Værdien af at være loyal overfor sig selv

31 juli, 2017

Værdien af at være loyal overfor sig selv er enorm. For at bevise, at det at være loyal overfor dig selv kan yde store fordele for din tankegang og forståelse for verden, vil jeg gerne gennemgå forskrifterne for humanistisk psykologi.

Det er meget muligt, at du har hørt om humanistisk psykologi. Denne bevægelse har været og er stadig et gyldigt alternativ til adfærdspsykologi og freudiansk psykoanalyse.

Hvad er humanistisk psykologi?

Humanistisk psykologi er en læren indenfor psykologi, der postulerer, at ændrede tilstande af bevidsthed er et utroligt middel til at nå vores fulde menneskelige potentiale. Det tildeler speciel relevans til ikke-verbale oplevelser.

Humanistisk psykologi er temmelig moderne. Det opstod i USA som en del af de revolutionære kulturelle bevægelser fra 1960-erne. Det har ultimativt etableret sig selv som en gyldig psykologisk tilgang til forskellige sociale og kunstneriske felter.

For at validere tilgangene til humanistisk psykologi afhænger dets tilhængere af Jean-Jacques Rousseaus teknologi, nemlig den hyldede franske filosof. Rousseau beskriver mennesker som ædle barbarer, der har udviklet produktive, rare, glade og gode følelser. Men kun så længe ugunstige oplevelser eller samfundet i sig selv ikke ødelægger deres natur.

At være loyal overfor sig selv ifølge den humanistiske psykologi

Humanistisk psykologi tilbyder de følgende kendetegn hos mennesker:

  • Mennesket bør være globalt. Indeni hvert menneske konvergerer følelser, adfærd, handlinger og tanker som en helhed.
  • Menneskets opførsel er tilsigtet. Det er set fra et personligt perspektiv, hvor frihed og værdighed spiller en relevant rolle.
  • Den personlige eksistens af ethvert væsen bør gå igennem en interpersonel kontekst, som ethvert væsen udvikler indeni. Men de bør samtidig være opmærksomme på deres individualitet i sociale forhold med deres medmennesker.
  • Mennesket er en autonom person. Hvert individ har evnen til at træffe sine egne beslutninger, hvilket til gengæld styrer deres udvikling i den retning, de vælger.
  • En person, der er autonom, har evnen til at antage sine egne ansvar indenfor sociale og interpersonlige forhold.
  • Menneskets iboende og naturlige tendens er selvrealisering. Det er på grund af dette, at individualitet og personlig vækst produceres.
  • Enhver intern oplevelse for ethvert menneske er personlig og har en betydning i sig selv. Disse oplevelser er fundamentale, eftersom de udvikler et netværk af opfattelser, som hvert menneske har omkring sig selv.
“En af fordelene ved gode gerninger er, at de løfter sjælen og gør det lettere at foretage endnu bedre gerninger.”
-Jean-Jacques Rousseau-

Tilgangene til den humanistiske psykologi

Lad os lære de forskellige tilgange, der findes indefor teorierne om humanistisk psykologi, at kende. Du vil i dem alle kunne spotte den afgørende betydning af at være loyal over for sig selv for at have en eksistens af stor værdi:

Eksistentialisme:

Det er en af de klassiske tilgange indenfor humanistisk psykologi. Eksistentialisme er en tankestrøm, der postulerer, at det primære problem, som mennesker har, er selve det at eksistere, og ikke essens. For eksistentialisme betyder tid muligheden for liv, og fremtiden er en mulighed for at udleve tiden med frihed. De bekræfter, at vores angst ikke giver mening, da mennesker kan udnytte deres eksistens med mange flere udtryk end dem, de har angst over.

Transpersonalisme:

Støttet af Maslow, den humanistiske tilgang accepterer en transpersonlig tilgang, hvor det fundamentale koncept er baseret på psykisk tilfredsstillelse hos mennesket. En tilfredsstillelse, der omhandler en skala af nødvendigheder, som vi må angive prioriteter til afhændig af deres relevans for vores psykiske liv.

Humanistisk psykoterapi af Carl Rogers. Dette er baseret på to fundamentale pointer. Først og fremmest komplet tiltro til terapeaut-klient forholdet. Det handler om at udvise empati overfor patienten, samt forstå patientens oplevelse og deres verden for at kunne forstå dem. For det andet skal man totalt afvise terapeautens rolle som leder.

Logoterapi:

Viktor Frankl baserer sin humanistiske tilgang på søgningen efter meningen med livet. En mening, der vil fungere som en garanti for vores mentale helbred, når vi møder udfordrende situationer, og fungerer som en tråd, der binder os til livet og afholder os fra at falde ind i komplicerede situationer. Det er præcis denne tiltro, vi har til denne idé, som til gengæld beskytter os.

Transaktionsanalyse:

En anden tilgang støttet af Berne postulerer humanistisk psykologi som genoprettelse og beskyttelse af tilliden og den persons eksistensielle potentiale.

Bioenergisk tilgang:

Lowen forsvarer studiet af hver enkel persons karakter for at undgå neurose og undertrykkelse ved ikke at kunne udtrykke deres biologiske energi frit.

Det er tydeligt, at humanistisk psykologi fokuserer nøje på vigtigheden af at være loyal overfor sig selv, eftersom det kun er ved at være sig selv, at man kan formå at udvikle sit enorme potentiale og psykiske evner.