Fortvivlelse forsvinder med alderen

Vidste du, at du med alderen bliver bedre til at klare konflikter?
Fortvivlelse forsvinder med alderen

Sidste ændring: 10 januar, 2020

En nylig undersøgelse analyserede, hvordan fire af Erik Eriksons dimensioner af personlighed udvikler sig med alderen. Resultaterne antyder, at man, modsat hvad mange tror, faktisk har et attraktivt stadie i livet, når man bliver midaldrende. Det skyldes blandt andet, at fortvivlelse forsvinder med alderen.

De fire dimensioner af personlighed, som forskerne havde fokus på, var det produktive, stagnation, jeg’ets integritet og fortvivlelse. Disse kommer fra Erik Eriksons teorier om personligheden, som han udviklede, og de refererer til de ekstreme ender på to af de otte psykosociale stadier, som han kom frem med.

De to psykosociale stadier her handler om de to sidste faser i livet.

En række konflikter, som du er nødt til at gennemgå i din personlige udvikling, karakteriserer hvert stadie i livet. Når du er mellem 40 og 60, sker der en konflikt mellem stagnation og produktion. Jeg’ets integritet og fortvivlelse derimod kommer, når du er 60 eller derover.

I denne artikel vil vi se nærmere på de træk ved hver personlighed, der her er tale om. Vi vil også gennemgå konklusionerne fra denne interessante undersøgelse, som en gruppe af forskere ledet af psykologen Nicky J. Newton og Elisabeth A. Vanderwater har udgivet i Journal of Research in Personality.

Kvinde ser ud gennem en rude

Produktion og stagnation

Produktion er den dimension af personligheden, der er forbundet med, at man gerne vil deltage aktivt i at få sig en sund fremtid. Denne dimension udvikler forståelse og bekymring for andre. Det er det, der gør det muligt for dig at kigge bagom overfladen for at komme ind til kernen i problemet og give råd af den visdom, som du har samlet sammen over tid.

Stagnation derimod refererer til den mangel på personlig vækst eller udvikling af disse produktive egenskaber. Det er karakteriseret ved en lav tolerance for frustration og uvished. Hvis du stagnerer, er du ikke god til at tage dig af emner, der kræver komplekse analyser.

Jeg’ets integritet og fortvivlelse

Jeg’ets integritet er evnen til at slå tilbage i svære situationer. Med andre ord så refererer det til at gøre modstand. Jeg’ets integritet er karakteriseret ved en tilfredshed med sit liv, som er fundamentet for god selvkontrol.

Fortvivlelse derimod relaterer til en mangel i jeg’ets integritet. Det er forbundet med en følelse af desperation, en følelse af at dit liv ikke giver mening. Fortvivlelse gør dig fjendtlig imod andre og mod situationer, som du ikke forstår.

Undersøgelsen

166 kvinder mellem 43 år og 72 år deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen havde fire faser i løbet af de 28 år, den varede (1986 – 2014.) I løbet af denne periode holdt forskerne øje med de fire dimensioner af personligheden, som vi har nævnt ovenfor.

Dataene viste en vedvarende forøgelse af produktivitet og jeg’ets integritet hos aldersgruppen 43 – 70 år. Stagnation derimod nåede de højeste niveauer omkring 60-års alderen, hvorefter den begynder at falde.

Endelig var fortvivlelse den første dimension, som nåede sit toppunkt. Det højeste niveau finder vi omkring 50 år, men så falder det drastisk i aldersgruppen 60 – 70 år.

ældre kvinde taler i telefon

Følelse af fortvivlelse

Undersøgelsen viste, at fortvivlelse formindskes med alderen, mens de positive følelser vinder i styrke. I løbet af deltagernes sidste stadier af livet forsvandt følelsen af fortvivlelse som en konsekvens af en forøgelse af jeg’ets integritet.

Stagnation faldt også markant, mens produktion og integritet holdt sig konstante eller steg lidt over tid. Forskerne mener, at dette fald i stagnation også relaterer sig til en ny fornemmelse af personlig udvikling, der skabes af jeg’ets integritet.

Vi kan konkludere, at disse resultater er fulde af håb. Det ser ud til, at gode løsninger på konflikter senere hen i livet kan skabe et betydeligt fald i fortvivlelsen og en signifikant stigning i de positive dimensioner i personligheden.

Det er derfor, det kan være klogt at møde de midaldrende med entusiasme og et åbent sind. Hvis denne forskning viser sig at være sand, vil du blive mere aktiv og modstandsdygtig i dine sene år.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Newton, Nicky & J. Stewart, Abigail & Vandewater, Elizabeth. (2019). “Age is opportunity”: Women’s personality trajectories from mid- to later-life. Journal of Research in Personality. 80. 10.1016/j.jrp.2019.04.005.

  • Malone, J. C., Liu, S. R., Vaillant, G. E., Rentz, D. M., & Waldinger, R. J. (2016). Midlife Eriksonian psychosocial development: Setting the stage for late-life cognitive and emotional health. Developmental psychology, 52(3), 496–508. doi:10.1037/a0039875

  • Travers, Mark (2019) Feelings of Despair May Fade With Age. New research examines women’s personality trajectories from mid- to later-life. Psychology Today


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.