Værdien af at være loyal overfor sig selv

Værdien af at være loyal overfor sig selv

Sidste ændring: 31 juli, 2017

Værdien af at være loyal overfor sig selv er enorm. For at bevise, at det at være loyal overfor dig selv kan yde store fordele for din tankegang og forståelse for verden, vil jeg gerne gennemgå forskrifterne for humanistisk psykologi.

Det er meget muligt, at du har hørt om humanistisk psykologi. Denne bevægelse har været og er stadig et gyldigt alternativ til adfærdspsykologi og freudiansk psykoanalyse.

Hvad er humanistisk psykologi?

Humanistisk psykologi er en læren indenfor psykologi, der postulerer, at ændrede tilstande af bevidsthed er et utroligt middel til at nå vores fulde menneskelige potentiale. Det tildeler speciel relevans til ikke-verbale oplevelser.

Humanistisk psykologi er temmelig moderne. Det opstod i USA som en del af de revolutionære kulturelle bevægelser fra 1960-erne. Det har ultimativt etableret sig selv som en gyldig psykologisk tilgang til forskellige sociale og kunstneriske felter.

For at validere tilgangene til humanistisk psykologi afhænger dets tilhængere af Jean-Jacques Rousseaus teknologi, nemlig den hyldede franske filosof. Rousseau beskriver mennesker som ædle barbarer, der har udviklet produktive, rare, glade og gode følelser. Men kun så længe ugunstige oplevelser eller samfundet i sig selv ikke ødelægger deres natur.

At være loyal overfor sig selv ifølge den humanistiske psykologi

Humanistisk psykologi tilbyder de følgende kendetegn hos mennesker:

  • Mennesket bør være globalt. Indeni hvert menneske konvergerer følelser, adfærd, handlinger og tanker som en helhed.
  • Menneskets opførsel er tilsigtet. Det er set fra et personligt perspektiv, hvor frihed og værdighed spiller en relevant rolle.
  • Den personlige eksistens af ethvert væsen bør gå igennem en interpersonel kontekst, som ethvert væsen udvikler indeni. Men de bør samtidig være opmærksomme på deres individualitet i sociale forhold med deres medmennesker.
  • Mennesket er en autonom person. Hvert individ har evnen til at træffe sine egne beslutninger, hvilket til gengæld styrer deres udvikling i den retning, de vælger.
  • En person, der er autonom, har evnen til at antage sine egne ansvar indenfor sociale og interpersonlige forhold.
  • Menneskets iboende og naturlige tendens er selvrealisering. Det er på grund af dette, at individualitet og personlig vækst produceres.
  • Enhver intern oplevelse for ethvert menneske er personlig og har en betydning i sig selv. Disse oplevelser er fundamentale, eftersom de udvikler et netværk af opfattelser, som hvert menneske har omkring sig selv.

Lad os lære de forskellige tilgange, der findes indefor teorierne om humanistisk psykologi, at kende. Du vil i dem alle kunne spotte den afgørende betydning af at være loyal over for sig selv for at have en eksistens af stor værdi:


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.