Følelsernes indflydelse på kreativitet

Følelsernes indflydelse på kreativitet

Sidste ændring: 09 oktober, 2019

Forståelsen af livets kompleksitet kan være en særlig frugtbar rejse mod psykologisk velvære. At omfavne smerte og negative følelser generelt og se dem som en grundlæggende del af vores eksistens er et vigtigt kendetegn på kreativitet.

I de sidste par årtier har det vestlige samfund udviklet en modvilje mod smerte i næsten alle dets manifestationer. I en kultur, der er blevet vant til et stort forbrug og øjeblikkelig tilfredsstillelse, er der ikke plads til følelser som sorg, vrede, modløshed og frustration.

Disse følelser opfattes som dysfunktionelle tilstande, der fjerner os fra produktionen og forbruget. Når vi holder op med at benægte vores smerte og ser det som noget, der skaber os og former os, bliver kreativitet frigjort og udtrykt.

“Kreativitet er at give sig selv lov til at fejle.”
Scott Adams

Hvilke følelser øger kreativitet?

Gennem historien har mange kunstnere og forskere sagt, at de var mest kreative i de mest ulykkelige stunder i deres liv.

Neurovidenskaben har studeret de neurale forbindelser, der åbner kreativitetens døre. En undersøgelse ledet af Dr. Roger Beaty antyder, at mennesker med større kreativitet har flere forbindelser mellem områder af hjernen, som normalt ikke er stærkt forbundet.

Fra dette studie står det også klart, at folk, der er mere følelsesmæssigt engagerede, eller sagt med andre ord mere åbne for at dykke dybere ned i deres følelser, er mere åbne overfor inspiration. Dette er en mere pålidelig indikator for kreativitet end intellelekt.

En pære med farver symboliserer kreativitet

Andre undersøgelser har vist, at når personer befinder sig i usædvanlige omgivelser med kontrastfyldte følelser, øges kreativiteten. Dette sker, fordi hjernen skal danne forbindelser, som den aldrig ville skabe i normale situationer.

Hvad angår følelser, er det også blevet påvist, at positive følelsesmæssige tilstande kan øge kreativiteten, så der kan skabes flere ideer. Også selvom disse ideer ikke nødvendigvis er mere originale. Negative følelser som sorg, vrede, melankoli og skuffelse kan hjælpe den enkelte med at producere flere ideer, når de anser den kreative opgave for at være interessant. Så en person i dårligt humør kan finde hjælp i den kreative proces. Derefter kan de vende tilbage til en neutral eller positiv følelsesmæssig tilstand.

“For at leve et kreativt liv må vi slippe vores frygt for at tage fejl.”
-Joseph Chilton Pierce-

Følelsesmæssig uddannelse og kreativitet

Sir Ken Robinson er en lærer, forfatter og ekspert i kreativitet. Han blev slået til ridder af dronningen af ​​England for at indarbejde kunst i skolernes læseplan. I den mest omtalte TED-tale overhovedet udtalte han, at skoler med traditionelle uddannelsesmæssige tilgange dræber følelser og kreativitet.

Hans forskning viste, at 90% af børnehavebørn præsenterer et højt niveau af kreativ tænkning. Efter flere år i skolen var knap 20% af de samme børn i 12-års alderen i stand til at opretholde disse niveauer af kreativ tænkning.

Men kreativiteten bliver hele tiden et større krav i det 21. århundrede. Mange undersøgelser har vist, at en persons følelsesmæssige egenskaber har en specifik indflydelse på deres kunstneriske og kreative evner.

Der er mange psykologiske processer, der påvirker manifestationen af disse evner, som det at opretholde et positivt humør. Disse processer er relateret til frigivelsen af dopamin, hvilket hjælper den fleksible udvikling af opmærksomheden og evnen til at udvikle flere kognitive perspektiver.

Negative følelsesmæssige tilstande kan også påvirke kreativiteten, men i den anden retning. I en tilstand af smerte og tristhed har kreative impulser en tendens til at være relateret til en mere specifik type opgave og kreativ produktion, såsom musik og skrivning.

Mand udstråler kreativitet

Selvom følelser er relateret til kreativitet, afhænger det meget af typen af opgaven. Nogle forskere mener, at positive følelser påvirker opfattelsen og den afsluttende fase af den kreative proces. Mens negative følelser påvirker de indledende faser af forberedelse, overvejelserne og udførelsen.

“Ethvert barn er en kunstner, det svære er at fortsætte med at være en kunstner, når man vokser op.”
-Pablo Picasso-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.