Viktor Frankls lære om modstandsdygtighed

Viktor Frankls lære om modstandsdygtighed viser os nødvendigheden af at ændre os selv, når vi ikke kan ændre omstændighederne omkring os. Grundlæggeren af samtaleterapi er et eksempel på, hvordan modstandsdygtighed kan give os formål og styrke til lettere at kunne navigere gennem modgang.
Viktor Frankls lære om modstandsdygtighed

Sidste ændring: 10 september, 2020

I denne tid er Viktor Frankls lære om modstandsdygtighed mere nødvendig end nogensinde. Den berømte psykiater forklarede, at han, mens han var i koncentrationslejr, var nødsaget til at gøre en reel mental indsats.

Han visualiserede sig selv i en nær fremtid, hvor han ville holde foredrag foran en stor gruppe mennesker, mens han forklarede, hvordan man håndterer traumer efter krig.

Denne strategi virkede godt for Frankl. Det gjorde, at han kunne finde et indre tilflugtssted, hvor han opbevarede sine håb, drømme og psykiske styrke. Han satte sig et mål og gjorde det til et anker, han kunne holde fast i.

Han forsøgte at finde mening i det uforklarlige. Hans ønske var, at den rædsel og lidelse, som han oplevede, ville have en reel mening for livet og gøre ham i stand til at undervise andre i, hvordan man håndterer følelsesmæssig lidelse. 

Hans lære og psykoterapi er aldrig gået af mode. Selvom Viktor Frankl faktisk ikke nævner ordet modstandsdygtighed som sådan (selvom han nævnte modstand), kan vi stadig bruge hans lektioner som et fundament til at forstå hele konceptet bedre. Lad os se nærmere på dette.

“Pointen er ikke, hvad vi forventer af livet, men hvad livet forventer af os.”

Fugle slippes fri fra hænder

Viktor Frankls lære om modstandsdygtighed, en arv at reflektere over

Selve begrebet om modstandsdygtighed har sin oprindelse i fysikkens og teknikkens verden. Det er den egenskab, som visse materialer har, når det handler om at vende tilbage til deres oprindelige tilstand efter at have været udsat for en eller anden slags påvirkning (som for eksempel elasticiteten i en elastik).

Psykologien tog senere denne term til sig for at bruge den indenfor dette felt fra 1940erne og fremad.

Norman Garmezy, nu professor emeritus ved universitet i Minnesota, Minneapolis, var en af de første til at bruge denne metafor, som var taget fra et reelt fysisk fænomen.

I sin forskning indenfor skizofreni opdagede han noget enestående. Børn af forældre, som led af denne sygdom, arvede som oftest ikke sygdommen. Faktisk var de tilbøjelige til at have mere modstandsdygtige og kompetente personlighedstræk.

De oplevelser, de havde med fra hjemmet, gjorde dem i stand til at udvikle, hvad Garmezy kaldte “modstandsdygtige personligheder”.

På samme måde, og på samme tidspunkt, opdagede Maurice Vanderpol, tidligere leder ved Boston Psychoanalytic Society and Institute, at mange af de overlevende fra tyske koncentrationslejre havde samme karakteristika. Viktor Frankl var faktisk et godt eksempel på dette.

Den type terapi, som Frankl anbefalede og brugte på sine patienter, havde dette formål. Det hjalp mennesker med at skabe ny mening i livet og udvikle en mere modstandsdygtig personlighed. De ville derpå blive i stand til at bruge denne modstandsdygtighed til at finde sand mening og komme videre i deres liv. Dette er nøglen til det hele.

“Beslutninger, ikke betingelser, bestemmer, hvad en mand er.”

-Viktor Frankl-

Accept af virkeligheden

Det er altid en god idé at vende tilbage til Viktor Frankl og hans lære om modstandsdygtighed. Når du læser hans bøger og foredrag, vil du opdage, at det mest afgørende, du kan gøre, er at acceptere den virkelighed, som du er  i.

I de fleste tilfælde kan du ikke kontrollere de ting, som sker for dig. Modgang indeholder ofte en kaotisk komponent, som tit kan være for meget at forholde sig til.

I den kontekst er det eneste, du kan gøre, at acceptere virkeligheden. Det giver ingen mening at gå op i, hvorfor det er sket. Du må fokusere på hvordan og hvad.  Hvordan kan jeg se denne prøvelse i øjnene? Hvad er meningen med det? Hvad kan jeg lære af denne oplevelse? Hvordan kan jeg reagere?

“Meningen med livet er at hjælpe andre med at finde mening med deres.”

-Viktor Frankl-

Find din egen mening

Viktor Frankl sagde, at livet i koncentrationslejr ofte alene handlede om, hvorvidt de skulle bytte cigaretter for en skål suppe, eller om de skulle myrde den vagt, som de arbejde for, enten i dag eller i morgen.

Midt i en verden af konstant lidelse, omgivet af konstant meningsløshed og rædsel, besluttede han sig for at lede efter en slags overlevelsesmekanisme.

Han ville finde mening i alt, han så, følte og led under. Han sagde til sig selv, at han kunne lære noget hver dag, og derefter ville han dagen efter kunne bruge denne læring til at hjælpe andre med at komme igennem traumerne. Dette var formålet og hvad der hjalp ham med at overleve.

På denne måde kan det også være din strategi, når du står midt i noget vanskeligt, som du må igennem. Find ud af, hvad dit formål er og kæmp for det. For som Frankl selv forklarede, “når først et individs søgen efter mening er succesfuld, gør det ham ikke alene glad, men giver ham også evnen til at udstå lidelse.”

Viktor Frankls lære om modstandsdygtighed: Holdning og forandring

Din holdning til livet og dine egne vanskeligheder er, ifølge Frankl, det, som bestemmer din evne til at klare næsten alt. Derudover er det op til dig selv at vælge den rette holdning og ikke give op. Du skal ikke blive ved med at håbe og tro på, at din fortid ikke bestemmer din fremtid.

Selve denne holdning, samt evnen til at ændre sig og håndtere modgang, er en del af den arv, som Viktor Frankl efterlod os i sin lære om modstandsdygtighed. Som han forklarede, er det ikke konteksten eller omstændighederne, som bestemmer, hvordan du kommer til at klare det, men i stedet dine beslutninger og tanker.

Sørg for, at du er opmærksom på dem. Husk på disse idéer og forsøg, så vidt det er muligt, at anvende denne lære fra grundlæggeren af samtaleterapi i dit eget liv.

“Vores største frihed er friheden til at vælge vores holdning.”

-Viktor Frankl-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.