Erich Fromm og hvad menneskeheden behøver

Erich Fromm havde et budskab, vi kan bruge i dag også.
Erich Fromm og hvad menneskeheden behøver
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Ifølge Erich Fromm så har menneskeheden brug for en større dosis ydmyghed og kærlighed. I et fattigt samfund som vores er selviskhed den fjende, der skal bekæmpes for at opnå lykke, harmoni og respekt.

Ifølge Erich Fromm har menneskeheden brug for en forandring. Det mest bemærkelsesværdige var, at Erich Fromm udfordrede Sigmund Freud. Konceptet for frihed blev omformuleret. Fromm arbejdede hårdt på at bevise noget, som kan ses i vores samfund nu: Menneskeheden er ved at miste sin glæde.

I hans bog, To Have or To Be?, delte Erich Fromm mange tidløse og forandrende tanker. Han havde opdaget noget interessant. At folk antog, at dem, der intet havde, ikke fandtes. Menneskeheden skal altid være hævet over sådanne jordnære idéer. Måden at berige dit liv på og fuldføre dig selv som en person handler om at være menneskelig.

Det er over 30 år siden, verden mistede Erich Fromm. Men hans tanker, idéer og eftermæle lever videre. Menneskeheden behøver en forandring.

Menneskeheden er nødt til at være i stand til at arbejde mod reel frihed. hvor folk holder op med at sammenligne dem selv med deres materielle ejendele og begynder at skønne på, hvem de er.

“Den vigtigste betingelse for at opnå kærlighed er at overkomme ens narcissisme. Orienteringen mod det narcissistiske er en af de erfaringer, der faktisk kun findes indeni en selv, mens fænomenet ude i verden ikke har nogen betydning i sig selv, men opleves kun ud fra deres synspunkt for at være nyttig eller farlig for en.”

-Erich Fromm-

Narcissus ser sit eget spejlbillede

Hvad menneskeheden behøver ifølge Erich Fromm

Ifølge Erich Fromm har mennesker brug for flere ting. For at forstå hans tilgang og perspektiv skal du huske, at denne filosofi hos ham er forankret i radikal humanisme. Hvad betyder det så? At denne psykolog forsøgte at give folk deres frihed tilbage.

Alle bærer på et åg. Den nuværende industrielle, sociale og politiske struktur sætter folk i deres egne små fængsler. Det gør det svært for dem at komme ud af deres skal. De mister deres evne til at vælge og til at tænke. Nogle mister deres frie vilje.

Du kan begrænse din lykke på mange måder. Du gør det, når du vælger konflikt og vold frem for fred. Ved at lade dine instinkter regere over følelser og fornuft. Vigtigst af alt hvis du nægter dig selv den kærlighed, som du har fortjent.

I hans bog, The Anatomy of Human Destructiveness (Anatomien ved den meneskelige destruktive), udtrykker Fromm sine bekymringer om menneskehedens tilstand for tiden. Han mener, at det er nødvendigt at skabe en ny mental ramme, nye mulige omgivelser for autentisk refleksion og skabe forandringer.

Lad os se på, hvorfor menneskene behøver at investere i deres velvære og frihed.

kvinde sladrer, selvom Erich Fromm siger, menneskeheden mangler solidaritet

Vær mere spontan, ifølge Erich Fromm

Escape from Freedom (1941) (Flugten fra friheden) kommer Fromm ind på noget interessant og inspirerende. Ifølge ham lægger folk for meget vægt på den rationelle tænkning. Men mennesket er en perfekt kombination af følelser og årsager, mellem følelse og selvkontrol.

Når det så kommer til at udtrykke sin sande personlighed, er der brug for, at du er mere spontan. Det er sådan, du bryder ud i friheden. Lad det indre i dig løbe frit, så du ikke er bundet af samfundets restriktioner.

“Kreativitet kræver modet til at give slip på visse sædvaner.”

-Erich Fromm-

Mere solidaritet, ifølge Erich Fromm

I hans bog, To Have or To Be?, delte Fromm nogle af sine idéer om det, der ifølge ham, er nøglen til at holde menneskeheden flydende. Han havde ikke bare oplevet Anden Verdenskrig, men også Den Kolde Krig og våbenkapløbet, der skabte så meget angst i verden.

Nu er tiden en anden, men essensen er stadig den samme. Hans forslag i To Have or To Be? er stadig ligeså brugbare, som de er inspirerende.

  • Vær mere støttende overfor hinanden. Elsk og respekter livet i alle dets afskygninger.
  • Glæde handler også om at give, ikke kun om at modtage. Glæde ved at dele og ikke bare have og besidde ting.
  • Vær ikke grådig og bedragerisk.
kvinde ser på et ur

Overvind din egen ondartede narcissisme

Det, som menneskeheden har brug for, ifølge Erich Fromm, er at overvinde ens egen narcissisme. Det er et gennemgående tema i hans værker. Det er så meget, at han skabte et nyt udtryk, der er værd at huske: Ondartet narcissisme. For ham var denne konstante jagt på selvtilfredshed og egoisme roden til alt ondt.

Mennesket er nødt til at hylde det beskedne, gensidig respekt og sig selv, men på en mere sund, hengivende og harmonisk måde. Narcissisme er den værste af alle onder. Noget, som du for enhver pris skal undgå. Du behøver ikke beskytte uvidenhed og indforståethed.

Kort fortalt så er Erich Fromms værker stadig relevante og valide. At gå tilbage til dem er en invitation til at reflektere over livet og de ting, som menneskeheden behøver at arbejde med.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Fromm, Erich (1992) Del tener al ser. Barcelona. Paidos.
  • Fromm, Erich. (2007) El humanismo como utopía real,  la fe en el hombre. Buenos Aires. Paidos.
  • Fromm, Erich. (2002) Anatomía de la destructividad humana. Buenos Aires. Paidos.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.