Forskellige former for overgreb mod børn

Forskellige former for overgreb mod børn
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Mange former for overgreb mod børn virker sommetider nærmest helt umærkelige. De er til tider blevet accepteret som en naturlig del af et barns opdragelse. Nogle ser dem som nødvendige, og er ikke i stand til at bruge andre metoder, som ikke er baserede på vold.

Men det er alt sammen meget langt fra virkeligheden. Heldigvis er der allerede undersøgelser, som beviser, at visse udtryk ikke kun er løgn, men også en tragedie. Her snakker vi om udtryk så som: “sådan har det altid været, så det skal du ikke bekymre dig om”, “sparer man på spanskrøret, så spolerer man barnet” eller “han bliver nødt til at lære det på den ene eller den anden måde”.

Overgreb mod børn

Den kendte forfatter, Agatha Christie, havde ret, da hun sagde: “en af de bedste ting, der kan ske i dit liv, er, hvis du har haft en glædesfyldt barndom.” Positiv opdragelse viser mange flere opløftende resultater i børns dannelse og udvikling.

Elisabet Rodríguez er børne- og ungdoms- og voksenpsykolog og specialist, og har været dybt optaget af, hvilke konsekvenser overgreb mod børn har. Hun mener, at der er sket en betydelig stigning i de seneste år.

Pige krammer bamse

Hvordan kan det være? Forældre og lærer er mere bevidste end nogensinde før omkring eftervirkningerne af visse former for “instruktioner”, som samfundet glædeligt har accepteret før i tiden. Hvorfor er det så stadigvæk så rodfæstet?

Fordi overgreb mod børn ikke kun er fysiske. På trods af, at det er blevet brugt i årevis, så er psykiske overgreb mindre anerkendt end fysiske overgreb i vores samfund. Derfor spreder det sig med så hurtig fart.

Former for overgreb mod børn

Konceptet overgreb mod børn forstår vi som at være en handling, der begås af et voksent menneske mod et barn, som enten direkte eller indirekte sætter barnets følelsesmæssige, mentale eller fysiske integritet i fare. Under denne definition kan vi fremhæve 3 meget tydelige former for overgreb mod børn. De finder alle i højere eller mindre grad stadigvæk sted i dag i mange områder af vores samfund.

Fysiske overgreb

Dette har været den mest almindelige form for overgreb siden tidernes begyndelse. Det defineres af specialister, som en bevidst handling, der er årsag til fysisk skade af et barn, eller udviklingen af fysiske sygdomme.

Inkluderet i denne form for overgreb, som forsøger forsætligt at påføre skade mod barnet, er der forskellige handlinger, som varierer i deres formål. Dette kan være en udtrykkelig afvisning af barnet, indførelse af disciplin, på en sadistisk og aggressiv måde, eller som konsekvens af at have mistet kontrollen.

Følelsesmæssige overgreb

Følelsesmæssige overgreb er den anden form, som vi gerne vil fremhæve. Når det drejer sig om denne form for overgreb, er det sværere at definere grænserne, og der er forskellige opfattelser af disse grænser. Ikke desto mindre betragter de fleste eksperter det som en adfærd og en handling udført mod et barn, der er baseret på verbal fjendtlighed ved brug af hån, trusler og foragt.


“Jeg kan ikke komme  på noget behov så stort i barndommen, som beskyttelsen fra sin far.”

-Sigmund Freud-


Denne form for overgreb afviser et hvert forsøg fra barnet om at interagere. Den giver anledning til følelsesmæssig afstumpethed og passive holdninger hos forælderen, når han eller hun konfronteres med barnets behov, både direkte og indirekte.

Forældre peger fingre af barn som illustration af overgreb mod børn

Omsorgssvigt

Endelig har vi en tredje form for overgreb mod børn, og det er omsorgssvigt. Vi snakker her om et total eller delvis svigt af barnet. Forælderen tager sig ikke af barnets behov, og holder sig på afstand fra dem. Dette er ikke altid synligt, og det kan indebære en bevidst unddragelse af hjælp til barnet.

Ifølge forskellige forfattere kan omsorgssvigt være fysisk, men også socialt og følelsesmæssigt. Det er noget andet end fysik overgreb. Omsorgssvigt kan være en bevidst eller ubevidst handling, og det kan ske på grund af uvidenhed eller gennem en mangel på positive værdier. En forsømmelig person ved måske eller måske ikke, at disse handlinger er årsag til psykisk skade mod barnet.

Vi har nu forstået, at overgreb mod børn kan tage mange former. Det er ikke altid nemt at se det eller opdage det i tide. Der er så mange tilfælde af overgreb mod børn, og mange af dem er ikke umiddelbare synlige. Men opgaven i at komme problemet til livs er ikke uoverkommelig ved hjælp af nok bevågenhed og træning.


“Den bedste måde at gøre børn glade på er ved at gøre dem glade.”

Oscar Wilde


De forskellige former for overgreb mod børn kan og bør bekæmpes. Hvordan? Ved hjælp af uddannelse, træning, empati, positive værdier… Det er et problem, som vi kan løfte, hvis vi alle gøre vores del. Vores børn fortjener uden tvivl vores støtte…


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.