Jungiansk terapi til at finde følelsesmæssig balance

Jungiansk terapi til at finde følelsesmæssig balance

Sidste ændring: 18 juni, 2018

Jungiansk terapi eller Jung’s analyse søger at belyse de mørke områder af vores psyke og favorisere selvrealisering. Det er en intensiv og grundig psykologisk terapi. Takket være et tæt forhold mellem analytikeren og klienten er det muligt at forene deres bevidste og ubevidste dele. Dette vil give form til et mere ægte selv og til en sand følelsesmæssig balance.

Carl Jung og hans arv har tiltrukket, inspireret og begejstret mange, mange mennesker. Faderen til analytisk psykologi var meget mere end en psykiater og analytiker, der tog freudianske begreber til et andet niveau. Jung var også ekspert i verdener af videnskab, antropologi, astrologi, kunst, religion og drømme.

Langt fra at se hvert af disse områder isoleret, anvendte han dem i psykologi for at gøre dem dybere, mere ensartede og mere dynamiske. På denne måde forbedredes forklaringen af ​​det ubevidste, og det gjorde det for hele universet. Han tog alt ind under paraplyen af ​​hans metode. Vores konflikter, behov, motivation og alt andet, der gør det svært for os at nyde god mental sundhed.

Ikke mange jungianske terapeuter

Det må imidlertid siges, at der ikke er mange, der praktiserer jungiansk terapi. Denne type terapi er ikke så almindelig som mange andre, der er baseret på mere sædvanlige tilgange. Tilgange, der er bedre kendt, såsom kognitive adfærdsmæssige, eller endda humanistiske tilgange. I denne forstand er Jungs arbejde, såvel som jungiansk terapi, trods originaliteten af ​​hans bidrag, blevet betragtet som noget usystematisk og komplekst.

“Psykoterapeuten skal se hver klient og hver sag som noget hidtil uset, som noget unikt, vidunderligt og usædvanligt. Først da vil det være tættere på sandheden.”
-Carl Jung-

Universiteter som det i Berkeley har dog undervist i jungiansk psykologi siden 70’erne. På samme måde er der i det sidste årti oplevet en genopblussen af ​​denne type terapi, især i Sydamerika såvel som i nogle europæiske lande. I Spanien er der for eksempel det spanske samfund for analytisk psykologi, der er ansvarlig for at udvide Jungs arv og træne fremtidige jungianske specialister.

Det er derfor en type terapi, der begynder at finde sin plads inden for psykologisk pleje. Det er også en, der fortjener at være bedre kendt.

Jung er en af de større personer bag psykoanalyse

Hvad er formålet med jungiansk terapi?

Jungiansk terapi er en specialiseret form for psykoterapi, der har til formål at lette personens psykiske integritet ved at nå en “aftale” med vores ubevidste. Noget vi skal forstå i første omgang er, at vi alle, inden for denne psykoterapeutiske ramme, har et “psykisk substrat”. Disse har somme tider en meget kompliceret ubevidst dynamik, der har indflydelse på vores holdninger, tankegang og forhold til andre.

Målet med den jungianske terapeut er at gøre os opmærksomme på disse ubevidste faktorer, for at skabe en forsoning med det ubevidste. På den måde kan vi fremme, hvad Jung kaldte en individualiseringsproces. Det vil sige, med denne type psykoanalyse kan vi opnå en harmoni mellem behov og præstationer samt fortid og nutid. Vi kan nå en ægte modenhed, hvor vores selv virkelig kan definere sig selv. Dette gør det muligt at føle sig fri og være i stand til vækst.

På hvilket tidspunkt eller i hvilke situationer ville jungiansk terapi være nyttig?

Jungiansk terapi kan hjælpe os med at forstå og håndtere komplekse processer som depression, angst eller endda mulige afhængigheder.

Denne psykoterapeutiske tilgang er baseret på en proces, klienten skal gennemgå, med hjælp fra deres terapeut. De vil gennemgå tre meget specifikke faser: selvbevidsthed, transformation og aktualisering. Med denne tilgang vil vi kunne se, hvad der ligger i den mørkeste og mest utilgængelige del af vores psyke, for at omdanne det og ændre det.

Denne tilgang vil være nyttig i følgende tidspunkter og situationer i vores liv:

 • Tider, hvor vi føler os modløse, apatiske og usikre.
 • Tider, hvor vi føler os vrede eller frustrerede over noget, uden virkelig at kende årsagen.
 • Problemer, vi går igennem i vores kærlighedsliv og andre forhold.
 • Når vi starter en ny fase i vores liv, og hvor vi er bange for at lave de samme fejl igen.
 • Når vi føler os “fortabt” uden at vide, hvilken retning der skal tages, eller hvilke beslutninger der skal træffes.
 • Når vi indser, at vi sidder “fast” i adfærdstyper, der kun producerer ulykkelighed.
 • Til kunstnere eller fagfolk, hvis arbejde er baseret på kreativitet, og som har svært ved at få nye ideer.
 • Folk, der har brug for at forstå visse drømme.
Person skal vælge mellem to veje

Terapeutiske mål

Som vi tidligere har påpeget, er jungiansk analyse en speciel form for psykoterapi, hvor klienten føres til en personlig “forsoning” med sin ubevidste side. Hvad betyder det egentlig? Grundlæggende betyder terapeutisk strategi, at vi bliver udforskere af vores psyke. Vi kan gøre dette i selskab med en professionel ekspert på dette område, som vil hjælpe os med at forstå, hvorfor visse dynamikker og ubevidste “præferencer” påvirker vores adfærd. For at opnå dette vil jungiansk terapi sigte mod at analysere en række meget specifikke dimensioner.

De er:

1. At arbejde på vores ubevidste

I den freudiske psykoanalyse er det ubevidste intet andet end et rum, hvor en stor del af vores undertrykte seksuelle impulser og ønsker indeholdes. Carl Jung tager imidlertid fokus væk fra alle disse forklaringer. Han hævder, at der i dybden af ​​vores sind er et helt design bestående af indhold, symboler, arketyper og betydninger. Han siger, at vi må bringe alle disse frem i lyset. På den måde og for at behandle alt det ubevidste materiale, bruger jungiansk terapi to veldefinerede stadier.

 • Forstå vores ubevidste design. Gennem en række meget specifikke strategier, som analyse af drømme, kunst, dialog eller fantasi, bør terapeuten identificere og forstå hvert symbol og arketype, der findes i vores ubevidste. Klienten tager dog en aktiv rolle. Dette skyldes, at en god del af disse symboler kan have en meget specifik betydning for den pågældende person. De er som energiske kræfter, der dækker over et problem.
 • Forstå, hvordan vores ubevidste sager har indflydelse på vores bevidste liv. Det andet terapeutiske mål er at forstå, hvordan alt, hvad der opholder sig i os på en ubevidst måde, ændrer vores evne til at have det godt og føle os opfyldt.

2. Fortolkning af drømme

Jungianere har en meget specifik vision om, hvad vores drømme virkelig er. Drømmeverdenen har et direkte forhold til egoet. Det er som et teater, hvor vigtige aspekter afsløres for deres selvrealisering, behov, frygt og begrænsninger. Freud fortalte os, at drømme ikke er noget andet end et område for at tilfredsstille visse undertrykte behov. Jungianere mener dog, at drømme undertiden fungerer som kritiske stemmer. Som stier, der åbner os og tegner nye alternativer i vores bevidste verden, så vi kan få et rigere liv.

Derfor ser Jungiansk terapi ikke den bevidste og ubevidste verden som to separate enheder, som freudianer gør. Den ser det som en helhed. Først når vi integrerer disse to dele af vores psyke i én, vil vi føle os fri. 

Hjerne flyder i hav

3. Identificer vores komplekser

Vi har alle komplekser, men det er ikke sundt, at komplekserne “har os”. Dette er, når livet mister sin spontanitet, muligheder og dets potentiale for udvikling og vækst.

Jung forklarede for os i hans arv, at komplekser er relateret til vores nedarvede idealer og personlige erfaringer. Ved at bruge disse ideer, og i henhold til denne særlige tilgang til analytisk psykologi, er vi i stand til at differentiere følgende:

 • Krøsus kompleks: behovet for at have penge og magt for at føle sig overlegen.
 • Kain Complex: relateret til jalousi.
 • Achilleus kompleks: behovet for at skjule vores skrøbelighed.
 • Brynhildas kompleks: hvor vi ser vores partnere som helte.
 • Herostratos kompleks: søgen efter konstant opmærksomhed.
 • Antigone kompleks: behovet for at passe på og beskytte.

4. Personlighedstype

Et af de mest anvendte evalueringsværktøjer i jungiansk terapi er utvivlsomt Myers-Briggs-indikatoren, udviklet af Isabel Briggs Myers og Katharine Cook Briggs. Denne skala blev skabt baseret på Jungs bog Psychological Types, og har følgende mål:

 • At forstå, på hvilket punkt vi er på skalaen mellem introversion og ekstroversion.
 • At vide, hvordan vi behandler vores miljøer og de oplysninger, vi gemmer i hver af dem.
 • At vide, hvordan vi træffer vores beslutninger, hvad enten det er baseret på vores følelser, domme mv.
 • At opdage, hvad vores præferencer, følelsesmæssige behov og arbejdspræferencer er.

Hvilke teknikker bruger jungiansk terapi?

Det er interessant, at Jung altid nægtede at standardisere sine teorier og klart definere sin kliniske praksis og dens metodologi. Derfor blev arvingerne til jungiansk terapi tvunget til at ty til hans artikler, bøger og essays. Ved hjælp af dem, kunne de finde en konsensus, der stadig er vedligeholdt i dag.

Derfor har vi et sæt teknikker udviklet gennem et dialektisk forhold mellem specialist og klient. I dette forhold skal der være en nærhed, tillid og en følelse af partnerskab. På samme måde gjorde Jung det klart i sine skrifter, at vi skulle opnå følgende:

“Det er vigtigt, at terapeuten under alle omstændigheder respekterer klientens personlighed, i den dialektiske procedure. Han bør behandles med værdighed, og vi bør fjerne os fra forudforståede ideer. Vi skal ledsage personen i denne undertiden komplekse rejse af opdagelser og udvikling for at lette psykoterapeutiske forandringer. Der bør ikke være noget “psykiatrisk allergen”, som lægen eller terapeuten efterlader i klientens sind i denne individualiseringsproces.”

At respektere klienten og opnå og opretholde tillid er afgørende for jungiansk terapi. Kun på denne måde kan vi skabe et godt partnerskab og udføre følgende teknikker:

Samtale terapi

Jungs terapi er først og fremmest baseret på samtale. Klienten skal føle sig tryg og komfortabel. Først da vil du kunne udføre andre teknikker, som drømmeanalyse eller andre kreative strategier. I disse vil både klienten og terapeuten være i stand til at rejse sammen, for at forstå den ubevidste verden og lede mod målet om transformation.

Teraput anvender jungiansk terapi

Drømme analyse

Vi tror måske, at når det kommer til at fortolke og forstå en drøm, skal vi bare købe en af ​​Jungs bøger om emnet. Dette er ikke tilfældet. Jungianske terapeuter ved, at det sæt af symboler og arketyper, der opstår i en klients drømme, specifikt vedrører klientens personlighed og personlige forhold.

Dette er derfor en meget delikat, omhyggelig og samtidig dyb og afslørende proces.

Ord association

Testen af ​​ord association er en normal strategi i jungiansk terapi. Heri siger terapeuten et ord, en sætning eller en ide. Klienten bliver derefter bedt om at sige det første ord, der kommer frem i deres sind. Hastigheden eller forsinkelsen i svaret kan afsløre visse ubevidste modstande eller komplekser.

Kreative aktiviteter

Hver jungiansk terapeut vil dømme forskellige former for kreative aktiviteter som mere eller mindre gyldige, afhængigt af klientens personlighed. Men aktiviteter, der er så enkle som at male, tegne, danse eller føre en drømmejournal, er altid strålende strategier.

Enhver handling, der favoriserer udtryk, fantasi og refleksion og bringer aspekter af vores ubevidste verden til den bevidste verden, er ideelle.

Er Jungiansk terapi effektiv?

På dette tidspunkt er vi tilbøjelige til at være fuldstændig tiltrukket af denne type psykoterapeutiske tilgang. Men efter at være interesseret, vil vi ofte spørge os selv – er det virkelig effektivt? Mange af os er bekendt med effektiviteten af ​​kognitiv adfærdsmæssig psykoterapi til forskellige typer af lidelser. Svaret på spørgsmålet er “ja”.

Jungiansk terapi er nyttig til at håndtere psykisk lidelse. Det kan også hjælpe os med at opnå større tilfredshed i vores liv og forbedre vores arbejdsindsats og familie- og kærlighedsforhold. Det tilskynder til selvkundskab og hjælper os med at overvinde tider med personlig krise.

En undersøgelse udgivet i 2013 fremmer jungiansk terapi. Den hævder, at vi med 90 sessioner kan nå en komplet terapeutisk succes. Hvis vi mener, at denne form for psykologisk tilgang passer til vores behov, og hvis vi tror, ​​at vi vil være tilpas med at arbejde med en jungiansk terapeut, så bør vi ikke være bange for at tage skridtet. Det vil være en opdagelsesrejse, der vil være meget værd.

Person står på mark foran sollys

Referencer

Hall H, Norby L. (1968). Fundamentals of Jung’s Psychology. Buenos Aires

PsiqueHocheimer W (2004). The Psychotherapy of Jung,  Barcelona

Herderfordham, M (1999). Technique in Jungian Analysis (The Library of Analytical Psychology), Boston.

Karnac Jung, C. G. (1981). Archetypes and Collective Unconscious. Barcelona, ​​Paidos.

Jung, C.G (1993). Structure and Dynamics of the Psyche. Editorial Paidós, Buenos Aires.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Hall H, Norby L. (1968). Fundamentals of Jung’s Psychology. Buenos Aires
 • PsiqueHocheimer W (2004). The Psychotherapy of Jung,  Barcelona
 • Herderfordham, M (1999). Technique in Jungian Analysis (The Library of Analytical Psychology), Boston.
 • Karnac Jung, C. G. (1981). Archetypes and Collective Unconscious. Barcelona, ​​Paidos.
 • Jung, C.G (1993). Structure and Dynamics of the Psyche. Editorial Paidós, Buenos Aires.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.