Fødes eller skabes narcissister? Hvad siger psykologien?

Narcissisme er hverken en charmerende eller lykkelig tilstand. Men hvor kommer den fra?
Fødes eller skabes narcissister? Hvad siger psykologien?

Sidste ændring: 23 september, 2020

Nylige studier tyder på en stigning i antallet af narcissistiske mennesker. Konsekvenserne af den slags adfærd er ofte ret ødelæggende. Men hvor kommer det fra? Bliver narcissister født på den måde, eller er det et resultat af deres opvækst? Fødes eller skabes narcissister?

Bliver narcissisterne født eller skabt? Det er et spørgsmål, mange stiller sig selv, i lyset af den påvirkning, som narcissisme har på samfundet. Teknisk set vurderer psykologer, at kun omkring 1% af befolkningen har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

En aura af overlegenhed, manipulation, lav grad af empati, arrogant opførsel, og et behov for beundring. Du har højst sandsynligt selv oplevet disse karaktertræk, der kendetegner en narcissistisk profil, i dit eget liv.

Måske har du haft en narcissistisk chef, ven eller kæreste. Det kan være skadeligt at have at gøre med en narcissist i ens liv. Det kan kræve en hel smerte-bearbejdning at overleve det, og bagefter prøve at komme videre efter at have lagt afstand til vedkommende.

Dr. Theodore Millon, som var pioner inden for studiet af personligheder, forudsagde, at narcissistisk adfærd i samfundet ville stige med tiden. Han påpegede også, at nogle typer af narcissisme er mere ødelæggende end andre.

Prosociale narcissister er dem, der som regel er bedst til at tilpasse sig til verden omkring dem. Derimod er antisociale narcissister de mest arrogante og aggressive. De udgør en social risiko for andre.

Så hvorfor forudsagde Dr. Million i sin bog, Personality Disorder in Modern Life, at antallet af narcissistiske mennesker ville stige i fremtiden? Var hans forklaring baseret på genetik? Eller mente han, at menneskers omgivelser spiller en vigtig rolle for udformningen af adfærd?

Kvinde skælder ud på kollega

Fødes eller skabes narcissister?

Videnskaben har tilsyneladende et klart svar på det spørgsmål: Narcissister skabes. For nogle årtier siden begyndte forskerne at tænke, at børns opvækst og deres sociale sammenhænge spillede en vigtig rolle for den narcissistiske personlighed.

Med tiden lader det til, at vi har fået en bedre forståelse for de dynamikker, situationer og omstændigheder, som definerer det.

Først og fremmest kom psykologerne op gennem det 20. århundrede på den tanke, at børn som ikke havde en tryg og tæt tilknytning til deres forældre, havde en tendens til at udvikle narcissistiske karaktertræk.

Psykologerne fik os til at tro, at mennesker, som ikke fik kærlighed og omsorg i deres barndom, søgte anerkendelse, opmærksomhed, kærlighed og beundring udefra.

Men Dr. Eddie Brummelmann og hans hold fra Utrecht universitet lavede et studie, som gav nogle helt andre resultater. Mangel på kærlighed forårsager ikke narcissistisk opførsel. Faktisk er det modsatte tilfældet.

Forældre, som overbeskytter deres børn, forkæler dem, og ikke sætter passende grænser, sætter børnene på sporet af narcissisme. Resultatet er, at børnene tror, de står over andre mennesker.

Den slags opvækst sætter børnene på et piedestal, og får dem til at tro, at de har særlige rettigheder, og at de er begunstigede. Studiet viste også, at man kan måle og observere narcissistisk opførsel hos børn i alderen 7-12.

Det er i denne alder, at børnenes fornemmelse for selvet opstår, og de begynder at føle sig særlige, og at de har ret til mere end alle andre.

Farerne, når forældrene overvurderer børnene

De fleste mennesker mener, at narcissister er et et resultat af deres miljø. Derfor er det ret kontroversielt, at lægge hele ansvaret over på forældrene.

  • Er der noget i vejen med at få børn til at føle sig elskede og særlige? Svaret er nej. Faktisk er det afgørende for barnets velvære, at det vokser op med kærlighed, omsorg og positiv anerkendelse.
  • Problemet er, når det bliver til overvurdering. Det sker, når forældrene får deres børn til at tro, at de er bedre end alle andre, og har fortjent mere end andre mennesker.
  • Noget andet, man skal tage i betragtning, er, at nogle gange har forældrene selv narcissistiske træk i deres opførsel. I sådanne tilfælde kopierer børnene deres forældreDe internaliserer det, de ser, og gør opførslen til deres egen, på godt og ondt.
Nogle børn behandles som kongelige

Fødes eller skabes narcissister?

Psykologerne, Jean M. Twenge og W. Keith Campbell, skrev en meget interessant bog ved navn The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. I den hævder de, at narcissime findes på en skala. Nogle mennesker har enkelte narcissistiske træk, og andre er i den 1% kategori, der kaldes narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Det er vigtigt at forstå, at børn ikke kun er påvirket af deres families miljø. Samfundet påvirker og former dem også. Ikke nok med det. De seneste år har vi oplevet en stigning i selv-forgudelse, og et konstant behov for “likes”, der skal booste folks selvværd. Sociale medier er den perfekte platform til at skabe neo-narcissister i en alarmerende målestok.

Det er også vigtigt at huske, at narcissister ikke er lykkelige mennesker. Ikke alene sårer de andre, de er også generelt selv utilfredse. De er konstant i kamp med deres egen frustration.

Afslutningsvis kan man sige, for at besvare det indledende spørgsmål, at narcissister skabes, og ikke fødes. Derfor er det vores alles ansvar, at skabe nye generationer med empati, respekt og velgørenhed.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.