De 7 love om følelser ifølge Nico Frijda

De 7 love om følelser ifølge Nico Frijda
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Skrevet af Edith Sánchez

Sidste ændring: 07 november, 2022

Psykologen, Nico Frijda, var en kendt forsker. I 2006 præsenterede han en artikel, hvor han forklarede, hvad der efter hans mening er love om følelser. Han ville gerne etablere faste mønstre om følelser.

Følelser er en svær størrelse at klassificere. Det at finde et følelsesmæssigt mønster fra et individ, som passer til et andet, er endnu mere kompliceret. Men efter intensiv forskning postulerede Frijda, at der er generelle regler, som kan anvendes universelt.

Forskeren understregede dog selv, at der som ved alle regler er undtagelser. Men efter hans mening er de faste mønstre mere almindelige end de er undtagelserne. Selvom Frijda opstillede 12 love om følelser, kan vi godt smelte dem ned til 7. De er som følger.

“Lad os ikke glemme, at små følelser er de store styrmænd i vores liv, og vi adlyder dem uden at vide det.”

-Vincent Van Gogh-

Psykologen, Nico Frijda, udviklede love om følelser

1. Situationsbestemt mening, den første af Frijdas love om følelser

For Frijda er følelser resultatet af en bestemt situation. De kommer ikke af sig selv, uden noget startsted, men de opstår snarere fra bestemte situationer. Disse situationer kan udemærket kun foregå i fantasien, men de er altid forbundet med en virkelig situation.

Derfor kan to ens situationer generere den samme type respons følelsesmæssigt. Et tab kan således føre til tristhed, og en gevinst kan gøre os glade. Det er lige meget hvilken slags tab eller gevinst, så vil den følelsesmæssige respons være den samme.

2. Åbenbar realitet

Dette er en af de mest interessante love om følelser. Den postulerer, at folk reagerer følelsesmæssigt på det, som vi anser for at være virkeligt. Ikke på det, som er virkeligt, men på det, som vi tillægger den kvalitet.

Det er en måde at oversætte virkeligheden på, som sætter gang i følelserne, ikke virkeligheden i sig selv. Det er for eksempel derfor, vi kan græde under en film, eller hvis vi føler os bange og frygter en fare, som slet ikke er der.

3. Skift, tilvænning og sammenlignende følelse

I dette tilfælde er der tre love for følelserne: Skift, tilvænning og sammenlignende følelse. Loven om tilvænning siger, at vi altid vænner os til vores omgivelser og ser dem som “normale”, også selv om de ikke er det. Vores følelsesmæssige reaktion på det sædvanlige er ikke intens.

tag en tur med karrusellen

Den sammenlignende følelse indikerer, at vi altid sammenligner intensiteten af vores følelsers reaktioner, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Love om skift eller forandring indikerer, at hvis vi oplever noget nyt, vil den følelsesmæssige respons være mere intens.

4. Hedonisk asymmetri

Dette er en af de mest forbløffende følelser. Tænk lige over, hvor meget hårdere det er at vænne sig til negative situationer. Vores følelsesmæssige respons er i disse tilfælde modstand og relativ anvendelse af loven om tilvænning.

I positive situationer vil det modsatte ske for os. Vi vænner os til dem langt nemmere. Derfor og fordi vi vænner os til det, har de positive følelser en tendens til at være mindre intense hver gang, indtil de forsvinder.

5. Bevarelse af følelsesmæssig moment

Negative oplevelser ser ud til at fastholde deres følelsesmæssige styrke gennem længere tid. Den indvirkning, de kan forårsage, kan vare i flere år. Følelserne er der, selvom situationen for længst er hørt op.

kvinde med en kolbe med væske og guldfisk

Dette forbliver uændret, indtil en lignende situation dukker op og kan blive revalueret til noget positivt. Det betyder, at du skal tilbage til livet og løse det ordentligt, så de negative følelser kan komme væk.

6. Afslutning og ansvar for konsekvenser

Loven om afslutning siger, at følelser har en tendens til at skabe en absolut ide om virkeligheden. Når en følelses intensitet er meget høj, ser vi alting som sort eller hvidt. Vi lægger kun mærke til den ene side af problemet.

En anden lov om følelser er ansvar for konsekvenser. Den indikerer, at folk formår at tilpasse deres følelser efter de konsekvenser, de måtte forårsage. Du kan for eksempel føle en masse vrede, men du angriber ikke, med mindre konsekvenserne ikke vil være seriøse.

7. Det letteste lod og den største gevinst

Loven om det letteste lod siger, at folk kan ændre deres følelser, hvis de forstår situationenerne anderledes. Et menneske vil lede efter en forståelse, som kan hjælpe dem til at komme væk fra de negative følelser. For eksempel, “hvis den dårlige ting skulle ske for mig, så er det, fordi der venter mig noget godt senere.”

kvinde og fugle flyver

Loven om den største gevinst indikerer, at vi søger at forstå situationer for at få en følelsesmæssig fordel ud af den nye synspunkt. Et eksempel kan være at vi føler os angst for højder og tænker, at dem, som leger med højder, er virkelig uansvarlige mennesker.

Frijdas love om følelser er et bidrag til det langstrakte projekt, det er at forstå menneskers følelser. Selvom han stiller dem op som love, så er der ingen psykologiske retninger, der har medgivet, at det forholder sig sådan. Men det skal ikke mindske deres konklusioner.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.