Cyklotymi: Symptomer, årsager og behandling

Denne lidelse er tit svær at have med at gøre, og den er temmelig kronisk. Derudover har patienter med cyklotymi 15-50% risiko for senere at udvikle bipolar I eller bipolar II lidelse. 
Cyklotymi: Symptomer, årsager og behandling
Francisco Pérez

Skrevet og kontrolleret af psykolog Francisco Pérez.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Det, der definerer cyklotymi (også kaldet cyklotymisk temperament) er kroniske humørsvingninger eller -ændringer. Man kunne kalde det en lillebror til bipolar sindslidelse.

For mennesker med cyklotymi består humørsvingningerne af adskillige, skarpt adskilte perioder med hypomaniske og depressive symptomer. Men et afgørende aspekt er, at de hypomaniske symptomer ikke forekommer ofte nok, og ikke er alvorlige og langvarige nok til at udgøre en manisk tilstand.

Det samme gælder de depressive symptomer. De er heller ikke talrige, alvorlige, dybe eller langvarige nok til at udgøre en stærk depressiv tilstand. Ellers ville der være tale om en bipolar lidelse. De ensartede, men mindre slemme symptomer er grunden til, at cyklotymi somme tider kaldes lillebror til bipolar sindslidelse.

Hypomaniske og depressive symptomer

Hypomani er en tilstand, der ligner mani, men er mindre intens. Hypomani er en psykiatrisk tilstand med forbigående symptomer med irritabilitet eller spænding. Det bliver ofte beskrevet som en mindre intens eller “ufuldstænding” form for mani.

Kvinde oplever cyklotymi

Hypomaniske symptomer består af et højt humør, der varer flere dage. De inkluderer også ophidselse, forkortet søvntid, hyperaktivitet og overdreven selvtillid. Alt dette ligger et godt stykke fra personens tidligere følelsesmæssige tilstand. Modsat mani, kræver hypomani almindeligvis ikke hospitalsindlæggelse.

Med hensyn til cyklotymiens depressive symptomer, ligner de som regel dem, man finder hos alle deprimerede. Dog er disse symptomer normalt ikke så fremtrædende eller intense som ved en stærk depressiv tilstand.

Symptomer på cyklotymi eller cyklotymisk temperament

Først skal symptomerne være vedvarende de første to år af lidelsen. Det vil sige, være til stede de fleste dage. For børn og unge mennesker skal de være vedvarende i 1 år i stedet for 2.

Dernæst må patienten ikke være symptomfri i mere end 2 måneder. Symptomfri perioder på mere end 2 måneder betyder, at personen ikke har cyklotymi. De skal heller ikke passe til kriterierne for stærk depression, mani eller hypomani.

Det er heller ikke cyklotymi, hvis mønsteret i humørsvingningerne bedre kan forklares med skizoaffektiv lidelse, skizofreni, en skizofren tilstand, vrangforestillinger, nogen lidelse indenfor skizofreni-spektret eller anden psykotisk lidelse. Helt grundlæggende må det ikke passe med kriterierne for nogen anden psykisk lidelse.

Samtidig er det vigtigt ikke at forveksle cyklotymi med et ændret stemningsleje forårsaget af et psykoaktivt stof eller andre sundhedsmæssige problemer. Dette er også vigtigt for at få en korrekt diagnose, da nogle stoffer (narkotika eller medicin) kan fremkalde lignende symptomer.

Som ved de fleste psykologiske tilstande, skal patient have klinisk afgørende humørændringer eller svækkelse, for at man kan stille diagnosen cyklotymi. Humørændringerne kan påvirke eller hæmme patientens sociale liv, arbejde eller andre vigtige ting i deres dagligdag.

Diagnosekriterier for cyklotymi

Ifølge DSM-5 (som er en manual til statistik for og diagnosticering af mentale lidelser) skal følgende kriterier være opfyldt for en diagnosticering af cyklotymi:

  • Perioder med hypomaniske symptomer, som ikke opfylder kriterierne for en hypomanisk tilstand, og flere perioder med depressive symptomer, som ikke opfylder kriterierne for en stærk depression, gennem mindst 2 år. 1 år for børn og unge.
  • Gennem den ovennævnte 2-års periode, skal de hypomaniske og depressive symptomer være tilstede mere end halvdelen af tiden, og i mindst 6 måneder i træk.
  • Symptomerne har aldrig opfyldt kriterierne for en stærk depressiv tilstand eller en manisk eller hypomanisk tilstand.
  • Symptomerne kan ikke bedre forklares med skizoaffektiv lidelse, skizofreni, en skizofren tilstand, vrangforestillinger eller nogen lidelse i skizofreni-spektret eller anden psykotisk lidelse.
  • Symptomerne kan ikke skyldes den psykologiske effekt af et stof (fx narkotika eller medicin), eller andre sundhedsmæssig problemer (fx hyperthyroidisme).
Kvinde oplever cyklotymi

Denne lidelse er tit svær at have med at gøre, og den er temmelig kronisk. Derudover har patienter med cyklotymi 15-50% risiko for senere at udvikle bipolar I eller bipolar II lidelse. 

Som vi har set, er cyklotymi, eller cyklotymisk temperament, forbundet med bipolar sindslidelse. Den helt store forskel er, at hverken de hypomaniske symptomer eller de depressive symptomer opfylder kriterierne for en manisk eller stærk depressiv tilstand.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.