7 af de bedste citater af Karl Popper

Karl Popper havde en af de højeste dyder som tænker, nemlig, hans intellektuelle ærlighed. Han viste et oprigtigt ønske om at fremtænke fornuftige idéer, der kunne give ham en præcis beskrivelse af virkeligheden.
7 af de bedste citater af Karl Popper
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 20 november, 2018

Karl Raimund Popper blev født i Wien, i Østrig i 1902. Han døde i London 1994. Han var vidne til nærmest hele det 20. århundrede, og var også en af dets største kritikere. Karl Popper var en filosof og en lærer. Han var en af de mest strålende nutidige tænkere. De mange citater af Karl Popper er et klart bevis på det.

Popper er blevet kaldt faderen af kritisk rationalisme. Han dedikerede hele sit liv til at sætte spørgsmål ved den moderne fornuft. Nogle af hans jævnaldrende gav ham kælenavnet ”Mesteren af den sunde fornuft”. Det var et kælenavn, han ærede.

Sand uvidenhed er ikke manglen på viden, men afvisningen på at påtage sig den.

-Karl Popper-

Karl Popper modsagde sig den videnskabelige metode, Marxismen, Semitismen, metafysikken og al der formede tankesfæren i det 20. århundrede. Han var langt mere ophøjet i England, end han var i sit hjemland. I England blev han slået til ridder. Nu vil vi dele nogle af de bedste citater af Karl Popper, så du kan lære hans tankegang bedre at kende.

Himmel og helvede

7 citater af Karl Popper

1. Himmel og helvede

Popper sagde:

“Dem, som lover os paradis på jorden, har aldrig skabt andet end et helvede.”

Dette er skarp kritik af idealisme med dets iver efter perfektion og total fyldestgørelse.

I vores samfund har søgen efter det perfekte ledt til de mest radikale manifestationer af fascisme. Og i det individuelle liv, leder behovet for det perfekte blot til frustration. Det er derfor, at Popper måske har ret, når han siger, at himmel og helvede er to sider af den samme sag.

2. Forandring

Nogle gange når vi tænker på verden, virkeligheden og os selv, forestiller vi os, at det hele står stille og ikke undergår forandring. Men selv ikke-levende objekter forandrer sig hele tiden. Det er derfor, at Karl Popper sagde:

Hvis Gud ønskede at skabe alt fra starten af, ville Han have skabt universet uden forandring, uden organismer og evolution, og uden mennesket og menneskets oplevelse af forandring. Men Han virker til at have troet, at et levende univers med begivenheder, selv Han ikke forventede, ville være mere interessant end et dødt univers.”

Med dette udsagn minder han os om, at intet er det samme fra et sekund til det andet. Han minder os om, at alt er i forandring. Derfor er virkeligheden, som så, ugribelig. Vi kan aldrig opleve mere end små øjeblikke af den.

3. Hvordan fornuft fungerer

For denne filosof fra Wien er fornuftens primære kvalitet dets åbenhed. Baseret på dette præmis, tøver han ikke med at bekræfte:

”Når jeg snakker om fornuft og rationalisme, mener jeg blot, at det er overbevisningen, at vi kan lære noget gennem kritikken af vores fejl, og specielt gennem kritikken fra andre, og eventuelt også gennem selv-kritik.” 

Mand, der bliver trukket i af hjerne og hjerte

I denne sætning lægger han fokus på usikkerhden og mobiliten, der er underliggende fornuften. Han kritiserer det, at have absolutte overbevisninger. I stedet argumenterer han for at udforske grundlaget for vores tanker.

4. Lighed

Konfronteret med lighed, som en sociologisk problemstilling, der lå som centrum for den moderne tankegang i det 18. århundrede og frem til de 20. århundrede, sagde han dette om det:

“…Frihed er vigtigere end lighed; forsøget på at realisere lighed sætter vores frihed i fare; og hvis vi mister vores frihed, vil der ikke være lighed mellem de ufrie.”

Dette er et af de citater af Karl Popper, hvor han kommenterer og fremlyser, at frihed har en højere værdi end lighed. Han mener, at lighed er relateret til frihed, og at frihed altid vil være den mest betydningsfylde og bestemmende faktor af de to.

5. Frihed og sikkerhed

Frihed og sikkerhed har altid en paradoksal natur over dem, især når vi snakker om magt. Vi debatterer ofte dikotomien mellem dem. Paradokset ligger i, at ved fuld frihed risikerer vi at miste stabilitet og sikkerhed, og ved stram sikkerhed, risikerer vi at miste eller mindske frihed. Et godt eksempel på dette er, når myndighederne udsætter et ”udgangsforbud” med henblik på at undgå fare.

I relation til dette kan vi give dette eksempel på citater af Karl Popper:

”Vi er nødt til at planlægge efter frihed, og ikke kun for sikkerhed, hvis ikke for nogen anden grund end, at kun frihed kan gøre sikkerhed mere sikkert.”

Med dette afslutter han debatten som fortaler for frihed. Han mener, at sand sikkerhed kun kan komme med sand frihed.

Person på bjergtop foran sol

6. Uafhængighed

Åbenheden af et samfund er direkte forbundet med fri tænking og moralsk uafhængighed, også kaldet autonomi. Disse er Poppers ord om emnet:

”…Det åbne samfund er et, hvor mennesket har lært at være, til en vis grad, kritisk over for tabuer og at basere beslutninger på baggrund af autoriteten af deres egen intelligens.”

Det er interessant at tænke på, at Popper ikke fuldstændig afviser tabuer. Han siger nemlig, at vi burde være kritiske ”til en vis grad”. Karl Popper var overbevist om, at fornuft ikke burde kritisere andet end videnskaben. På den anden side, sætter han stor vægt på idéen om, at mennesker er nødt til at lytte til deres egen intelligens, og ikke afhænge af en ekstern autoritet.

7. Videnskab

Dette eksempel på citater af Karl Popper pointerer netop det, som adskiller videnskab fra andre former for viden.

”Men videnskab er en af de få menneskelige aktiviter – måske den eneste – hvor fejl systematisk bliver kritiseret, og ret ofte rettet i tide. Det er derfor, vi kan sige, at vi i videnskaben ofte lærer af vores fejl, og grunden til, at vi kan snakke klart og fornuftigt omkring at gøre fremskridt på det punkt.”

Denne tilgang er meget interessant. Nogle religioner og noget politik fremviser sig selv som værende fejlfri. Videnskaben er dem overlegen, da den i høj grad er selvkritisk.

Hånd der rører kredsløb

Karl Popper havde en af de højeste dyder som tænker, nemlig, hans intellektuelle ærlighed. Han viste et oprigtigt ønske om at fremtænke fornuftige idéer, der kunne give ham en præcis beskrivelse af virkeligheden. Hans indflydelse var bemærksværdig og han efterlod et vedvarende præg på filosofiens historie.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.