Find ud af, om eksamener evaluerer eleverne korrekt

Med alle de problemer, der følger med en traditionel evaluering, er det tid til at søge efter alternativer. Der er grundlæggende tre søjler, som du bør bruge som grundlag for en ideel evaluering.
Find ud af, om eksamener evaluerer eleverne korrekt

Sidste ændring: 10 september, 2019

Nu til dags, er den mest almindelige måde, vi evaluerer vores elever på, gennem meget frygtede eksamener. Vi taler om tests, hvor eleverne skal svare på spørgsmål om emnet. Men er den bedste løsning, at eksamener evaluerer en elevs viden? Er der andre muligheder?

Før vi kommer ind på fordele og ulemper ved eksamener og andre muligheder, er det værd at forklare, hvad evalueringen er og hvad de er til for. Hvis du spørger en tilfældig person på gaden, hvad en elevevaluering er, vil de nok give dig et indirekte svar. De vil muligvis sige, at de er til for, at se om de studerende har den viden, de skal have.

Hvis de har det, så består de. Hvis de ikke har det, dumper de. Men sandheden er, at det mønster, vi netop nævnte, er langt fra det, der foregår lige nu. Og det betyder, at det mål, som skolesystemerne har til eksamener, også er langt fra, hvad det burde være.

Blyant udfylder et eksamspapir

Indledning

En god evaluering, når det kommer til uddannelse, fokuserer på at identificere den nuværende viden og evner, en studerende har. Hvorfor? For at finde ud af, hvilken fase af læring de er i.

Og hvad er meningen med det? Det er en meget enkel ting, som mange lærere har en tendens til at glemme. Meningen er at vurdere, om det undervisningssystem, de bruger, fungerer for den enkelte student.

Det betyder, at den studerendes karakter ikke kun er en “kvantificering” af deres viden om kursusmaterialet. Det skal også give dig en fornemmelse af, om den overordnede plan, du benytter til at hjælpe dine elever med at få den viden, du giver dem, rent faktisk virker.

Derfor kan en evaluering være et effektivt værktøj til dine elevernes læringsprocesser, hvis du bruger den rigtig. Men at se evalueringer kun som en måde at udvælge eller klassificere elever på, er et meget kedeligt perspektiv, der også overseer pointen.

Hvis dit mål med uddannelse er at få eleverne til at vokse, så kan du ikke fortsætte med at bruge evalueringer til noget, som de ikke er brugbare til.

Hvad er problemerne med, at traditionelle eksamener evaluerer elever?

Hvis du tænker på evalueringer som et redskab til at guide dine elever og tilpasse dine undervisningsmetoder, kan du se problemerne med traditionelle eksamener. Her er deres svagheder:

  • De vurderer kun eleven. Den eneste, der bliver tester, er den studerende. Der er ingen vurdering af, om læreren eller uddannelsesmiljøet gør tingene rigtigt. Der er endda mange lærere, der bruger eksamener til at få alle til at dumpe, eller som gør eksamenerne umulige at bestå.
  • Kun læreren vurderer. Den studerende er under nåden af én lærers standarder. Der er ingen andre standarder undtagen lærerens.
  • Kun resultaterne betyder noget. Traditionelle eksamener kan fortælle dig noget om en elevs nuværende niveau af viden, men ikke om processen. Det gør ingen forskel, om de rent faktisk har en dyb forståelse af begreberne, eller hvis de lige har husket dem aftenen før. Resultaterne bliver muligvis de samme.
  • De vurderer kun viden. Der er ikke tænkt på den studerendes situation eller deres personlige styrker og svagheder. Du kan ikke lede en studerendes læring, hvis du ikke ved, hvad deres evner er.
  • Det er kun en kvantitativ evaluering. I sidste ende koger traditionelle eksamener alt ned til én karakter. Denne karakter skal svare til mængden af kursusmateriale eller færdigheder, som eleven har været i stand til at bevare.
  • De fremmer en konkurrencepræget stemning i stedet for samarbejde. Udvælgelse af eleverne med de bedste eller værste karakterer giver et konkurrencepræget miljø. Det er en konkurrence, som systemet selv indirekte har skabt. Og det meste af tiden sker der det, at eleverne fokuserer mere på at få gode karakterer end at lære mest muligt.
Lærer retter eksamener

Alternativer til, at eksamener evaluerer elever

Med alle de problemer, der følger med en traditionel evaluering, er det tid til at søge efter alternativer. Der er grundlæggende tre søjler, som du bør bruge som grundlag for en ideel evaluering. (a) Evaluering af kompetence, (b) porteføljesystemer, og (c) brug af IKT.

Evaluering af kompetence

Udgangspunktet for hvert emne er, at de studerende lærer et bestemt sæt viden. Men også for at de lærer et bestemt sæt færdigheder. For eksempel kan et af målene med matematik være at få eleverne til at kende og huske visse formler og processer, men det er endnu vigtigere, at de forstår disse ting og lærer at bruge dem til at løse problemer.

Evalueringen skal identificere, hvilke områder af viden den studerende har mestret og hvilke de ikke har. Når du har fundet ud af det, kan du rette deres læring for at skærpe den viden, de allerede har, og hjælpe dem med at indhente den viden, de ikke gør.

Den eneste måde, at dette kan fungere på, er ved, at forløbet bliver velplanlagt med en fleksibel undervisningsstil, der er så individualiseret som muligt.

Porteføljesystemer

Evaluering af kompetence fortæller dig, hvad du skal evaluere, men du skal stadig vide hvordan. Porteføljesystemer er en måde, hvorpå man individuelt kan evaluere eleverne og fokusere på deres udvikling. Men hvad er et porteføljesystem?

Psykolog, Bertie Kingore, definerer porteføljer som dette: “Systematiske samlinger af elevarbejde udvalgt til at give information om elevernes holdninger og motivation, udviklingsniveau og vækst over tid.”

Det vil sige, at porteføljerne blot er “mapper”, hvor den studerende kommer alt det arbejde i, som de har lavet i det pågældende emne, og læreren gennemgår det så regelmæssigt for at se, hvordan den studerende udvikler sig.

Dette hjælper lærerne med at få en bedre forståelse for hver elevs læring og forme deres lektioner omkring det. Og det er selvfølgelig også nyttigt, når det kommer til at se, om den studerende har udviklet den viden og de færdigheder, de skal.

Problemet med disse porteføljer er, hvor kompliceret det er at gennemgå dem på grund af hvor meget information, de indeholder. I næste afsnit snakker vi om en mulig løsning af dette.

Hånd peger på et ikon

Brug af IKT (informations- og kommunikationsteknologi)

Computere, internettet og andre kommunikationssystemer (ikt) kan være meget nyttige til at forbedre dine evalueringer. IKT kan hjælpe dig med at løse problemet med at gennemgå porteføljerne.

Faktisk er der et online-program, der gennemgår de oplysninger, elever og lærere kommer i de forskellige elektroniske porteføljer. Således, lettere evalueringer.

Før vi runder af, vil vi give dig noget at reflektere over. I betragtning af alle svaghederne i de traditionelle eksamener og eksistensen af gode alternativer, hvorfor er det, at eksamener evaluerer elever som  standardmetode?


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.