Seks risikogrupper opkaldt efter figurer i græsk mytologi

Livet er fuld af risici, nogle mere håndgribelige end andre. Klinke og Renn gjorde et forsøg på at definere og kategorisere typer af risici. De vælger at gøre dette vha. figurer fra den græske mytologi. Læs med og lær mere om dette interessante forslag.
Seks risikogrupper opkaldt efter figurer i græsk mytologi

Sidste ændring: 23 september, 2020

En risiko er graden af potentiel fare ved en given situation. Med andre ord, hvilke faretruende ting vil kunne ske. Hvis man forstår risici, kan det hjælpe en med at undgå dem, eller i det mindste være forberedt, når den tid kommer. Klinke og Renn har som følge af det identificeret seks risikogrupper og opkaldt dem efter figurer i den græske mytologi fra 700-500 F.Kr.

Disse mytologiske figurer repræsenterer menneskets frygt for at være selvbevidst og skabe sin egen fremtid i stedet for at være genstand for held og tilfældigheder.

Der er seks forskellige risikogrupper: Damokles, Kykloper, Pythia, Kassandra, Pandora og Medusa. Disse risici er differentieret efter sandsynligheden for, at det sker, den skade, den kan gøre, samt hvad vi ved om den.

Seks risikogrupper

Den første på listen over risikogrupper: Damokles

Damokles skiller sig ud i græsk mytologi. Han var en af Dionyssos´hofmænd. Han mente, at hans konge var heldig at have magt og rigdom, og dette gjorde ham til en misundelig undersåt. For at give ham en lærestreg, tilbød Dionyssos at bytte plads med Damokles for en enkelt dag.

Netop den dag var der en stor fest. Damokles elskede at blive behandlet som en konge. Ved slutningen af måltidet så Damokles imidlertid op og så et slebet sværd, som hang direkte over hans hoved, kun hængende i et enkelt hestehår. Pludselig var han ikke så desperat efter rigdom og magt. Han bad straks Dionyssos om at bytte plads med ham igen.

Myten viser os den usikkerhed, som kommer med stor magt. Ikke nok med at man pludseligt kan miste sin magt, man kan også miste livet. Denne slags fare ses i tider med overflod. Dens primære karakteristika er en lav sandsynlighed for, at det vil forekomme, og betydelig potentiel skade. 

Nogle eksempler på denne type risiko er kernekraft eller meteornedslag. Det er højst usandsynligt, at disse ting kommer til at ske. Men hvis de skulle ske, ville de skabe stor ødelæggelse.

Damokles og Dionyssos giver navn til risikogrupper

Risikogruppe: Kyklop

En Kyklop er en enøjet kæmpe. På grund af dens reducerede udsyn, er dens opfattelse af virkeligheden også reduceret. Denne type risiko er svær at estimere. Den potentielle fare er katastrofal, men der er ingen måde at måle den på.

Jordskælv, vulkaner og masseødelæggelsesvåben falder ind under denne kategori. Der er ingen chance for at vide, hvornår eller hvis det sker, men skaden, det kan forårsage, er enorm.

Risikogruppe: Pythia

Når de gamle grækere ønskede at kende fremtiden, gik de til deres orakler. Et af de mest vigtige var Oraklet i Delfi. Talskvinden for dette orakel var præstinden Pythia. Når hun skulle lave sine forudsigelser, gassede hun sig selv og advarede om fremtiden. Imidlertid var hendes spådomme altid meget tvetydige.

Det er denne type risiko, hvor størrelse, skade og sandsynlighed alle er ukendte. Et eksempel er en pludselig klimaændring eller udsættelse for en biologisk eller kemisk substans. Disse risici, ligesom andre, som har at gøre med teknologi (f.eks. genteknologi), er svære at fastslå.

Risikogruppe: Pandora

En af de mest kontroversielle figurer i græsk mytologi er Pandora. Guderne skabte Pandora som straf , efter Prometheus stjal ilden for at give den til mennesket. Hun var så smuk, at ingen kunne modstå hende.

Derfor gav guderne på Olympen hende de bedste gaver. En af disse var nysgerrighed, som førte hende til at åbne den æske, hvori al verdens ondskab lå.

Den historie viser os, hvordan små ting kan forårsage store skader. Normalvis opdager vi disse risici, når vi indser, at det er for sent. Et relevant eksempel er klimamæssige ødelæggelser.

Risici som disse spreder sig nemt, varer ved over tid og er irreversible. Et eksempel er chlorfluorcarboner. Vi plejede at tro, at de var uskadelige, men fandt senere ud af, at de ødelagde ozonlaget.

Risikogruppe: Kassandra

Kassandra var en forbandet seerske i Troja. Hendes forbandelse var at lave profetier, som ingen nogensinde ville lytte til. Hun forudså Trojas fald, men ingen lyttede til hende på grund af hendes forbandelse. Det endte med, at hun fik ret, eftersom grækerne sidenhen kom ud af den træhest, som de havde givet til trojanerne, og overtog byen.

Disse typer risici er anderledes end de foregående. Generelt kender folk godt sandsynligheden for, at disse ting vil ske, og hvor meget skade det kan føre med sig.

Men fordi der er en forsinkelse mellem årsag og konsekvens, er der ingen, som tager det rigtig alvorligt. Og ikke blot det, men mange af disse risici har stor sandsynlighed for at ske og kan potentielt skabe store skader. Eksempler er klimaforandringer og tabet af biologisk mangfoldighed.

Den sidste på listen over risikogrupper: Medusa

Den sidste figur fra den græske mytologi, som giver navn til risikogrupper, er Medusa. Medusa var en af de tre gorgoniske søstre, og den eneste dødelige af de tre. Ingen turde komme i nærheden af hende, fordi man sagde, at hun ville forstene enhver, som kom hende nær.

Denne risikogruppe hænger sammen med myten om det, du afviser, på trods af at det virker ret uskadeligt. Med andre ord, omend risikoen synes meget stor, er der ikke noget reelt bevis for, at det er særligt skadeligt. Et eksempel er elektromagnetiske felter. Deres potentielle skade er lav, men folk føler, at de er påvirkede af dem.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.