Ekstreme situationer fremmer menneskets potentiale

Ekstreme situationer er med til at manifestere det menneskelige potentiale. Mennesker er i stand til at overkomme ekstreme situationer, uden at de vidste, at de var i stand til det.
Ekstreme situationer fremmer menneskets potentiale

Sidste ændring: 23 december, 2018

Er der noget mere bevægende og fascinerende end at se det menneske potentiale i handling i ekstreme situationer? Måske, men når mennesker formår at handle uselvisk i ekstreme situationer, bliver vi dybt rørte. Altså i situationer hvor frygt, fare og usikkerhed er dominerende.

Karl Jaspers (1883-1969), en tyks psykiater og filosof, forklarede om ekstreme situationer, som han kaldte ”Grenzsitutationen”. Han definerede disse situationer som værende en situation, hvor et meget spændende paradoks opstår.

Situationerne virker som labyrinter uden en vej ud, men på samme tid indeholder de en mulighed for at blive ”besejret”.

Det er nogle modstridende situationer, som livet overrasker os med. Vigtige øjeblikke hvor vi virkelig kan se meningen med vores liv, set bortfra frygten ved usikkerheden. De giver mening til vores eksistens.

Det menneskelige potentiale ligger gemt i ekstreme situationer

Det er i ekstreme situationer, at mennesker får muligheden for at se dem selv uden maske på. I disse situationer er overlevelse nøglen – målet er at finde en vej ud af labyrinten.

Det er her, at mennesket er i stand til at udtrykke det bedste af dem selv. Vi er i stand til at samarbejde med andre mennesker, som står i den samme situation som os. Det er ofte her, at menneskets potentiale blomstrer.

Mennesker, som sætter deres eget liv på spil for at redde andre. Mennesker, som går sammen om at redde folk fra en naturkatastrofe. Dem, som tager til konflikt-og krigsområder for at hjælpe, hvem end der har brug for det. Mennesker, som mobiliserer andre mennesker for at beskytte de svage, uden nogen gemt dagsorden.

Hænder mødes over bordet

Vi finder mening i livet, når vi er i kontakt med vores bedste sider

Der er mange eksempler, der viser muligheden for at få det bedste ud af sig selv, når man befinder sig i ekstreme situationer. De beviser, at noget positivt kan blive bygget ovenpå mørke og ruiner. De ønsker at være brugbare for andre mennesker.

Viktor Frankl snakkede om at finde mening i ens liv gennem udfordrende situationer. Carl Rogers snakkede også menneskets potentiale. Begge stolte fuldt og fast på potentialet, som ligger dybt i mennesket. De snakker om vores mulighed for at gøre vores eksistens mere fuldendt, autentisk og fyldestgørende.

Mennesker blomstrer efter ekstreme situationer

Det er fantastisk og opildende at se mennesker, der blomstrer under ekstreme omstændigheder, selv efter at de er kommet til skade. Det er fantastisk, hvordan de lærer, hvad de ønsker af deres liv og hvad de godt kan undvære. Hvordan de til sidst indser, hvad de er i stand til, og opdager deres sande jeg.

Det er som om, at de finder et rent og unikt potentiale, som normalt er gemt væk, efter at livet har givet dem en kæmpe udfordring. Efter at de har opdaget dette potentiale, vælger de at leve resten af deres liv i søgen efter dette potentiale. De viser og deler deres oprigtige og smukke essens med verdenen.

Kan du komme i tanke om nogle mennesker, hvis genfødsel du var vidne til? Nogle der genopbyggede dem selv efter en ekstrem oplevelse? En form for ubeskrivelig fredfyldthed opstår i disse mennesker. Det er en fredfyldthed, der giver næring til deres nutid og giver den mening. Det gode er, at den person også kommer til at være os.

Blå rose symboliserer blomstring ved ekstreme situationer

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.