt problem i det lange løb. Når forældre giver efter for alle barnets ønsker, falder de i det, der hedder “den negative forstærknings-fælde”, som forværrer negativ og tvangsmæssig adfærd.

Gennem denne teori kan vi konkludere, at straf er kontraproduktivt. Selvom nogle forældre måske tror, at det undertrykker tvangsadfærd, så gør det faktisk det modsatte: Det forværrer det. Positiv straf tilbyder en dysfunktionel problemløsningsmodel, som barnet ikke lærer noget positivt af.

Lille dreng græder og er vred

Pattersons forældertræningsmodel

I tråd med sin tvangsteori udviklede Patterson en forældertræningsmodel. Målet med denne er, at forældre skal lære, hvordan de ordentligt håndterer deres miljø og ikke falder i fælden for negativ forstærkning.

Dette program har glimrende fordele. Barnet vænner sig til ubehag og udvikler strategier til at tolerere frustration på en passende måde. Ligeledes lærer forældrene at udholde deres barns raserianfald uden at give efter med det samme.

På et kognitivt niveau lærer barnet, at raserianfald, der har til formål at opnå forstærkning (at få lov til at se tv i længere tid, at få slik, at slippe for at tage i skole mv.), er nyttesløse. Derudover internaliserer de idéen, at de ikke altid kan få, hvad de gerne vil have.

Men Gerald Pattersons forældertræningsmodel kan måske være vanskelig for nogle familier, hvilket kan få dem til at give op alt for nemt. Af denne grund er det bydende nødvendigt for forældrene at være klar over, at de vil få resultater med tiden, når de har anvendt de etablerede foranstaltninger på en præcis måde.

Denne intervention giver højst sandsynligt gode resultater, så længe forældrene holder ved. Barnet vil nyde godt af en forbedret selvtillid ved at lære og acceptere grænser, og forældrene vil stoppe med at føle skyld, når de ikke gør barnet glad lige med det samme.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Comeche, M. y Vallejo, M. A. (2005). Manual de terapia de conducta en la infancia. Editorial Dykinson.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.