Evidensbaserede terapiformer

Hvilke beviser er der for, at visse behandlinger virker? Hvordan forvaltes denne dokumentation? I denne artikel ser vi på, hvad der ligger bag de vigtigste terapeutiske strømninger, der i øjeblikket anvendes i konsultationer.
Evidensbaserede terapiformer

Sidste ændring: 02 august, 2022

Psykologien, som en videnskab, der søger at forstå og behandle menneskelig adfærd, er nødt til at basere sig på pålidelige videnskabelige data for at komme videre. Derfor har flere og flere fagfolk i de seneste år understreget vigtigheden af at anvende evidensbaserede terapiformer.

Disse former for psykoterapi understøttes af kontrollerede undersøgelser, der viser eller sætter spørgsmålstegn ved deres virkninger på den mentale sundhed. På trods af dette er det ikke alle specialister inden for mental sundhed, der anvender dem. Faktisk antyder nogle, at de er reduktionistiske.

På den anden side hævder andre kritikere, at deres resultater er baseret på forudindtagede data. I denne artikel vil vi undersøge disse former for psykoterapi, og hvor pålidelige de er.

Evidensbaserede terapiformer

Udtrykket, evidensbaserede terapiformer, opstod for at henvise til behandlinger, der viste sig at være effektive i kliniske forsøg. Det betyder, at det er muligt at gentage og teste deres virkninger ved hjælp af den videnskabelige metode. Med tiden begyndte begrebet at blive brugt inden for psykologi og psykoterapi.

Hans Eysenck, en anerkendt engelsk psykolog, offentliggjorde en artikel om evidensbaseret psykoterapi i 1994. I dette værk påpegede han, at mange behandlinger ikke var påvist at være mere effektive end den naturlige eftergivelse af symptomerne på en lidelse eller placebo. Derfor var det vigtigt at evaluere resultaterne af de forskellige tilgængelige behandlinger ved hjælp af mere stringente metoder.

Siden da har det været vigtigt for fagfolk inden for mental sundhed at gennemgå de beviser, der støtter eller miskrediterer en intervention. På denne måde kan de vælge de bedste alternativer og anvende dem i klinisk praksis.

Mand i terapi

Evidensbaserede terapiformer i henhold til American Psychological Association (APA)

APA foreslår en klassifikation, der omfatter mere end 80 forskellige typer psykoterapi. Klassifikationskriteriet er kvantiteten og kvaliteten af den evidens, der understøtter disse interventioner. Derfor er det muligt at finde evidensbaserede terapiformer, der er “stærke”, “svage” eller med “utilstrækkelig evidens”.

Det skal bemærkes, at alle behandlinger klassificeres efter, hvor effektive de er til bestemte tilstande. Det skyldes, at det ikke er muligt at anvende den samme behandling universelt for eksisterende patologier.

Nedenstående ser vi på nogle eksempler på evidensbaserede former for psykoterapi.

1. Adfærdsaktiveringsterapi (BA) mod depression

Adfærdsaktivering (BA) mod depression er baseret på den forudsætning, at denne lidelse genererer opgivelse af rutiner og isolation. Målet er at øge den hyppighed, hvormed klienten udfører handlinger, der har belønninger. Faktisk kan man sige, at deres adfærd “aktiveres”, så de undgår sløvhed, isolation og tab af glæde.

Simmonds-Buckley, Kellet og Waller (2019) har offentliggjort en gennemgang af effektiviteten af BA i grupper til behandling af depression. Adfærdsmæssigaktiveringsterapi har vist sig at have moderat til høj effekt på depressive symptomer hos voksne.

Yderligere forskning viste, at den også var effektiv til behandling af depression hos unge. Der ville dog være behov for flere undersøgelser, for at dette kunne være endegyldigt (Tindall et al., 2017).

2. Kognitiv adfærdsterapi mod depression

Blandt de evidensbaserede terapiformer er den kognitive adfærdsterapi en af de mest anbefalede. Behandlingerne inden for denne ramme er blandet med behaviorismens principper for at løse problemer i tanke og adfærd.

Santoft et al. (2019) offentliggjorde en gennemgang om effektiviteten af denne terapi ved depression i primærsektoren. Det viste sig at være en effektiv psykoterapimodel, der anbefales til klienter med moderat og let depression.

3. Dialektisk-adfærdsterapi til borderline personlighedsforstyrrelse (BPF)

Borderline personlighedsforstyrrelse er en tilstand, der medfører vanskeligheder med regulering og udtryk af følelser. Som følge heraf opstår forskellige adfærdsproblemer som f.eks. selvskade eller risikoadfærd med det formål at opnå lindring. Dialektisk adfærdsterapi er normalt den foretrukne behandling i disse tilfælde.

Der blev gennemført en undersøgelse for at evaluere effektiviteten af et fem ugers program med dialektisk adfærdsterapi hos patienter med BPF. Resultaterne viste, at behandlingen faktisk reducerer symptomerne. Jo mere patienterne forbedrer deres følelsesmæssige regulering, jo mere gavner det dem faktisk (Probst et al., 2019).

4. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) til kroniske smerter

Kroniske smerter er en kompleks lidelse, som i de fleste tilfælde ikke kan helbredes fuldstændigt. Når det er sagt, er det med evidensbaserede terapiformer muligt at regulere patienternes symptomer og forbedre deres livskvalitet. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er således en virkelig lovende behandling til smertelindring.

Med enkle ord foreslår ACT, at det ved at ændre patienternes forventninger til smertelindring er muligt at få smerten til at forårsage mindre lidelse. I forlængelse af disse retningslinjer foretog Feliu-Soler et al. (2018) en gennemgang af den tilgængelige evidens på dette område. De konkluderede, at beviserne er lovende, selv om der er behov for mere stringente undersøgelser.

Kvinde i terapi har gavn af evidensbaserede terapiformer

5. Biofeedback

Biofeedbackteknikker giver patienten data om deres kropsfunktioner, f.eks. muskelbevægelser. Man mener generelt, at det ikke er muligt at kontrollere disse typer reaktioner, men hvis man har oplysninger, er det lettere at gøre det.

En artikel beskrev detaljeret situationen med biofeedback i behandlingen af forskellige patologier. Det viste sig at være effektivt til behandling af flere problemer som f.eks. urininkontinens eller hovedpine. Det blev også fundet at være vellykket til behandling af tilstande, der involverer balance og afføringsinkontinens (Kondo et al., 2019).

Evidensbaserede terapiformer i dag

Som tidligere nævnt har evidensbaserede terapiformer en tendens til at blive betragtet som den gyldne standard inden for psykoterapi. Faktisk hævder mange eksperter, at den mest etiske praksis er at anvende interventioner, der tidligere har vist sig at være effektive. Dette gøres med henblik på at garantere, at behandlingerne er nyttige og bidrager til at forbedre patientens livskvalitet.

Nyere undersøgelser tyder imidlertid på, at evidensbaseret psykoterapi ikke er så robust, som det måske ser ud til. Sakaluk et al. (2019) gennemførte en metaundersøgelse af værdien af denne gruppe af terapiformer.

De konkluderede, at for de fleste af disse terapiformer var replikerbarheden og værdien af evidensen ret lav. Derfor anbefalede de at forbedre analyseprocesserne for kliniske forsøg.

Konklusionen er, at selv om konceptet om evidensbaserede terapiformer burde være standarden, er vi stadig langt fra at nå det. Der skal nemlig udvikles mere stringente evalueringsmetoder for at sikre kvaliteten af de fremlagte data.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Eysenck, H. J. (1994). The outcome problem in psychotherapy: What have we learned?. Behaviour Research and Therapy, 32(5), 477-495.
  • Feliu-Soler, A., Montesinos, F., Gutiérrez-Martínez, O., Scott, W., McCracken, L. M., & Luciano, J. V. (2018). Current status of acceptance and commitment therapy for chronic pain: a narrative review. Journal of pain research, 11, 2145.
  • Kondo, K., Noonan, K. M., Freeman, M., Ayers, C., Morasco, B. J., & Kansagara, D. (2019). Efficacy of biofeedback for medical conditions: an evidence map. Journal of general internal medicine, 34(12), 2883-2893.
  • Probst, T., O’ROURKE, T. E. R. E. S. A., Decker, V., KIEßLING, E. V. A., Meyer, S., Bofinger, C., … & Pieh, C. (2019). Effectiveness of a 5-week inpatient dialectical behavior therapy for borderline personality disorder. Journal of Psychiatric Practice®, 25(3), 192-198.
  • Sakaluk, J. K., Williams, A. J., Kilshaw, R. E., & Rhyner, K. T. (2019). Evaluating the evidential value of empirically supported psychological treatments (ESTs): A meta-scientific review. Journal of Abnormal Psychology, 128(6), 500.
  • Santoft, F., Axelsson, E., Öst, L. G., Hedman-Lagerlöf, M., Fust, J., & Hedman-Lagerlöf, E. (2019). Cognitive behaviour therapy for depression in primary care: systematic review and meta-analysis. Psychological medicine, 49(8), 1266-1274.
  • Simmonds-Buckley, M., Kellett, S., & Waller, G. (2019). Acceptability and efficacy of group behavioral activation for depression among adults: a meta-analysis. Behavior Therapy, 50(5), 864-885.
  • Tindall, L., Mikocka‐Walus, A., McMillan, D., Wright, B., Hewitt, C., & Gascoyne, S. (2017). Is behavioural activation effective in the treatment of depression in young people? A systematic review and meta‐analysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 90(4), 770-796.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.