De forskellige grene af feminismen

Feminismen kan siges at være den bevægelse med den stærkeste sociale kraft i de seneste år. I denne artikel vil vi forklare dens oprindelse og forskellige grene.
De forskellige grene af feminismen

Sidste ændring: 09 august, 2022

Feminismen er en social og politisk bevægelse, der afslører og kritiserer uligheden mellem kønnene og samtidig hævder og fremmer kvinders interesser og rettigheder. Det er en bevægelse, der opstod som følge af, at kvinder blev opmærksomme på deres underordnede status i samfundet.

I dag er der dog stadig stor forvirring omkring dette begreb. Faktisk er det almindeligt at finde sætninger i medierne, hvor feminisme tages som et synonym eller et antonym til machismo, hvilket er forkert i begge tilfælde.

I denne artikel vil vi undersøge begrebet feminisme og forklare, hvorfor det ikke kan sammenlignes med machismo.

Tegning af kvinder, der symboliserer feminismen

De tre bølger

Bevægelser, der kæmper for ligestilling, blev født i det attende århundrede. De var knyttet til den franske revolution. Det var dog først et århundrede senere, at begrebet den emanciperede kvinde blev født.

Siden da har feminismen haft en tendens til at blive betragtet som en række historiske bølger. Ikke desto mindre må vi huske på, at der forud for disse faser er blevet udført værker af feministisk karakter, selv før begrebet “feminisme” dukkede op.

  • Den første bølge opstod i løbet af det 19. og 20. århundrede, hovedsagelig i England og USA. I denne første periode kæmpede kvinderne for at opnå rettigheder i ægteskabet. Herefter kæmpede de for stemmeret (valgret).
  • Den anden bølge fokuserede på at gøre krav på rettigheder. F.eks. familie-, seksuelle, arbejds- og reproduktive rettigheder.
  • Den tredje bølge (fra 1990 til i dag) søger at rette op på fejlene fra den anden bølge. Med andre ord at vise, at kvinder kan udvikle sig i flere rum, tage risici og være konkurrencedygtige og uafhængige. Denne bølge er forbundet med kvindernes frigørelse. Den er baseret på solidaritet og støtte: På søsterskab.

Grundlæggende punkter til forståelse af feminismen

For det første har feminismen som nævnt en lang historie og er ikke noget nyt. Derfor er det nødvendigt at vide, hvordan man placerer bevægelsen i hvert historisk øjeblik og forstår dens fødsel og udvikling. På den måde vil vi kunne forstå, hvordan den udvikler sig i øjeblikket.

For at forstå feminismen er det vigtigt at erkende, at den ikke søger at opnå kvinders overlegenhed over for mænd, men derimod ligestilling på det sociale, kulturelle og økonomiske område.

Når man taler om en søgen efter lige rettigheder, har mænd en yderst vigtig rolle i feminismen. Det betyder, at de også er en del af bevægelsen.

Feminismen forsvarer det synspunkt, at vi alle er forskellige. Den søger ikke, at kvinder og mænd skal betragtes som ens, men at der skal være lige rettigheder og muligheder for begge.

Feminisme har ikke noget at gøre med en måde at klæde sig på. Faktisk forsvarer den idéen om, at kvinder har frihed til at vælge, hvad de beslutter sig for at bære.

Typer af feminisme

På trods af de oprindelser og grundlag, der har etableret den feministiske bevægelse, har den også delt sig og fået forskellige karakteristika i forskellige grene af samfundet.

Radikal feminisme

Denne bevægelse nyder stor popularitet og er relateret til antikapitalisme, marxisme, antimilitarisme, antiracisme, antiliberalisme og pacifisme. Det er den bevægelse, der forsvarer, at vi skal kæmpe mod patriarkatet, det system, der hersker i store dele af verden.

Abolitionistisk feminisme

Denne gren overtager radikalfeminismens karakteristika og tager desuden åbent stilling mod prostitution, pornografi og surrogatmoderskab.

Transfeminisme

Denne er relateret til queer-teorien og har på det seneste vundet styrke. Den hævder, at både køn og biologisk køn er sociale konstruktioner.

Ligestillingsfeminisme

Den deler med de tidligere grene idéen om, at kønsroller ikke eksisterer, og at de er en konsekvens af den opdragelse og kultur, vi modtager ved fødslen. Den er baseret på Simone de Beauvoirs idé om, at “man ikke fødes som kvinde, men bliver det”.

Forskellighedens feminisme

I modsætning til ligestillingsfeminismen forsvarer denne gren ikke en dualitet, der skal sidestilles. I stedet hævder den, at den feminine natur har sine egne karakteristika. Den omfatter idéen om, at “det er smukt at være kvinde”. Denne bevægelse blomstrede i Frankrig og USA i løbet af 1970’erne.

Socialistisk feminisme

Den hævder, at kvinder lider under undertrykkelse, ikke kun fra patriarkatet, men også fra kapitalismen. Den hævder, at kvinder er en gruppe, som sådan en social klasse.

Kvinder demonstrerer

Økofeminisme

Økofeminismen hæver, at patriarkatet sidestiller kvinder med naturen og udøver en overlegenhedskraft, udnyttelse og undertrykkelse mod begge dele. Kvinder forstås som drivkraften bag en økologisk revolution.

Filosofisk feminisme

Denne gren forklarer, at filosofien skal revideres, fordi den udelader kvindelige forfattere og deres idéer. Faktisk er der med tiden opstået kønsfordomme inden for den akademiske disciplin filosofi.

Faktisk eller videnskabelig feminisme

Den forsvarer lige muligheder for alle. Den anerkender, at der er biologiske forskelle mellem mænd og kvinder. Disse forskelle antages uden at være en hindring for effektiv ligestilling.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.