FN's mål for bæredygtig udvikling

Målene for bæredygtig udvikling er FN's initiativ, der er designet for at forvandle verden i løbet af de næste 10 år.
FN's mål for bæredygtig udvikling
Laura Gómez Domínguez

Skrevet og kontrolleret af pædagog Laura Gómez Domínguez.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

I juli 2015, nåede medlemmerne af FN en endelig afgørelse omkring målene for bæredygtig udvikling (SDG’s). De forpligtede sig til at udføre arbejdet for at garantere, at folk verden over ville leve bedre liv uden at skade planeten.

Målene for bæredygtig udvikling fremsatte 17 forskellige mål med et total på 169 mål, der er designet til at ændre verden. De deltagende nationer vil arbejde på at opnå målene indtil år 2030.

Hænder fra forskellige nationaliteter samlet

De 17 mål er:

 1. Ingen fattigdom. Gøre en ende på fattigdom i alle dets former, over alt.
 2. Ingen sult. Gøre en ende på sult, opnå fødevaresikkerhed, forbedre ernæring og fremme bæredygtigt landbrug.
 3. Godt helbred og velvære. Sikre sunde liv og fremme velvære for alle i alle aldre.
 4. Uddannelse af høj kvalitet. Sikre inklusiv og ligelig kvalitetsuddannelse og fremme mulighederne for livslang læring for alle.
 5. Lighed mellem køn. Opnå lighed mellem køn og bemyndige alle kvinder og piger.
 6. Rent vand og sanitet. Sikre tilgængelighed og bæredygtig håndtering af vand og sanitet for alle.
 7. Billig og ren energi. Sikre adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle.
 8. Anstændigt arbejde og økonomisk vækst. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv ansættelse og anstændigt arbejde for alle.
 9. Industri, innovation og infrastruktur. Bygge fleksibel infrastruktur, fremme inklusiv og vedvarende industrialisering og fremme innovation.
 10. Reducere ulighed. Reducere ulighed inden for og blandt lande.
 11. Levedygtige byer og samfund. Skabe byer og menneskelig bebyggelse, der er sikre, modstandsdygtige og levedygtige.
 12. Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre.
 13. Klimahandling. Øjeblikkelig handling for at bekæmpe klimaændringer og dets indflydelse (bemærk de aftaler, der er indgået af UNFCCC).
 14. Livet under vandet. Bevaring og bæredygtigt brug af havene, søerne og marine ressourcer for bæredygtig udvikling.
 15. Livet på land. Beskyt, genskab og promovér bæredygtigt brug af jordiske økosystemer, bæredygtig håndering af skove, bekæmpelse af ørkenspredning, stoppe og omvende degradering af land og stoppe tab af biodiversitet.
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Promovér fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling, skabe adgang til retfærdighed for alle og bygge effektive, ansvarlige og inklusive institutioner på alle niveauer.
 17. Partnerskaber for målene. Styrke midlerne til implementering og revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling.

Hvad er bæredygtig udvikling?

Bæredygtig udvikling er det, der forbedrer levebetingelserne i nutiden, uden at kompromittere ressourcerne for fremtidige generationer. Uholdbar udvikling er, når vi bruger alle vores ressourcer nu og efterlader fremtidige generationer uden noget.

For at garantere bæredygtig udvikling, er vi alle nødt til at arbejde sammen for at få disse store ændringer til at ske. Uden samarbejde, vil vi aldrig blive et mere fair og lige samfund. Vi er også nødt til at handle positivt, der bidrager til bæredygtig udvikling, såsom at respektere andre og planeten.

UNESCO og målene for bæredygtig udvikling

UNESCO er De Forenede Nationers uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle organisation. Den bidrager til implementeringen af målene for bæredygtig udvikling i dens arbejde med uddannelse, naturvidenskab, socialvidenskab, kultur, kommunikation og information.

En sektor i UNESCO er dedikeret til uddannelsesmæssige problemstillinger. Når alt kommer til alt, er uddannelse en essentiel del af menneskelige rettigheder og grundlaget for at promovere en mere fredelig og bæredygtig verden.

UNESCO bidrager med et globalt og regionalt lederskab, styrker nationale uddannelsessystemer og responderer på de globale udfordringer i vores tid med uddannelse.

Hvad er De Forenede Nationer?

De Forenede Nationer er den største politiske, økonomiske og sociale organisation i historien. Den blev skabt i 1945, og næsten enhver nation i verden er medlem. I dag, er der 193 medlemsstater i FN.

FN står for at opretholde fred og sikkerhed i verden. Ligeledes, forsøger FN at hjælpe med at løse problemer, der påvirker alle, fremmer menneskerettigheder og bidrager med støtte til lande for at arbejde hen mod disse mål sammen.

FN's logo

Hvad er menneskerettigheder?

Menneskerettigheder er de medfødte rettigheder hos alle folk, uafhængigt af nationalitet, bopælsland, køn, oprindelsesland, etnicitet, farve, religion, sprog eller enhver anden betingelse.

Vi har alle de samme menneskelige rettigheder, uden undtagelser. Disse rettigheder er indbyrdes forbundede, indbyrdes afhængige og udelelige.

Den universelle bekendtgørelse om menneskerettigheder (Universal Declaration of Human Rights) var en vigtig milepæl i historien om kampen for menneskerettigheder.

Repræsentanter fra alle regioner i verden, fra forskellige kulturelle og lovmæssige baggrunde, hjalp med at skabe bekendtgørelsen. Den blev taget i brug af FN’s generalforsamling, og den etablerede de fundamentale menneskerettigheder, der bør blive beskyttet over hele verden. Den er blevet oversat til mere end 500 sprog.

Hvad er uddannelse for bæredygtig udvikling (ESD)?

Uddannelse for bæredygtig udvikling søger at maksimere folks potentiale for viden, kritisk tænkning og et globalt perspektiv. Det er baseret på hverdagsrealiteter og bekæmper situationer med ulighed, ved at fremme positiv, bæredygtig, social forandring. Tænk globalt, ager lokalt!

Denne uddannelse sammenbringer forskellige elementer, der udgør dens teoretiske grundlag: Social transformation, interkulturelle samfund, bæredygtige udviklingsmål, køn, retfærdighed, social retfærdighed, solidaritet, kvinders rettigheder osv.

Pointen med det hele er at forsøge at bevæge sig frem mod globale borgere, global retfærdighed og opnåelse af menneskerettigheder for alle.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.