Albert Ellis' REBT: Rational Emotive Behaviour Therapy

REBT står for Rational Emotive Behaviour Therapy (Rationel-emotiv adfærdsterapi), som blev udviklet af Albert Ellis ifølge med principperne fra kognitiv terapi.
Albert Ellis' REBT: Rational Emotive Behaviour Therapy

Sidste ændring: 12 august, 2019

På grund af ineffektiviteten i adfærdsterapi (baseret på stimulus-respons) til at forbedre visse psykologiske forstyrrelser begyndte forskere at bruge Rational Emotive Behaviour Therapy og resultaterne forbedredes. Derfor er REBT et eksempel på en nytænkende teknik, der har haft lovende resultater indenfor forstyrrelser som angst og depression.

Denne terapi er baseret på ABC modellen fra kognitiv psykologi. Det blev oprindeligt foreslået af Albert Ellis. Den foreslår, at trigger-oplevelser (A) ikke forårsager følelsesmæssige, kognitive eller adfærdsmæssige konsekvenser alene (C).

Disse afhænger af, hvordan oplevelsen bliver opfattet eller fortolket (B). Kort sagt, A (oplevelser) forårsager B (fortolkninger), og disse forårsager C (konsekvenser/adfærd).

Albert Ellis manden bag Rational Emotive Behaviour Therapy

De psykologiske søjler under Rational Emotive Behaviour Therapy

Det endelige mål for REBT er at eliminere eller ændre C. Ved første syn kunne C ændres ved at ændre på oplevelsen (A) samt fortolkningen (B). Men, naturligvis, så kan disse oplevelser ofte ikke ændres.

I denne form for terapi, fokuserer psykologen derfor på at prøve at ændre patientens fortolkninger. Disse fortolkninger fører så til den adfærd, vi prøver at ændre på.

Roden til forstyrrelser

Albert Ellis fandt  ud af, efter en masse forskning, at alle (eller i det mindste de fleste af os) udvikler irrationelle tanker, der får virkeligheden til at se ekstremt negativ ud. Han fandt over 200 tanker eller idéer, der styrkede dette syn på verden. Det er idéer, der fører til angst eller depression. Nu deler vi disse irrationelle idéer op i 4 typer:

 • Krævende: “Hvis min kæreste elskede mig, ville han have givet mig en gave.”
 • Katastrofetænkning: “Hvis jeg klarer mig dårligt til samtalen i morgen, vil det være enden på min karriere. Jeg dør!”
 • Lav frustrationstolerance (LFT): “Jeg er bange for at tage til festen, fordi alle vil helt sikkert afvise mig. Det er for hårdt, og jeg kan ikke holde til det.”
 • Nedsættelse: “Jeg brændte min frokost på. Jeg er uduelig. Jeg ødelægger alting.”

Denne type af idéer ses som irrationelle. De er ikke sande, er ulogiske, ekstreme eller for krævende. Ellis bekræfter, at de kommer fra perfektionistiske idéer. Der kommer mange, hvad vi “skal” eller “ville” gøre, i vores indre dialoger.

Vedligeholdelsen af forstyrrelser

De ovennævnte tankemønstre forårsager negative følelses- eller adfærdsmæssige konsekvenser, men…hvad holder dem vedlige? Ifølge Rational Emotive Behaviour Therapy, er der tre typer af indsigt eller idéer, der vedligeholder forstyrrelser på længere sigt:

 • Indsigt nr. 1: Forstyrrelsen afhænger af irrationelle fortolkninger, der kommer af negative oplevelser. Men, hvis individet tror på, at den følelsesmæssige forstyrrelse er på grund af oplevelsen i stedet for dens fortolkning, vil de ikke kunne ændre på situationen. Det virkelige problem er deres irrationelle idéer.
 • Indsigt nr. 2: Hvis folk bliver ved med at bekræfte deres rigide og ekstremistiske idéer, vil disse tanker modstå ændringer. Derfor vil forstyrrelsen fortsætte.
 • Indsigt nr. 3: En tanke fokuseret på fortiden vil forårsage en stagnering af oplevelser og individets irrationelle idéer. Kun ved at arbejde med nutiden og fremtiden vil du kunne ændre dine idéer. Og, med dem, dit ubehag.
Et hoved, der mangler en puslespilsbrik

REBT’s træk

For at tale om REBT er vi nødt til at se på det fra to perspektiver. Det første er den terapeutiske angang, som vil henvise til dens strategier og metoder. Den anden er forholdet, der udvikles med klienten; den måde, terapeuten og klienten samvirker på.

Terapeutens attitude vil have de følgende karakteristika:

 • Aktiv og direktiv: Det er vigtigt, at terapeuten adopterer en aktiv attitude og tilbyder klienten alternativer til deres irrationelle idéer.
 • Verbalt aktiv: Det er afgørende, at dialogen er flydende og aktiv på begge sider, da denne terapi er baseret på diskussion og debat.
 • Didaktisk: Terapeuten må opføre sig som en god professor, der lærer sine elever at skabe ændringer i dem selv.
 • Tilskynder ændringer i klientens livsfilosofi: Det er afgørende at tilskynde ændringer i måden, klienten tænker på, i deres tilgang til livet.
 • Opmuntr ikke til katarsis: Det kan måske afhjælpe ubehag til at starte med. Men det forsætlige udtryk af følelser der er udsprunget af en bestemt idé kan faktisk styrke denne idé.
 • Vær fleksibel: Hver patient er et snefnug, med deres egen unikke tankegang. Hvis terapeuten ikke er fleksibel og ikke kan finde ud af at tilpasse sig, vil de ikke være i stand til at skabe ændringer hos deres klienter.

Terapeut-klient forholdet i Rational Emotive Behaviour Therapy

På den anden side, vil forholdet imellem klienten og terapeuten være baseret på de følgende principper:

 • Ubetinget accept: Der bør ikke være nogen dømmende opførsel, positiv eller negativ, overfor klienten. Terapeuten skal vise deres klienter, at de er accepteret ligesom alle andre. At de er menneskelige, fejlbarlige, ikke uduelige eller værdiløse. Ingen enkelt opførsel kan definere et menneske.
 • Empati: At forstå klientens tankegang er en afgørende del af at forstå deres idéer. Terapeuter bør forstå hver enkelt klients livsfilosofi for at hjælpe dem til at ændre sig.
 • Vær ægte: Terapeuten skal være åben og modtagelig. De kan endda tale om deres eget personlige liv, når det er passende for at vise klienten, at vi alle oplever modgang og laver fejl. Personlige oplevelser kan ikke hjælpe med at finde løsninger, men det kan normalisere visse følelser.
 • Hav en humoristisk sans: Dette er et af hovedpunkterne i REBT, da det er en terapi, der er baseret på rastløshed og ro. Terapeuten skal bruge humor til at fremhæve aspekter af de irrationelle idéer. Naturligvis uden at behandle klienten med manglende respekt. Terapeuten må, på denne måde, huske, at hver klients temperament er forskelligt.
 • Uformel terapeutisk stil: REBT fungerer bedre i et afslappet miljø, et meget anderledes fra de typiske formaliteter ved terapi. Klienten bør se terapi som en venlig og sjov samtale. Et tidspunkt, hvor de kan snakke om deres bekymringer og idéer på en afslappet måde.
En klient i Rational Emotive Behaviour Therapy

Ellis’ arv…

Rational Emotive Behaviour Therapy er en interessant og som regel tilfredsstillende terapi for klienter. Det hjælper dem med at ændre deres filosofi om livet og påtage sig en mere beskyttende stil, når de møder problemer, der kan forårsage angst eller depression.

Der er også masser af videnskabelige beviser til at støtte det. Denne terapi gjorde Albert Ellis til en af de vigtigste figurer indenfor klinisk psykologi.

Det kan interessere dig ...
Ved du, hvad Ellis’ rationel-emotiv adfærdsterapi er?
Udforsk SindetLæs den på Udforsk Sindet
Ved du, hvad Ellis’ rationel-emotiv adfærdsterapi er?

I 1955 udviklede Albert Ellis rationel-emotiv adfærdsterapi. For han så psykoanalyse som virkningsløs og ikke særlig filosofisk.