Vigtigheden af fredelig sameksistens

En essentiel del af menneskets liv er at vide, hvordan man lever sammen i harmoni, og det er noget, som kommer både fra hjertet og hjernen. Det lader os skabe et mere empatisk og forstående samfund, hvor vi lettere kan nå til enighed og løse problemer og bevæge os fremad som en helhed.
Vigtigheden af fredelig sameksistens

Sidste ændring: 09 november, 2020

Sameksistens er grundsten i mange af aspekterne ved menneskers liv. Som yderst sociale væsner hjælper opnåelsen af en fredelig, effektiv og harmonisk sameksistens ikke blot med at garantere vores overlevelse som gruppe. Den hjælper også til at fremme trivsel og fremskridt.

Psykiater, Enrique Rojas, indikerer, at sameksistens er kunsten at vide, hvordan man deler og deltager i andres liv, samtidig med at de får lov at blive involveret i vores eksistens. Som vi alle ved alt for godt, er det næsten aldrig så nemt, som det lyder.

Det er til tider vanskeligt for familiemedlemmer at leve sammen i fred. Derfor er det ikke svært at forstå, hvor udfordrende det kan være på et internationalt og globalt niveau.

Det kræver mere end at par aftaler, fine ord og fredstraktater at sikre fredelig sameksistens på en global skala. Ud over det kræver det menneskeligt engagement og viljestyrke. Heri har vi alle en vigtig rolle. Når alt kommer til alt, opnås store revolutioner ikke ved at flytte bjerge. Det gøres ved at skifte de sten ud, som bjergene er lavet af.

Ægte forandring er ofte lydløs og sker på betydningsfulde måder hver dag. Det er her, vi hver især kan involvere os.

Pige på mark rækker blomster frem

Søjlerne for fredelig sameksistens

I sin teori om moralsk udvikling pointerer den amerikanske psykolog, Lawrence Kohlberg, at det vigtigste stadie i et barns udvikling sker i ti-års alderen med det, vi kender som det autonome stadie. 

Det er det tidspunkt, hvor vi indser, at vi ser menneskelige behov, når vi ser ud over sociale normer. Først der bliver vi bevidste om værdien af ethvert menneskes handlinger, altruisme og medfølelse.

Sameksistens er ikke kun baseret på nødvendigheden af at respektere og leve i fred med hinanden. Faktisk går det langt ud over dette. At opnå en fredelig sameksistens kræver et vist engagement, proaktivitet og hårdt arbejde i ethvert aspekt af vores hverdag.

Det er ikke kun de store nationer, som må lære at leve i sameksistens for at reducere konflikter og forskelligheder.

At vide, hvordan man lever sammen fredeligt, er selve rygraden af ethvert aspekt af menneskets liv. Det er kernen i ethvert romantisk forhold. For det lader par leve sammen, starte en familie sammen og opfostre børn sammen.

Fredelig sameksistens er vigtig for alle samfund, klubber, arbejdspladser eller andre steder, hvor vi kommer i kontakt med andre mennesker.

Hvis vi ønsker at opnå dette, har vi alle et ansvar for at lære at forstå hinanden og se os selv reflekteret i dem omkring os. Den sociale dynamik hjælper med at fremme empati, følelser og tolerance.

Lad os tage et kig på nogle af de andre essentielle komponenter.

Afvisning af vold i alle dets former

Hvert år 16. maj fejrer vi international dag for at leve sammen i fred. Det er det ideelle tidspunkt til at reflektere over de forskellige måder, hvorpå vi hver især kan bidrage til dette mål.

Et aspekt, som kræver særlig opmærksomhed, er forpligtelsen til ikke-vold. Selvom det utvivlsomt er den mest oplagte og håndgribelige form, er det vigtigt at forstå, at “vold” ikke kun betyder fysisk aggression.

  • Et eksempel kan være at vide, hvordan man taler til hinanden med respekt og uden at ty til aggressive former for kommunikation.
  • At være i stand til at forstå uden at diskriminere, og acceptere forskelligheder uden at angribe, kritisere eller affeje andre.
  • Ghandi talte meget om kunsten af ikke-vold. Han viste, at dette er den eneste måde at fremme harmonisk eksistens mellem individer og nationer.
Hænder samles for at illustrere fredelig sameksistens

Medfølelse og solidaritet

Sameksistens vil aldrig blive mulig, hvis ikke vi lærer at påskønne hinanden og respektere, at andre mennesker har deres egne meninger, ophav, værdier og behov. Vi er forskellige, men dog ens. Vi har alle ret til at blive værdsat og respekteret. Vi har ret til at have muligheden for at skabe det liv, vi ønsker.

For at kunne opnå dette må vi arbejde for at skabe en større følelse af solidaritet og medfølelse.

Fredelig sameksistens og vigtigheden af sammen at bevæge sig fremad for at nå samme mål

Igennem historien har mennesker været nødt til at arbejde sammen for fortsat at kunne sameksistere i en altid foranderlig verden, fuld af uvished og nye trusler. Det er sådan, vi har overlevet som art, og hvordan vi fortsat vil overkomme tider med store prøvelser.

Hvis vi ønsker at opnå dette høje mål, er det vigtigt for os at sidestille vores forskelligheder, egoisme og personlige interesser.

At passe på planeten

Det er nærmest umuligt at tale om vigtigheden af sameksistens uden at tage en lille smule kontekst med i betragtning: Vores planet. Jorden giver os et hjem og gør det muligt for os alle at være her. Vi forstår alle vigtigheden af ​​at tage fat på aspekter som fred, social lighed, ikke-diskrimination og undgå vold i alle dens former.

Men et sidste aspekt, som ikke kan ignoreres, især nu, er behovet for at pleje og beskytte jorden og alle dens økosystemer.

Hvis liv er balance, og balance kun kan opnås, når vi ved, hvordan vi lever sammen i harmoni, har vi også brug for at lære, hvordan vi tager os bedre af det hjem, som har beskyttet os i årtusinder, både for vores egen og for fremtidige generationers skyld.

Vi må hver især tage os tid til at reflektere over disse ting. Det er vigtigt at forstå, at sameksistens begynder derhjemme med de mennesker, som er os nærmest. Vi har alle en rolle at spille i det sociale, følelsesmæssige og eksistentielle tæppe, som er menneskets eksistens.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.