Bobo Doll-eksperimentet og aggressivitet

Læs alt om Bobo Doll-eksperimentet i denne artikel. 
Bobo Doll-eksperimentet og aggressivitet
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Mellem 1961 og 1963, udførte den canadiske psykolog, Albert Bandura, et eksperiment for at analysere børns adfærd, når de så en voksen være aggressiv mod en dukke. Faktisk, er Bobo Doll-eksperimentet den empiriske demonstration af en af hans mest berømte teorier: Teorien om social læring.

Teorien påstår, at mennesker, primært, lærer ved at være i kontakt med deres sociale miljø. Ved at observere andre, opnår vi en vis viden, færdigheder, strategier, overbevisninger og attituder.

Derved, lærer børn om brugbarheden, belejligheden og konsekvenserne af forskellige former for adfærd ved at observere voksne. Som en konsekvens heraf, opfører de sig i henhold til, hvad de tror, de bør forvente som et resultat af deres handlinger.

Bandura’s forskning

Mange anser Albert Bandura for at være en af de vigtigste personer inden for området med social læring. Et studie, han udførte i 2002, placerede Bandura på fjerdepladsen blandt de mest citerede psykologer, nogensinde, efter Skinner, Freud og Piaget.

Bandura er ikke enig i behavioristernes holdninger, fordi han mente, at de undervurderede den sociale dimension for menneskelig adfærd. Derfor, fokuserede han på interaktionen mellem den studerende og vedkommendes miljø for at forklare læringsprocessen.

I 1961, begyndte Bandura at analysere forskellige metoder til at behandle ekstremt aggressive børn. Han identificerede oprindelsen af vold gennem deres adfærd. For at gøre dette, udførte han Bobo Doll-eksperimentet. Lad os se, hvad det alt sammen går ud på.

Professor ved tavle

Bobo Doll-eksperimentet

Albert Bandura fandt på et eksperiment med det formål at bidrage med en empirisk base for sin teori. De resultater, han opnåede, ændrede verden af psykologi. I virkeligheden, var Bobo Doll-eksperimentet medvirkende til at udforske aggressiv adfærd hos børn.

Han søgte at demonstrere, at børn lærer visse former for adfærd ved at imitere voksne. 36 drenge og 36 piger mellem 3 og 5 år deltog i hans eksperiment. De var alle studerende på Bing Nursery School på Stanford University.

Bandura opdelte børnene i 3 grupper. Han opdelte dem også i køn (drenge og piger). 24 blev udsat for det aggressive scenarie, 24 for det ikke-aggressive scenarie, og resten af børnene var i kontrolgruppen. Ydermere, sikrede forskerne sig, at halvdelen af børnene var vidne til handlinger hos voksne af samme køn, mens den anden halvdel iagttog det modsatte køn.

Hvert barn i den aggressive og ikke-aggressive gruppe observererede individuelt en voksens adfærd over for dukken, Bobo (en oppustelig plastikdukke, der genvandt sin stabilitet, når den var i balance).

I modellen med det aggressive scenarie, begyndte den voksne at lege med legetøjet i rummet omkring et minuts tid. Efter dette, påbegyndte de en aggressiv adfærd over for dukken. De slog den og brugte en legetøjshammer til at slå den i ansigtet.

“Heldigvis, bliver det meste menneskelige adfærd lært observatorisk gennem modellering.”

-Albert Bandura-

I det ikke-aggressive scenarie, legede den voksne blot med dukken. Og, endeligt, observerede børnene i kontrolgruppen slet ikke noget.

Dernæst, gik børnene én efter én ind i det rum, hvor legetøjet og Bobo-dukken var. Forskerne optog børnenes adfærd. De ønskede at være i stand til at studere deres adfærd dybt, efter at de havde observeret de voksne.

Billedserie af børn fra Bobo Doll-eksperimentet

Konklusion

Bandura slog fast, at de børn, der var udsat for det aggressive scenarie i Bobo Doll-eksperimentet, var mere tilbøjelige til at være fysisk aggressive end dem, der var eksponeret for det andet scenarie.

I henhold til resultaterne omkring kønsforskellene, understøttede de stærkt Banduras forudsigelse. Han opdagede, at børn, uden tvivl, var mere påvirket af modeller af samme køn

Ydermere, blandt de mange børn, der var udsat for det aggressive scenarie, udviste drengene et større antal af fysiske angreb end piger. Med andre ord, udviste børnene mere aggressivitet efter at have været vidne til aggressiv adfærd fra mandlige modeller.

På den anden side, i år 1965, udførte forskere et lignende eksperiment for at etablere effekterne af at belønne eller straffe voldelig adfærd. De konklusioner, de kom frem til, validerede teorien om observatorisk læring.

Basalt set, når voksne blev belønnet for deres voldelige adfærd, var børn mere tilføjelige til at fortsætte med at slå dukken. Dog, når de voksne blev irettesat, stoppede børnene med at slå Bobo-dukken.

Som du kan se, har børn en tendens til at imitere, hvad de serAf den årsag, er det meget vigtigt at være forsigtig, når det kommer til vores adfærd og attituder både i det familiemæssige og uddannelsesmæssige miljø.

“Børn får direkte instruktion fra tid til anden omkring hensigtsmæssigheden af forskellige sociale sammenligninger.”

-Albert Bandura-


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.