Analytisk tænkning

Analytisk tænkning indebærer, at et problem skal opdeles i enklere dele. Det giver os mulighed for at reflektere og udvikle nye færdigheder.
Analytisk tænkning
Laura Ruiz Mitjana

Skrevet og kontrolleret af psykolog Laura Ruiz Mitjana.

Sidste ændring: 14 marts, 2023

Ved du, hvad analytisk tænkning er? Hvis vi skulle lade os lede af navnet, ville vi relatere det til ordet analysere. Ifølge Cambridge Dictionary betyder analysere “at studere noget på en systematisk og omhyggelig måde”. Mens analyse er “den handling at studere eller undersøge noget i detaljer for at opdage eller forstå mere om det”.

Derfor giver denne type tænkning dig mulighed for at nedbryde problemer (eller opgaver eller produkter) i enklere dele for at kende hver enkelt af dem i detaljer, deres relationer, samt hvilken funktion de har som helhed.

I denne artikel finder vi ud af, hvad analytisk tænkning bruges til inden for områder som matematik og videnskab, men også i dit daglige liv. Hvad er dets karakteristika? Indebærer det en række trin eller en bestemt metodologi? Find ud af det her.

Tænkende mand anvender analytisk tænkning

Analytisk tænkning

Analytisk tænkning er den type tænkning, der indebærer ræsonnement og refleksion over bestemte situationer eller problemer. Du bruger den til at beslutte, hvad du skal gøre i forbindelse med specifikke opgaver eller blot til at reflektere over noget generelt.

Den fungerer ved at opdele studieobjektet eller problemet i mindre dele, der kan identificeres, kategoriseres og analyseres for at opnå et passende svar eller en passende løsning.

Analytisk tænkning bruges i alle slags situationer, ikke kun til at løse matematiske eller videnskabelige problemer, men også i hverdagen eller på andre vidensområder. Du kan bruge den til at træffe beslutninger, løse konflikter, reflektere over specifikke spørgsmål og forstå arten af bestemte problemer.

Tænkning som en menneskelig evne

Før vi går videre, bør vi nævne, at tænkning er al den aktivitet i det menneskelige sind, som opnås takket være intellektet. Med andre ord er det produktet af tænkeprocessen eller selve tankens proces. Gennem tænkning opnår man abstraktioner og refleksioner.

Kognitiv teori, der er typisk for psykologien, gør det muligt at opdele de forskellige typer tænkning i kritisk, deduktiv, induktiv, kreativ, lateral og intuitiv tænkning. En af disse er analytisk tænkning.

Karakteristika ved analytisk tænkning

Som enhver anden type tænkning har analytisk tænkning en række iboende karakteristika, der definerer den. De vigtigste er knyttet til dens karakter og funktioner. Analytisk tænkning er:

 • Baseret på beviser og ikke på følelser.
 • Indebærer spørgsmål. Det indebærer faktisk, at man skal besvare spørgsmål som f.eks. hvad eller hvordan?
 • Er detaljeret. Det analyserer detaljerne i et problem.
 • Er metodisk og analytisk.
 • Udvikler vores evne til at undersøge.
 • Gør det muligt at organisere dine tanker med klarhed og præcision.
 • Indebærer, at man bryder et problem ned i mindre dele for at forstå dets struktur og mulige indbyrdes sammenhænge.
 • Giver dig mulighed for at identificere de relevante og irrelevante punkter i et problem.

Metodologien for analytisk tænkning

Gennem analytisk tænkning følger man en række trin, der gør det muligt at nå frem til konklusioner eller en række udsagn, teorier eller overvejelser. Du behøver ikke altid at følge disse trin (du kan bruge en enklere metodologi), men de kan være nyttige. De er som følger:

 1. Formulere en hypotese.
 2. Omformulere problemet.
 3. Reflektere over det.
 4. Foreslå strategier, der gør det muligt at drage konklusioner. Opdel f.eks. problemet i mindre dele.
 5. Vælge de mest hensigtsmæssige strategier.

Sekvens for analytisk tænkning

Vi har vist dig nogle trin, som kan være nyttige, når du bruger analytisk tænkning. For bedre at forstå den bør vi også nævne dens rækkefølge. Når du tænker analytisk, stiller du dig selv en række spørgsmål om et problem og bruger de oplysninger, du har, til at løse det.

Disse oplysninger kan du få gennem observationer, erfaringer, data, fakta og teorier. Ved hjælp af det, du indsamler fra alle kilder, foretager du slutninger og fortolkninger og opnår en række løsninger eller problemer.

Du skal også tænke på et formål eller mål, som skal være din referenceramme eller handlingsramme. Derudover skal du analysere de tidligere antagelser, der gør det muligt for dig at nå eller bedre forstå dine mål.

Formålet med analytisk tænkning

Indtil videre har vi talt om de generelle funktioner i analytisk tænkning. Nu vil vi uddybe fire af de vigtigste af dem lidt mere detaljeret:

Problemløsning

Denne type tænkning gør det muligt for dig at løse problemer. Du får forskellige synspunkter fra det nuværende synspunkt og reflekterer og lærer nye strategier, som gør det muligt for dig at nå dine mål eller konklusioner.

Beslutningstagning

Når du skal træffe beslutninger, kan du også bruge denne type tænkning. Takket være analytisk tænkning kan du nemlig indsamle oplysninger og analysere dem (for at finde de bedste strategier og løsningsalternativer) og vælge de mest hensigtsmæssige (både strategier og løsninger) i henhold til dine kriterier.

Søgning efter sandheden

Ved hjælp af analytisk tænkning, som giver dig mulighed for at drage konklusioner, når du frem til “sandheden” eller “din sandhed”. Med andre ord, det, du har sat dig for at finde ud af. Logisk set findes der jo ikke én “sandhed”.

Udvikling af nye færdigheder

Afslutningsvis giver denne type tænkning dig mulighed for at udvikle andre evner, f.eks. tænkefærdigheder. Dette giver dig mulighed for at ræsonnere, analysere, sammenligne og syntetisere. For at gøre dette kan du bruge forskellige værktøjer som f.eks. mentale kort, ordskyer og brainstorming.

En eftertænksom kvinde

Øvelser til at forbedre analytisk tænkning

Som alle andre former for tænkning kan analytisk tænkning også trænes gennem øvelser. Her er nogle idéer:

 • Brætspil. Især spil, der involverer strategier, brug af logik eller afkodning af gåder. I dette tilfælde er fordelen faktisk dobbelt, da du træner analytisk tænkning, samtidig med at du har det sjovt og tilbringer tid med andre.
 • Puslespil. At lægge puslespil er en anden god mulighed for at udvikle denne type tænkning. De bidrager til at udvikle opmærksomheden og analysere delene for at nå frem til en helhed.
 • Søgespil. Disse er fremragende alternativer for børn. Et par eksempler er skattejagt eller at afkode ledetråde for at løse en gåde.
 • Rubik’s terning. Denne ressource giver dig mulighed for at beregne og analysere bevægelser på forhånd for at nå frem til en løsning.

Analysere for at forstå

Som du har set, giver analytisk tænkning dig mulighed for at række ud over dine problemer og forstå deres oprindelse, karakter, funktioner, årsager og konsekvenser. Som sagt indebærer det, at man skal forstå noget i detaljer. Desuden hjælper det dig med at vurdere fakta eller oplysninger nøje og med at udvikle andre færdigheder, f.eks. kritisk tænkning eller logisk tænkning.

Derfor er det en nyttig form for tænkning til mange opgaver eller spørgsmål, både i dagligdagen og på det mere akademiske eller professionelle område.

“Nogle gange begynder det, vi ikke kan forstå, at give mening med tiden.”

-Anonym-


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Espino, O.G. (2004). Pensamiento y razonamiento. Pirámide.
 • Gerlad M. Nosich (2003). Aprender a pensar: pensamiento analítico para estudiantes. Pearson Educación, S.A. Madrid, España.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.