At forandre negative tanker til noget positivt

At forandre negative tanker til noget positivt
Fátima Servián Franco

Skrevet og kontrolleret af psykolog Fátima Servián Franco.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Kan man ændre negative tanker til positive tanker? Barbara Fredrickson, psykolog ved University of North Carolina, har vist, at en optimistisk indstilling til livet kan hjælpe hjernen med at bekæmpe negative følelser. Hun har bevist, at ved hjælp af visse øvelser kan kroppen trænes til at udvise positive reaktioner, der fungerer som en naturlig stødfanger mod stress og depression.

Det første, vi skal forstå, er, at når vi erklærer krig mod visse tanker, så går de til angreb. Hvis vi modsætter os og benægter alle negative tanker, der kommer ind i vores sind, så vil de tanker sætte sig fast. Hver tanke udløser flere tanker af samme natur og belaster den kognitive evne på en negativ måde.

Vores tanker påvirker vores daglige liv. De kan endda påvirke vores følelser og adfærd. Det er vigtigt at forstå det forhold, der eksisterer mellem det at modvirke en negativ tanke og det at reducere dens negative effekter. For at gøre dette skal vi først identificere vores automatiske negative tankemønstre. Fordi vi er vanedyr, så bliver disse tanker en del af vores basale kognitive system.

Dette system er fuld af bias og kognitive skævheder. Det er på tide at identificere disse skævheder og bekæmpe dem, så vi kan skabe positive tanker i alle nye situationer. Disse bias og skævheder tvinger vores sind til at komme af med den information, der ikke passer ind i vores tankemønster. De forstørrer også den information, der forstærker vores måde at se verden på.

“At arbejde med vores tanker er som at grave en brønd. Vandet er mudret til at begynde med, og senere bliver det klart.”

-Kinesisk talemåde-

Negative tanker er en del af dig, du godt kan ændre

Hjernen leder ikke efter sandheden. Dens mission er at overleve. I den forhistoriske verden gav denne adfærd mening. I disse tider har en masse ting ændret sig. En hurtig reaktion er ikke længere så vigtig for overlevelse. Det er vigtigere at komme med en passende reaktion på hver situation. Vi skal huske på, at vores hjerne kan tage fejl. Den viser os måske en situation farvet af, hvordan den opfatter den. Ikke som den er i virkeligheden.

Sindet forsøger at spare på energien ved at give os hurtige reaktioner på en konkret hændelse. Målet er at tage kontrol over situationen og forblive sikre og rolige. Det meste af skævheden kommer fra disse mentale genveje. Vores primitive hjerne har det med at handle hurtigt, på samme måde som vores forfædre handlede for at overleve. I dette hurtigtvirkende system overgeneraliserer vi, tænker negative tanker og er ufleksible.

Spørgsmålstegn bliver til ide

I vores moderne samfund befinder vi os ikke i farlige situationer på hverdagsbasis. De truende situationer, vi møder på vores vej, er næsten altid indbildte eller trusler, som opfattes af dem, der har tendens til at overreagere. At håndtere information hurtigt skubber os hen mod de bias, vi har. Billedet skævvrides, fordi vi forsøger at håndtere informationen så hurtigt, at vores hjerne forsøger at bruge bias for at klargøre situationen.

En af de største ufrivillige skævheder består af at omdanne en mulighed til en absolut sandhed. Dette kan føre til angst eller depression over noget, som slet ikke er sket. Kun omkring 20 procent af det, vi tænker, kommer rent faktisk til at ske. Så vores tanker bør ikke være dommere i vores liv, men nærmere tilskuere. 

Ens tanker kan gøre mere skade end ens værste fjende

Forstå dit sind, og dit sind vil forstå dig

De fleste af os lægger kun delvist mærke til det, vi laver i nuet. I mellemtiden arbejder vores sind og tanker på et andet problem. Denne adfærd kaldes “at leve på autopilot“. Dette er, når vi kun har meget lidt bevidsthed om nuets detaljer. 

Smilende kvinde har bekæmpet negative tanker

At være helt bevidst om, hvad der sker i nuet, er den bedste måde at bekæmpe negative tanker på. At acceptere, at disse tanker nogle gange er nødvendige, og genkende den onde cirkel af negativitet, der nærer sig selv, er nøglen til at erstatte disse negative tanker med nogle, der reflekterer virkeligheden bedre.

Det er muligt, at der findes elementer af visse situationer, som vi ikke kan ændre. Smerte, sygdom, svære omstændigheder, disse er alle ude af kontrol. Men i det mindste kan vi være bevidste om vores reaktion og respons på alt, der sker for os. Ved at gøre dette sætter vi os selv i en position til at udvikle strategier til at ændre det forhold, vi har med vores omstændigheder og de filtre, vi bruger til at håndtere dem.

Den jæger, som jagter to kaniner, fanger ingen af dem. 


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.