Forskellen mellem kortikal og subkortikal demens

Er alle former for demens ens? Svaret på dette spørgsmål er nej, og vi vil fortælle dig, hvorfor, i denne artikel.
Forskellen mellem kortikal og subkortikal demens

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Demens, der er lokaliseret i kortikale områder, vil ikke have samme påvirkning hos en person som dem i subkortikale områder. I denne artikel, vil vi kigge på forskellene mellem kortikal og subkortikal demens.

Når vi taler om demens, mener vi en progressiv global, kognitiv forringelse. Modsat, hvad mange folk måske tror, er alder ikke en årsag til neurodegenerative sygdomme. Selvom der er komorbiditet (tilstedeværelse af en eller flere yderlige sygdomme), er der ingen kausalitet.

Et besynderligt faktum er, at 30 procent af de patienter, der lider af Parkinsons sygdom, har demens, men de resterende 70 procent har ikke. Men er alle former for demens ens? Svaret er nej. 

Der er to primære typer af demens, associeret med forskellige diagnoser. I denne artikel, som vi har nævnt ovenfor, vil vi tale om forskellene mellem kortikal og subkortikal demens.

I løbet af den første halvdel af det tyvende århundrede, var demens lig med progressiv intellektuel forringelse. I 1987, etablerede American Psychological Association (APA) diagnostiske kriterier. De gjorde rede for, at kognitiv forringelse skulle være ledsaget af en forringelse af hukommelse, og mindst et af de følgende ubalancer: Afasi, apraxi eller agnosi

I 2012, blev termen “demens” elimineret og erstattet af “neurokognitiv lidelse”. 

ældre kvinde, der kigger ud af vindue

Alzheimers sygdom: Kortikal demens

Forskellene mellem kortikal og subkortikal demens begynder med tilstandens oprindelse. Ved Alzheimers sygdom, prototypen af kortikal demens, er der en kortikal temporoparietal overvægt (Gustafson, 1992). På grund af dette, forårsager disse demenser ofte problemer med korttidshukommelsen, episodisk hukommelse og verbal udtryksevne.

Alzheimers sygdom er dog ikke den eneste form for kortikal demens, der findes. Der findes også demens forårsaget af Picks sygdom eller Lewy body demens. Det sidstenævnte er den tredje årsag til demens, efter Alzheimers sygdom og vaskulær demens.

Karakteristika af kortikal demens

Lad os tage et kig på Alzheimers sygdom som et referencepunkt, for at forklare nogle af konsekvenserne ved kortikal demens på de kognitive processer hos dem, der lider af det. Læger fremhæver de følgende processer:

  • Korttidshukommelse. Korttidshukommelsen, der, praktisk talt, ikke udfører nogen kognitive handlinger, viser sig at være utilstrækkelig. Numeriske tests kan give resultater, der viser en forringelse, som ofte er relateret til alvoren af demensen.
  • Forringelse af episodisk hukommelse. Ved langtidshukommelsen, i kortikal demens, er der en ændring i den episodiske hukommelse. Det er en af de mest almindelige karakteristika ved kortikal demens. Vi taler her om hukommelsen, der bevarer autobiografiske begivenheder i livet.
  • Verbal udtryksevne ved semantisk hukommelse. Også inden for langtidshukommelsen, er der problemer med den verbale udtryksevne. Folk med kortikal demens kan have svært ved at udtale ord inden for en særlig semantisk kategori. For eksempel, hvis nogen beder dem om at sige ord inden for kategorien “dyr”, vil de udføre denne opgave værre, end hvis den samme person have bedt dem om at sige ord, der starter med det samme bogstav. Dette skyldes, at den anden opgave arbejder med fonologisk verbal udtryksevne, ikke semantik
  • Navngivning af problemer. Som vi har nævnt ovenfor, har patienter med kortikal demens problemer med at navngive objekter. De har derfor problemer med at udføre opgaver, der involverer semantiske forbindelser (tiger for løve eller hund for kat, for eksempel).

Parkinsons sygdom: Subkortikal demens

Blandt forskellene mellem kortikal og subkortikal demens, har specialister vist, at subkortikal demens udvikler sig i områder, såsom de balase ganglier eller hippocampus. 

Det skyldes ændringer i en patients kognitive funktioner. Det præfontale område i hjernen er tæt relateret til og bredt forbundet med subkortikale områder. Tilstanden ved det sidstnævnte indebærer en funktionel deaktivering af cortex.

Typiske subkortikale demenser er Huntingtons sygdom og Alzheimers sygdom. Demens manifesterer sig dog ikke altid i disse to tilstande. Faktisk, er det kun 20-30 procent af patienerne med Parkinsons sygdom, der har tilstrækkelige diagnostiske kriterier til at blive diagnosticeret med demens. 

Karakteristika af subkortikal demens

Vi vil nu tage et kig på Parkinsons sygdom og Huntingtons sygdom for at forklare de primære karakteristika ved subkortikal demens. Nogle af dem er:

  • Motorisk forringelse. En af de primære karakteristika ved subkortikal demens, ulig kortikal demens, er tilstedeværelsen af alvorlig motorisk lidelse. Det er karakteriseret ved, at patienten bliver langsommere og lider af et tab af balance. Selvom du, med sikkerhed, associerer Parkinsons sygdom eller Huntingtons sygdom med rysten på hænderne, eller chorea, er sandheden, at begge subkortikale demenser involverer hypokinesi (lav mobilitet), akinesi (immobilitet) eller bradykinesi (langsomme bevægelser). Der er også en manglende evne til at lave ansigtsudtryk, da personen også mister mobilitet i ansigtet.
  • Emotionelle ændringer. Ved kortikal demens, kan emotionelle ændringer opstå, når personen finder sig til rette med sygdommen. I tilfælde af subkortikal demens, kan disse ændringer i personligheden opstå år før, demensen begynder at manifestere dig. Disse folk kan blive irritable, apatiske eller seksuelt uinteresserede, blandt andre ting.
  • Hukommelseslidelser. Ved subkortikal demens, er der en utiltrækkelighed i den grundlæggende hukommelse. Den store forskel, i henhold til kortikal demens, er, at patienterne, med subkortikal demens, bevarer evnen til at lære ny information i lang tid. 

Alvoren af kortikal og subkortikal demens

Som vi har set, er der en substantiel forskel mellem kortikal og subkortikal demens. Dog, ligger den primære forskel i alvorsgraden, samt hvordan de påvirker en person i vedkommendes daglige liv.

Selvom vi ikke har nævnt alle symptomerne ved begge typer af demens, kan vi fremhæve en lavere kognitiv forringelse ved subkortikal demens sammenlignet med kortikal demens.

Forskellen her er ikke blot graden af kognitiv forringelse. Den anden store forskel er, at patienter, med subkortikal demens, ikke lider af afasi, agnosi eller apraxi, noget der opstår ved kortikal demens. 

mor med demens

Konklusion: Kortikal og subkortikal demens er meget forskellige former for demens

Afslutningsvis, findes de store forskelle mellem kortikal og subkortikal demens i de udøvende funktioner, hukommelsen og sproget. Dog, i kortikal demens, bevares de udøvende funktioner, såsom planlægning eller problemløsning, men det ledsages af alvorlig amnesi og verbal udstrykeevne med tegn på afasi. 

I tilfældet med subkortikal demens, bliver de udøvende funktioner påvirket lige fra begyndelsen. Let glemsomhed og et sprog uden afasi, men muligvis et overdrevent ønske om at tale. Begge typer af demens påvirker opfattelsesmæssige og rumlige kapaciteter.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Sevilla, C. y Fernández C. Capítulo 20: Demencias, clasificación etiológica y diferenciación cognitiva.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.