At være logisk og overensstemmende

Værdien af at være logisk og overensstemmende virker til at være mindre bemærkelsesværdig i nyere tid.
At være logisk og overensstemmende

Sidste ændring: 18 juli, 2023

At være logisk og overensstemmende og at være et eksempel er koncepter, der minder om hinanden, men alligevel er de forskellige. I denne artikel vil vi gennemgå forskellene mellem dem.

At væge logisk og overensstemmende kan anses for at være personlighedstræk. De refererer enten til din holdning omkring et bestemt emne eller et biprodukt af en konklusion. Ydermere, er det positivt for dit mentale helbred at rette dine vitale tanker og oplevelser ud. 

Nu til dags, er der mange folk, der påtænker, at offentlige ledere skal lede ved at være et eksempel. Sociale netværk fremmer materialiseringen eller eksternaliseringen af værdier, som er essentielt synlige på en omtåget måde.

Du kan dog forklæde materialiseringen af moralsk belønnende adfærd under et repertoire af værdier og også andre former for adfærd, der kan være uetiske. For eksempel, kan det være en handling at donere penge til dem, der har mest brug for det.

Der vil dog være nogen, der sætter spørgsmålstegn ved donationen på det grundlag, at pengene blev opnået på en uetisk måde.

Vigtigheden af kontekstualisering

trist kvinde ved vindue

Hvad betyder det at lede ved at være et eksempel? Er det noget, der afhænger af en konkret materialisering? Måske afhænger det af en ekstern evaluering eller en allerede etableret handling?

Hvis nogen har flere ressourcer til at være et ledende eksempel, er de så en bedre rollemodel at følge? Svaret er nej. At være et ledende eksempel har mere at gøre med den primære mening med overensstemmelse.

Ifølge den gyldne regel, er det, at være et ledende eksempel, at “være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig”. I kontrast hertil, har ordet “overensstemmelse” dets etymologiske oprindelse fra Latin, consistentia, hvilket betyder harmonisk, intern forbindelse.

Det tilskriver kvaliteten af en intern og global forbindelse eller et forhold i dets forskellige dele med en anden.

Sådan en definition fremhæver den interne nuance i dens konceptuelle essens. “At være et eksempel” virker dog til at have større betydning for det eksterne komponent: Ens adfærd, som var det en nødvendig eller fyldestgørende tilstand.

Derfor afgør adfærden eller et repertoire af rollemodel-adfærd ikke overensstemmelse. Dette skyldes, at det kognitive komponent er et af dets essentielle betingelser, såsom det, der refererer til antagelsen af etiske værdier. Du kan værdsætte overensstemmelse gennem forholdet mellem dine egne oplevelser og historie og dine tanker og beslutninger.

“Helheden er større end summen af dets dele.”

-Aristoteles-

Sandheden er logisk og overensstemmende

Vi glemmer forskellen i nuancerne af konceptet af overensstemmelse i hverdagssproget, og vi bruger begge begreber i flæng. Det sker også i de filosofiske studier af teori om overensstemmelse. Ifølge disse, er denne teori ikke en historisk, monolitisk doktrin. I stedet, har den signifikant forskellige former.

Wienerkredsen studerede teorien om sandhed som en kohærens, og det viste sig at være en konventionel tilgang. Denne teori modtog kritik for dens cirkulære tænkning, hvilket rejste spørgsmålet omkring, hvad det virkelig vil sige at være overensstemmende.

Den tyske filosof, Schlick, oplyste kritikken af denne teori, da Otto Neurath og Carnap kom i besiddelse af logisk neo-positivisme. Han advarede om, at der var en cirkulær tilgang og insisterede på tilstedeværelsen af etik i sandheden. 

Overensstemmelse fra psykologien bag tankeprocesser

Du kan lære nogle gyldige former for argumenter, såvel som de mest hyppige fejlslutningstanker, fra psykologien bag tankeprocesser. Hvis du bruger induktiv argumentation, er en af disse fejlslutninger at tro på, at sandheden af præmisserne garanterer sandheden af konklusionen.

I kontrast hertil, opstår der også fejl, når du drager en konklusion uden at kende præmisserne, eller endda måske, når du kender dem.

Du kan observere disse bias i nyere, sociale fænomener, såsom post-sandheder og populisme. Det sidstnævnte er et eksempel på kategorisk, syllogistisk argumentation. Konklusionen drages ud fra en mangelfuldhed af den primære antagelse med den mindre antagelse, hvilket fører til fejlslutningstanker.

Du kan anse post-sandheder som en form for formel og ubetinget fejlslutning. Dette refereres til som at bekræfte det konsekvente, en form for fejlslutning, der opstår, når du tager en sand, overensstemmende udtalelse og ugyldigt udleder det modsatte. 

Husk på Einsteins bidrag, da han refererede til eksistensen af skjulte variabler (før du laver en dom, vurdering eller måling). Ifølge ham, bør resultaterne af målingerne være forudsigelige. Hvis du ikke kan forudsige dem, er det kun, fordi der er informationer, du ikke kender til. Det er en af teorierne om skjulte variabler.

At være logisk og overensstemmende og sundhed

mand, der kigger ud af vindue

Aaron Antonovsky, en velkendt sociolog, fremlagde konceptet med oplevelse af sammenhæng (OAS) som en salutogenisk variabel i 1987. Denne variabel mæglede sundhed i stressfulde situationer. Denne konstruktion blev studeret som et mål for overlevelsesevnen, og det er relateret til selvværd og bedre modstandsdygtighed over for stress.

Den positive værdi af overensstemmelse blev studeret i en konstruktivistisk form for terapi. De mærkede det som overensstemmende terapi. Det integrerer interessant nok det, der er effektivt i den kliniske praksis af psykologi, bekræftet af neurovidenskab.

Overensstemmende terapi opnår effektive resultater ved at være i stand til at intervenere med de blokerede, emotionelle oplevelser. Den integrerer dem i en persons hukommelse for at give det bevidst mening. Med andre ord, forsøger terapien at genoprette den personlige og globale sammenhæng hos individet.

Denne globale karakter, som består af sandheden af et individs oplevelse, er den primære karakteristik af sammenhæng og overensstemmelse. Sandheden fungerer som en guide til at bevæge sig på en sti. Den er nogle gange mørk, andre gange ikke.

Hver person har forskellige oplevelser og er opmærksom på virkeligheden til en vis grad. I stedet for at forsøge at følge et bestemt eksempel, bør du derfor følge din egen hjørnesten: Sammenhæng.

Konklusion

Værdien af at være logisk og overensstemmende, at være en usynlig værdi, virker til at være mindre bemærkelsesværdig i nyere tid. Enten dette, eller også er det bare ikke en værdsat adfærd hos rollemodeller, hvilket er meget mere bemærkelsesværdigt.

Du kan dog være mere overensstemmende ved at være mere diskret end dem, der højlydt prædiker eller fører et eksempel. Ved at vide, at der er flere realiteter, end du kan konkludere ud fra en simpel, ekstern forbindelse, vil det blive muligt for dig at tilgå sandheden.

Det vil også gøre det muligt for dig at udvikle en større, mental åbenhed og forstå den etiske form for sammenhæng.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • González Labra (1998). Introducción a la Psicología del Pensamiento. Madrid: Trotta.
  • Jasiński, Michał, Paz, Clara, & Feixas, Guillem. (2016). La terapia de la coherencia: un enfoque constructivista apoyado por la neurociencia contemporánea. Acción Psicológica13(1), 131-144. https://dx.doi.org/10.5944/ap.13.1.16137
  • Moreno Jiménez Bernardo (1997). Sentido de Coherencia, Personalidad Resistente, Autoestima y Salud. Revista de psicología de la salud. Vol.9, Nº2,. 115-138

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.