Sternbergs triarkiske intelligensteori

Sternbergs triarkiske intelligensteori består af analytisk, kreativ og kontekstuel intelligens. Hver type af intelligens er dybt forbundet med specifikke ideer og kompetencer.
Sternbergs triarkiske intelligensteori
Marián Carrero Puerto

Skrevet og kontrolleret af psykolog Marián Carrero Puerto.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Selvom, de fleste mennesker har en ret klar ide om, hvad intelligens er, er det blevet defineret på mange forskellige måder i løbet af historien. Desuden har mange eksperter som Binet, Weschler, Spearman, Catell og Sternberg udviklet teorier omkring intelligens. Sternbergs intelligensteori kaldte han for den triarkiske intelligensteori.

I dag skal vi fokusere på Robert Sternbergs arbejde, en psykolog og professor ved Cornell University. Sternberg definerer intelligens ud fra et kognitivt psykologisk synspunkt. For ham er intelligens “en mental aktivitet rettet mod målrettet tilpasning til, udvælgelse og formgivning af virkelige miljøer, der er relevante for ens liv“.

Med andre ord mener Sternberg, at intelligens er det forhold, et individ har med deres kontekst på et kognitivt plan med det formål at tilpasse og/eller ændre konteksten.

Det skal dog siges, at Sternberg ikke stoppede der. Han udviklede også en teori, han kaldte den triarkiske intelligensteori, hvori han netop beskriver tre forskellige type intelligens:

  • Analytisk intelligens.
  • Kreativ intelligens.
  • Kontekstuel intelligens.

Intelligens er evnen til at tilpasse sig forandring.

-Stephen Hawking-

mand tænker

De grundlæggende principper for den triarkiske intelligensteori

Som nævnt ovenfor fremlagde Sternberg tre typer intelligens: Analytisk, kreativt og kontekstuelt. Hver type intelligens er en del af tre delte underteorier, som supplerer hinanden: Komponentiel, oplevelsesmæssig og praktisk.

En vis mand vil skabe flere muligheder, end han finder.

-Francis Bacon-

For at forklare Sternbergs intelligensteori vil vi drage fra Elizabeth, J.R. og Gregorio, P.’s beskrivelse fra 2008. Lad os hoppe ud i det!

Forholdet mellem intelligens og individets indre liv: Intelligensens komponenter

Til at starte med, kan vi fortælle, at den triarkiske intelligensteori beskriver forholdet mellem intelligens og individets indre liv gennem komponenterne i de mentale processer, der er involveret i tankevirksomhed:

  • Den udøvende proces, som du bruger til at planlægge, kontrollere og evaluere løsninger på problemer eller opgaver.
  • Udøvende komponenter. De lavere processer af alle de processer, der er involveret i at udføre metakomponentens ordrer.
  • Kompetencer til erhvervelse af viden. Dette er de processer, du bruger primært til problemløsning.

Disse komponenter er stærkt indbyrdes afhængige og sammen danner de, hvad forfatteren kalder analytisk intelligens.

Intelligensteori: Forholdet mellem intelligens og individuel oplevelse

De tre typer informationstekniske komponenter gælder for opgaver og situationer, der varierer med hensyn til individuelle oplevelsesniveauer. Når du udfører eller prøver noget for første gang, er det nyt. Men hvis du fortsætter med at gøre det, bliver det efterhånden automatiseret af din hjerne.

Denne type intelligens er, hvad Sternberg kaldte kreativ intelligens.

Sammenhængen med intelligens: Funktioner af mental selvstyre

Sternbergs intelligensteori definerer den daglige intelligens som udvælgelse og modifikation af virkelige miljøer, der er relevante for vores liv og færdigheder, altid med en tilpassende funktion i bagtankerne.

Først og fremmest, skal man forstå, at hjernen først vælger tilpasning. Hvis det ikke virker, går det videre til selektion eller ændring. Dette fører os til Sternbergs sidste type intelligens, som skal forstås som værende kontekstuel intelligens.

Er der nogen så klog, at de lærer af andres erfaringer?

-Voltaire-

kvinder tænker over den triarkiske intelligensteori

Intelligente mennesker søger de oplevelser, de ønsker, ifølge den triarkiske intelligensteori

Dette citat fra Aldous Huxley er meget passende, fordi det relaterer intelligens til hver enkelt persons personlige ønsker. Dette er især relevant i uddannelsesmiljøer.

Faktisk bør et af de vigtigste uddannelsesmål være at udvikle flere former intelligens, følelsesmæssig intelligens og triarkisk intelligens. Dette vil øge de fleste menneskers kompetencer, og samtidig, vil mennesker have det bedre af at forbedre noget, de specifikt er gode til.

Disse tre typer af intelligens hjælper hver person med at udvikle følelsesmæssige, kognitive og andre færdigheder i deres daglige liv. Det er super vigtigt for individets generelle velværen.

Det kan være meget nyttig at have adgang til flere teorier om intelligens, da de giver dig mulighed for at se det på mange forskellige måder. Det kan være særlig nyttigt for undervisere at forstå disse teorier, da de kan anvende denne form for viden i klasseværelset for at forbedre læringsmiljøet og motivere deres elever.

Nu kan vi i hvert fald sige, at vi har gjort vores andel, nu er det tid til at gøre din!


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Jiménez Rey, E. M., & Perichinsky, G. (2008). La teoría triárquica de la inteligencia de sternberg aplicada a la creación de programas. In X Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.