Dissociativ identitetsforstyrrelse (multipel personlighedsforstyrrelse)

Dissociativ identitetsforstyrrelse (multipel personlighedsforstyrrelse)
Francisco Pérez

Skrevet og kontrolleret af psykolog Francisco Pérez.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Psykologer karakteriserer dissociativ identitetsforstyrrelse som en afbrydelse og/eller ophørelse af den normale integration af samvittighed, hukommelse, identitet, følelser, opfattelse, fysiske identitet, motoriske evner og adfærd. Dissociative symptomer kan potentielt påvirke alle områder af den psykologiske funktion.

Dissociative lidelser sker ofte efter en slags traumatisk hændelse. Nærheden til traumet påvirker mange af symptomerne. Generelt definerer forskere psykiske traumer eller psykologiske traumer som en begivenhed, der truer et menneskes liv eller velvære på et dybt niveau. De klassificerer også virkningerne af arrangementet på den mentale struktur eller følelseslivet af offeret som traume.

Typer af dissociative lidelser

Ifølge den seneste opdatering af Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) klassificeres dissociative lidelser på følgende måde:

 • Dissociativ identitetsforstyrrelse (multipel personlighedsforstyrrelse)
 • Dissociativ amnesi
 • Depersonalisering/derealisering
 • Anden specificeret dissociativ lidelse
 • Uspecificeret dissociativ lidelse

I denne artikel vil vi fokusere på multipel personlighedsforstyrrelse.

Kvinde med dissociativ identitetsforstyrrelse

Dissociativ identitetsforstyrrelse (multipel personlighedsforstyrrelse)
– Hvad er dissociativ identitetsforstyrrelse?

Forskere definerer dissociativ identitetsforstyrrelse om tilstedeværelsen af ​​to eller flere forskellige personligheder eller oplevelsen af ​​at være besat. Det er mere almindeligt kendt som “multipel personlighedsforstyrrelse.”

De fleste mennesker kender dissociativ identitetsforstyrrelse som multipel personlighedsforstyrrelse.

Mange film handler om denne lidelse i varierende grad af nøjagtighed. “Evas Tre Ansigter,” “Fight Club” og “Jeg, Mig & Irene” handler om multipel personlighedsforstyrrelse (MP). I alle tre film har hovedpersonerne forskellige personligheder. Disse personligheder kommer frem på forskellige måder. Det er, som om flere personer sameksisterer i en enkelt person.

“Charlie er skizofren.

-Jeg ved det ikke. Vi blander os ikke i hinandens sager. “

-Dialog fra filmen Jeg, Mig & Irene.

Hvorvidt disse personligheder viser sig selv afhænger af forskellige faktorer. Psykologisk motivation, stressniveau, kultur, interne konflikter og følelsesmæssig tolerance spiller altsammen en rolle. Når en person med MP er under længerevarende og alvorlige perioder med psykosocialt pres, kan patienten have vedvarende perioder med identitetsafbrydelse. Udtryk af alternative identiteter er ret indlysende, men de sker ikke altid.

I tilfælde af en patient, der ikke direkte udviser symptomer på en alternativ personlighed, identificeres lidelsen med to grupper af symptomer:

 • Pludselige ændringer eller ophørelse af jeg’et
 • Tilbagevendende dissociativ amnesi
Jeg, mig og Irene er eksempel på person med dissociativ identitetsforstyrrelse

Den observerede og besatte observatør

Personer med MP taler om følelsen af ​​pludselig at blive depersonaliserede observatører af deres egen tale og handlinger. De kan også føle sig magtesløse i at stoppe sig selv (følelse af jeg’et).

De rapporterer også, at de hører stemmer. Det kan være et barns stemme, gråd, åndelige væseners stemmer osv. I nogle tilfælde er der flere stemmer. De er foruroligende og uafhængige af individets tanker. Patienten har heller ingen kontrol over dem.

Folk med MP hører nogle gange stemmer, som ingen andre kan høre.

Stærke følelser, impulser eller tale kommer nogle gange pludselig ud. Mennesker med MP kan ikke kontrollere disse impulser, og de føler ikke et personligt tilhørsforhold (følelse af jeg’et). Patienter rapporterer, at disse følelser er forstyrrende.

Attituder, perspektiver og personlige præferencer (mad, aktiviteter, tøj osv.) kan ændre sig pludseligt og derefter skifte tilbage. Patienterne kan også føle, at deres kroppe har ændret sig. Eksempler på dette kan være at føle sig som et lille barn, en meget muskuløs person, en gammel kvinde osv.

Selvom de fleste af disse symptomer er subjektive, kan familie, venner og læger observere mange af de pludselige afbrydelser. Anfaldene er åbenlyse, især i nogle ikke-vestlige sammenhænge.

Dissociativ amnesi – når noget udover hukommelsen fejler

Dissociativ amnesi er hukommelsestab forårsaget af en traumatisk eller stressende begivenhed. Det giver manglende evne til at huske vigtige personlige oplysninger. Folk har huller i deres hukommelse, der kan spænde over minutter eller endda årtier i deres liv.

Dissociativ amnesi hos mennesker med MP manifesterer sig på tre primære måder:

 • Som huller i langtidshukommelsen af vigtige personlige begivenheder (perioder af barndommen og ungdommen, ægteskaber, fødsler osv.)
 • Huller i korttidshukommelsen (hvad der skete i dag, hvordan man bruger en computer, læser, kører osv.)
 • At finde bevis på daglige handlinger og opgaver, som man ikke kan huske at have gjort. For eksempel at finde uforklarlige objekter i indkøbsposer, uforklarlige skader osv.)

Dissociativ fugue – ture, man ikke kan huske

Dissociativ fugue er ture langt hjemmefra eller fra arbejdspladsen med manglende evne til at huske fortiden og forvirring om tidligere identitet. Folk med MP oplever disse fuguer ganske ofte. De rapporterer, at de pludselig befinder sig på stranden, på arbejdet, på en natklub osv. uden at huske, hvordan de kom derhen.

Besat af en “ånd”

Når en person med MP oplever besiddelse, er identiteten sædvanligvis en “ånd” (et overnaturligt væsen) eller en ukendt person, der tager kontrol. Personen med MP begynder at tale eller handle meget anderledes end normalt.

Jeg føler ikke længere, at jeg er mig selv. Jeg har ingen følelser, men jeg føler mig så vred, at jeg kunne dræbe. Nogle gange føler jeg, at jeg er to mennesker med forskellige drivkrafter; fornuft og følelser.”

Person med MP

For eksempel kan personens adfærd få det til at virke, som om “spøgelset”af en pige, der begik selvmord for mange år siden i deres samfund, har indtaget hans eller hendes personlighed. En dæmon eller et guddommeligt væsen kan også have overtaget.

Besat pige lider af dissociativ identitetsforstyrrelse

Dette forårsager en alvorlig forværrelse af lidelsen og kan kræve, at individet eller et familiemedlem straffes for tidligere begivenheder. Nogle ganger følger flere diskrete perioder med identitetsændringer i kølvandet på sådanne episoder. Ikke desto mindre er flertallet af “besættelser” i verden normale. Generelt er de en del af en spirituel praksis og betyder ikke, at personen har MP.

De identiteter, der dukker op hos nogen med MP, kommer frem mere end én gang. Desuden ønsker individet ikke deres tilstedeværelse. De er ufrivillige og forårsager betydelig klinisk skade og forværrelse. De er heller ikke en del af en bredt accepteret kulturel eller religiøs praksis.

Kendetegn forbundet med dissociativ identitetsforstyrrelse

Personer med MP har typisk problemer med depression, angst, stofmisbrug, selvskade og ikke-epileptiske anfald. De forsøger ofte at skjule symptomerne. De er også ofte uvidende om episoderne, hukommelsestab, osv.

Mange af disse individer rapporterer om dissociative flashbacks. Under disse episoder genlever de meget autentisk en tidligere begivenhed, som om det skete lige nu. De er også nogle gange blevet udsat for forskellige typer mishandling i barndommen og i voksenalderen. Selvskade og selvmordtanker og adfærd er almindeligt.

Selvskade og selvmordsadfærd er almindeligt hos personer med dissociativ identitetsforstyrrelse.

Disse mennesker er mere tilbøjelige til at lide af dissociation. Udtrykket dissociation beskriver en lang række oplevelser, der kan gå fra en mild afstandstagen fra omgivelserne til alvorlig fysisk og følelsesmæssig afstand.

Det vigtigste kendetegn på alle dissociative fænomener er en afstandstagen fra virkeligheden. Dette er forskelligt fra et tab af virkelighedssans, hvilket er det, der sker i en psykose.

Dreng ser skygge, da han lider af dissociativ identitetsforstyrrelse

Hvordan udvikler man dissociativ identitetsforstyrrelse?

Begyndelsen på ​​MP er forbundet med overvældende oplevelser, traumatiske hændelser og/eller misbrug i barndommen. Lidelsen kan optræde i alle aldersgrupper.

Pludselige identitetsændringer under ungdomsårene kan simpelthen være en teenagekrise eller den begyndende fase af ​​en psykisk lidelse. Ældre mennesker kan lide af aldersbetingede humørforstyrrelser, OCD, paranoia, osv. I en høj alder begynder minderne gradvist at invadere individets bevidsthed.

Begyndelsen på ​dissociativ identitetsforstyrrelse er forbundet med overvældende oplevelser, traumatiske hændelser og/eller misbrug i barndommen. Lidelsen kan optræde i alle aldersgrupper.

Følgende faktorer kan udløse psykologisk forringelse og identitetsændringer:

 • Undertrykkelse af en traumatisk hændelse
 • Individet har børn, der er i samme alder, som de var, da de var ofre for misbrug eller andre traumer.
 • Der er en tidligere historie af traumatiske oplevelser. Dette omfatter tilsyneladende “ligegyldige” ting som en motorcykelulykke.
 • Individets mishandler (eller mishandlere) dør eller lider af en dødelig sygdom.

Hvilke risikofaktorer er der for udvikling af MP?

Psykologer forbinder fysisk og seksuelt misbrug med en højere risiko for udvikling af MP. De har også beskrevet andre typer af traumatiske oplevelser. Disse omfatter medicinske og kirurgiske indgreb i barndommen, krig, børneprostitution og terrorisme.

Stammefolk danser

Kultur og dissociativ lidelse

I lande, hvor “besættelse” er normalt (landområder i udviklingslande eller blandt visse religiøse grupper), kan fragmenterede identiteter tage form af besættende ånder, guddommeligheder, dæmoner, dyr eller mytologiske karakterer.

Ikke desto mindre skal vi huske på, at der findes visse typer besættelse, der ikke har noget at gøre med dissociativ identitetsforstyrrelse. Med MP skal besættelsen være ufrivillig, stressende og ukontrollabel. Derudover sker det på et tidspunkt og et sted, der krænker de kulturelle og religiøse normer.

Fragmenterede identiteter kan tage form af besættende ånder, guddommeligheder, dæmoner, dyr eller mytologiske karakterer.

Er der forskel mellem mænd og kvinder?

Kvinder med dissociativ identitetsforstyrrelse er mere almindeligt hos voksne individer.

Voksne mænd med MP benægter nogle gange deres symptomer og traumatiske historie. Kvinder udviser mere ofte akutte dissociative tilstande. Mænd har en tendens til at udvise mere kriminel og voldelig adfærd end kvinder. Blandt mænd er de mest almindelige udløsere af akutte dissociative tilstande krig, fængsel, og fysisk eller seksuel aggression.

Hvad er selvmordsrisikoen for personer med dissociativ identitetsforstyrrelse?

Mere end 70% af patienter med MP har forsøgt at begå selvmord. De forsøger ofte mere end én gang og plejer at udføre selvskadende adfærd.

Grædende kvinde lider af dissociativ identitetsforstyrrelse

Konsekvenserne af at lide af dissociativ identitetsforstyrrelse

Forværrelsen af lidelsen varierer i høj grad fra patient til patient. Nogle udviser tilsyneladende minimal forværrelse, mens andre falder meget dybt. Personer med denne lidelse forsøger at minimere virkningen af ​​dissociative og posttraumatiske symptomer. Symptomerne kan have en negativ påvirkning af deres ægteskab, deres familiedynamik og børneopdragelse. Faktisk påvirker lidelsen typisk disse aspekter af deres liv mere, end det påvirker deres professionelle arbejdsliv.

Med den rette behandling udviser mange patienter en markant forbedring i deres personlige og faglige liv. Men nogle fortsætter med at opleve negative effekter på deres normale aktiviteter.

I sidstnævnte tilfælde reagerer de meget langsomt på behandlingen. Forbedring og reduktion af tolerancen over for dissociative og posttraumatiske symptomer sker gradvist. Behandling kan på lang sigt langsomt øge deres evne til at håndtere disse symptomer. Det hjælper også til at mindske behovet for mere restriktiv pleje som indespærring.

Nogle berømte tilfælde af dissociative identitetsforstyrrelse eller multipel personlighedsforstyrrelse

-Herschel Walker

Herschel Walker var en professionel amerikansk fodboldspiller og ekspert i kampsport. Han var også ejeren af ​​et madvarefirma. Ved første øjekast virkede han som en meget normal, vellykket person. I virkeligheden kæmpede han med en meget vanskelig lidelse.

Walker havde dissociativ identitetsforstyrrelse

Lægerne diagnosticerede ham med dissociativ identitetsforstyrrelse efter, at han havde trukket sig tilbage fra sportens verden. Som barn mobbede hans klassekammerater ham ofte på grund af hans vægt og hans stammen. Men Herschel kæmpede videre, indtil han var i stand til at overhale alle, både akademisk og atletisk.

Herskel skabte en anden person inde i sig selv. Denne person gav aldrig op, han var næsten overmenneskelig, og han lod denne person overtage ham helt.

Louis Vivet

Louis Vivet var en af de første mennesker, der blev diagnosticeret med dissociativ identitetsforstyrrelse. Han blev født den 12. februar, 1863. Hans mor, en prostitueret, ignorerede ham næsten hele hans barndom. Derfor begik han sin første forbrydelse i den spæde alder af otte år. Politiet anholdt Vivet mange gange. Han levede på en anstalt, indtil han fyldte 18 år.

Louis Vivet var første person med dissociativ identitetsforstyrrelse

Han begyndte at vise tegn på lidelsen, da han var 17. Hans forskellige personligheder kom frem, da han begyndte at arbejde på en vingård. En slange viklede sig om Louis’ hånd, og selvom den ikke bed ham, blev han traumatiseret. Han begyndte at få anfald og blev lammet fra taljen og nedefter.

Hans symptomer var ikke fysiske, de var psykosomatiske. Han blev sendt til en psykiater til behandling, men hans lidelse blev endnu mere kompliceret. Derefter blev han en helt ny person med en helt anden personlighed. Han genkendte ikke nogen, der før var tæt på ham.

Mellem 1880 og 1881 blev han overført sendt til sindssygehospitaler for at blive behandlet med teknikker som hypnose og metalterapi. Senere var en læge i stand til at diagnosticere ham korrekt og opdagede, at han havde ti forskellige personligheder. Hver personlighed havde sine egne træk og historier. Interessant nok inspirerede Vivets liv Robert Louis Stevensons roman, Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Referencer:

American Psychiatry Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2014.

GONZALEZ VÁZQUEZ, ANA ISABEL y MOSQUERA BARRAL, DOLORES. Trastorno De Identidad Disociativo o Personalidad Múltiple.Madrid. Editorial Síntesis.

KAPLAN, H. I., SADOCK, B. J. Sinopsis de psiquiatría. 8ª edición. Madrid: Panamericana – Williams &Wilkins, 1999.

Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • American Psychiatry Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2014.
 • GONZALEZ VÁZQUEZ, ANA ISABEL y MOSQUERA BARRAL, DOLORES. Trastorno De Identidad Disociativo o Personalidad Múltiple. Madrid. Editorial Síntesis.

 • KAPLAN, H. I., SADOCK, B. J. Sinopsis de psiquiatría. 8ª edición. Madrid: Panamericana – Williams &Wilkins, 1999.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.