Børn med angst: Symptomer og behandling

Børns angst er meget forskellig fra den angst, voksne kan have.
Børn med angst: Symptomer og behandling

Sidste ændring: 12 maj, 2020

Desværre er der mange tilfælde af børn med angst. Men hvordan adskiller det sig fra den angst, voksne har? Hvad er symptomerne? Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med angst? Læs videre og find ud af det.

Børn med angst bliver mere og mere almindeligt. Børn er overstimulerede, og de voksne gør ikke særlig meget for at skåne dem mod det. Forældrene pålægger også deres børn et stort pres ved at lade dem gå til for meget og give dem flere aktiviteter i stedet for at lade dem lege.

Der er afgørende forskelle på den angst, som voksne oplever, i forhold til den, som børn oplever. Det er derfor, forskerne ser på den separat. Det er den eneste måde, hvor man korrekt kan identificere det og finde effektive måder at gribe ind på.

I denne artikel vil du lære mere om de mest almindelige symptomer og behandling til børn med angst.

Hvad er angst?

Ifølge den amerikanske psykologforening (APA) er angst kroppens respons på ekstrem stress. Følelsen er en emotionel respons på en opfattet eller reel trussel. Afhængig af hvilken type angst patienten har, kan det være trigget både internt og eksternt.

Det er vigtigt at bemærke, at angst manifesterer sig på mange forskellige måder. Generelt taler folk om forskellige psykologiske lidelser i forbindelse med dette problem. I tilfældet med børn er lidelserne tilsvarende de voksnes, men det betyder ikke, at der ikke er afgørende forskelle.

Symptomer hos børn med angst

1. Selektiv stumhed

Selektiv stumhed er, hvis barnet ikke taler i situationer, hvor du normalt ville forvente, at de taler. Denne stilhed griber ind i barnets liv. Det gør det meget sværere i skolen, og det gør det svært for dem at finde venner.

Selektiv stumhed viser sig i tilfælde, hvor barnet ikke har andre talemæssige begrænsninger. Modsat er stilheden en måde for dem at beskytte sig selv på, også selvom det er en kilde til emotionel uro for dem selv på samme tid.

En psykolog kan stille en diagnose på dette problem hos børn så tidligt som i fem-års alderen, selvom det normalt først viser sig senere.

2. Separationsangst

De fleste børn blive kede af det, hvis de bliver adskilt fra deres forældre. Det kan ske, hvis de voksne er nødt til at være væk fra dem et stykke tid, eller når børn begynder i skolen. I de tilfælde, hvor der faktisk er tale om separationsangst, har symptomerne en tendens til at være mere alvorlige.

Et barn, som lider af separationsangst, føler sig ekstremt urolig og ked af det, når det bliver adskilt fra sine forældre. Det kan ske, hvis barnet skal i skole eller på en tur, men det kan også ske, hvis en af forældrene skal være væk fra huset et stykke tid.

Det store problem ved denne slags angst er, at det direkte påvirker barnets emotionelle velvære. Det kan komme på tale med professionel hjælp.

3. Social fobi hos børn med angst

Den sidste form for angst hos børn er social fobi. Det er, når et barn er for sky til at knytte sig til andre folk, også selvom de egentlig gerne vil. De vil også undgå visse situationer, så de ikke bliver udsat for kritik.

Igen går denne type angst hos børn ud over barnets udvikling. Heldigvis er der strategier, så psykologerne kan hjælpe børnene med at komme tilbage til et fungerende niveau.

Tænksomt barn kigger ud af vinduet

Behandling til børn med angst

1. Forandre deres opfattelse

Mange professionelle mener, at angst viser sig og næres af en række irrationelle opfattelser. I tilfældet med børn er symptomerne noget mindre tydelige, men forskerne mener, at kilden til uro hos børn med angst er deres tanker.

Derfor går de fleste forsøg på at kurere angst hos børn ud på at ændre deres misforståede opfattelser. Psykologens første opgave er at se efter begrænsende tanker og erstatte dem med andre, som bedre kan hjælpe barnet.

2. Udsættelse

At forandre deres tankemønstre og processer er ikke det eneste, som du kan gøre for børn med angst. Du kan også hjælpe barnet med langsomt at udsætte dem for det, som de er bange for. Kun på den måde vil barnet være i stand til at overvinde deres frygt og normalisere den.

Denne proces kan være ekstremt kompliceret. Men de vigtigste strategier til at hjælpe børn med angst er dem, som vi har nævnt ovenfor. Børnepsykologer er trænet til at behandle børn. Med deres hjælp og det rette indgreb i hjemmet vil symptomerne forsvinde.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.